Enquête: populariteit van Israël is toegenomen

Het afgelopen jaar is Israël meer dan gewoonlijk met lof overladen door Europese regeringen. Dit is deels te danken aan de vredesakkoorden met de Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko, en deels aan zijn succesvolle vaccinatiebeleid tegen het Coronavirus.

Door Aviel Schneider |

Een recente enquête in de EU-landen, uitgevoerd door het Britse YouGov Institute, bevestigt deze trend. De enquête onderzoekt het gedrag en de populariteit van landen over de hele wereld.

Gemiddeld is de populariteit van Israël in Europa met 8 procent gestegen, waarbij de populariteit van Israël in Frankrijk met maar liefst 50 procent is toegenomen. Israël is momenteel 17 procent populairder in Duitsland en 25 procent populairder in Groot-Brittannië. Terwijl de westerse regeringen Israël een waarderend schouder­klopje geven voor zijn inentings­beleid, komt er echter steeds meer kritiek uit de kringen van christenen en vrienden van Israël.

De deelnemers aan het onderzoek hadden niet alleen lof voor het vaccinatiebeleid, maar spraken ook hun grote respect uit voor de bijdrage van Israël op het gebied van wetenschap, technologie, water en toerisme. Geen enkel ander land heeft zijn populariteit de laatste maanden zo zien stijgen. Volgens YouGov is de populariteit van andere landen gedaald of gelijk gebleven. Een voorbeeld is Rusland, waarvan de populariteit daalde van 21 procent tot 16 procent, evenals Groot-Brittannië, dat daalde van 65 procent tot 60 procent.

De belangstelling in de Europese landen voor het Israëlisch-Palestijnse conflict in het Midden-Oosten is daarentegen drastisch gedaald. In 2020 had het Israëlisch-Palestijnse conflict nog steeds grote belangstelling gewekt bij 35 procent van de Europeanen (42 procent in 2019 en 68 procent in 2008). De mensen in het buitenland schijnen moe te zijn geworden van conflicten, aangezien er geen einde aan komt.

Anderzijds kun je niet negeren, dat Israël vorderingen maakt bij verscheidene Arabische Staten. Steeds meer mensen begrijpen dat Israël oplossingen vindt met andere Arabische regeringen, en dat het Israëlisch-Palestijnse conflict daarom vooral afhangt van de Palestijnen. ‘Europa begrijpt de waarden van Israël als anker van stabiliteit en veiligheid in het Midden-Oosten. Bovendien ziet Europa de enorme inzet van Israël op het gebied van technologie, gezondheid en bestrijding van de Corona-crisis,’ onderstreepte Israëls minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenasi.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.