Europeanen denken verrassend positiever over Israël

Uit een enquête van het belangrijke Europese onder­zoeks­instituut YouGov blijkt dat de mening van de Europeanen over Israël in het afgelopen jaar aanzienlijk is verbeterd en dat de mate van afkeuring is verminderd.

Door Yossi Aloni |

Afbeelding: Minister Gabi Ashkenazi van Buitenlandse Zaken. (Foto: Olivier Firoussi/Flash90)

YouGov verzamelt sinds september 2016 ieder kwartaal gegevens over Israël in deze landen: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Zweden – waarbij de enquête wordt uitgevoerd op een represen­tatieve steekproef van 1.000 respondenten of meer in elk land.

Deze bevindingen maken deel uit van een groter beeld van het Israëlische imago, zoals blijkt uit andere studies die het ministerie van Buitenlandse Zaken in de afgelopen maanden heeft uitgevoerd.

Uit de analyse van de Europese media met betrekking tot Israël blijkt onder meer dat de berichtgeving over het Israëlisch-Palestijnse conflict in Europa afneemt (35% van de berichtgeving over Israël in 2020 ging over het Israëlisch-Palestijnse conflict, vergeleken met 42% in 2019 en 68% in 2008). De vooringenomenheid van de media ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict wordt beschouwd als schadelijk voor het imago van Israël.

Tegelijkertijd wordt er meer geschreven over andere positieve zaken voor Israël, waaronder de Abraham-Akkoorden, de beeldvorming van Israël als een morele aanwinst (bv. voor zijn bijdragen op het gebied van wetenschap, water, technologie, toerisme, enz.), en zijn successen in de strijd tegen het coronavirus.

Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt, dat de mediastrategie en de publieke diplomatie die door het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken worden gehanteerd om het imago van Israël te versterken en de nadruk te leggen op zijn capaciteiten en successen, positieve resultaten opleveren.

De studie wijst uit, dat de positieve opinie over Israël in Europa in de periode van februari 2020 tot februari 2021 gemiddeld met 8% is gestegen.
In Frankrijk is de waardering voor Israël in het afgelopen jaar gestegen van 22% naar 34%, een sprong van 50%. Aan de andere kant is in Frankrijk het niveau van de ‘negatieve mening’ afgenomen van 54% tot 47%.
In alle onderzochte landen is het niveau van de negatieve mening over Israël met gemiddeld 7% gedaald. Ter vergelijking: de waardering van de Europeanen voor Rusland is volgens de enquête gedaald van 21% naar 16%; en de steun voor Groot-Brittannië is gedaald van 65% naar 60% (waarschijnlijk als gevolg van de Brexit).

De grootste stijging van de positieve opvattingen over Israël gebeurde in de afgelopen zeven maanden, van augustus 2020 tot februari 2021. Het ministerie van Buitenlandse Zaken denkt dat de Abraham-Akkoorden en het succes van de vaccinatie-campagne tegen Corona hebben bijgedragen aan de groeiende erkenning in Europa dat Israël een land van morele waarde met relevantie voor het Europese continent is.

Ter vergelijking: in dezelfde periode was er geen merkbare toename van de positieve opvattingen voor een van de andere onderzochte landen (Duitsland, Frankrijk, Japan, Engeland, India, Egypte, China, Rusland, Turkije en Iran).
Volgens de enquête is de Europese positieve opinie over de Verenigde Staten vorig jaar, tot november 2020, aanzienlijk gedaald. Sinds november is er een sterke stijging van de Europese sympathie voor de VS – waarschijnlijk toe te schrijven aan de resultaten van de presidents­verkiezingen.

In Engeland steeg de positieve mening over Israël van 24% tot 30%, een stijging van 25%. In Duitsland nam de positieve mening over Israël toe van 30 tot 35%, een stijging met 17%. In Denemarken is de positieve opinie over Israël gestegen van 25% tot 33%, een stijging met ongeveer 30%.
In geen van de onderzochte landen nam de positieve mening over Israël af. Integendeel: er was een daling van de negatieve mening over Israël.

Nog veel diplomatiek werk te verrichten
Er moet op gewezen worden, dat Israël objectief gezien nog een lange weg te gaan heeft, en dat de sympathie voor het land nog niet groot is. Maar de verbetering in het afgelopen jaar is ongetwijfeld significant.

Minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi zie hierover:
‘Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderhoudt een vernieuwde en open politieke dialoog met Europese landen, waarin de Israëlische belangen in alle helder­heid worden belicht. Europa begrijpt de morele waarde van Israël als een anker van stabiliteit, veiligheid en rechtvaardigheid als een aanwinst op het gebied van gezondheid en de strijd tegen Corona. Voor de eerste keer werd een Israëlische minister van Buitenlandse Zaken uitgenodigd voor een bijeenkomst van Europese ministers van Buiten­landse Zaken. Veel landen erkenden Hezbollah als een terroristische organisatie en namen anti­semitische definities aan, en steunden zelfs het standpunt van Israël inzake het Internationaal Strafhof (ICC)*.’

Noam Katz, plaatsvervangend Directeur-Generaal voor Publieke Diplomatie bij het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, zei:
‘Er is een significante positieve verandering in de publieke opinie in Europa met betrekking tot de relevantie van Israël en de mogelijkheid om zich te verbinden met Israël. De gegevens in deze enquête weerspiegelen, net als in andere studies die wij uitvoeren, de activiteiten van de Israëlische publieke diplomatie in Europa, met de nadruk op de sterke punten van Israël tijdens de Corona-periode en de Abraham-Akkoorden.’

* Lees ook: Biden: ICC heeft niet het recht om Israël te vervolgen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.