Emotionele boodschap van een Holocaust overlevende

‘Dit is mijn afscheidsevenement’, zei Pesach Anderman, een 91–jarige overlevende van de Holocaust bij een bijzondere viering (via Zoom) van het aansteken van de Chanoekah kaars voor de Keren Hayesod Donateursgemeenschap in Duitsland.

Door Yossi Aloni |

Voor Pesach Anderman, die de Holocaust overleefde, illegaal naar Israël emigreerde, het Israëlische leger inging, in de Israëlische oorlogen vocht en in de Onafhan­kelijk­heids­oorlog zelfs gevangen werd genomen door de Jordaniërs, is Chanoekah een unieke viering. Hij vond het geweldig om deel te nemen aan het gezamenlijke aansteken van de kaarsen, waaraan meer dan 650 mensen deelnamen.

Pesach zei:’ Dit is de laatste keer, dat ik mijn levens­verhaal vertel. Ik ben niet meer jong en heb er niet meer de kracht voor. Ik hoop dat jullie, nadat jullie mijn verhaal gehoord hebben, de betekenis van de Holocaust hebben begrepen. Het was de hel van deze wereld.’

En verder zei hij: ‘De gebeurtenissen, herinneringen en beelden van de Holocaust zijn elke dag bij me. Je zou kunnen zeggen, dat het de reden is, waarom ik mijn leven aan de Staat Israël heb gewijd. Daar ben ik trots op. Ik vind het belangrijk dat ieder weet hoe erg we ons voor het behoud van ons enige vaderland inzetten’ vertelde hij aan de Duitse vrienden.

Keren Hayesod/United Israel Appeal is een nationale instelling, die sinds een eeuw giften inzamelt voor belangrijke projecten voor de Israëlische samen­leving en tegelijker­tijd de banden met de Joden over de wereld versterkt, om de immigratie en opname te ondersteunen en arme buurten en kwetsbare bevolkingsgroepen in Israël te versterken.

‘Het sluiten van een cirkel’, Pesach bij het aansteken van de Chanoekah-kaarsen.

Pesach zei, dat ‘het aansteken van de kaarsen voor mij het sluiten van een cirkel was. Het aansteken van de Chanoekah-kaarsen, samen met Joden en niet-Joden uit Duitsland en het zien van de Chanoekah-kandelaars, zelfs via Zoom, heeft me erg ontroerd. Ik had het voorrecht om een gezin te stichten in Israël, maar ik ben blij om te zien dat de Joodse traditie in Duitsland levend is. Dat is onze ware overwinning.’

‘Donateurs zoals Pesach werken sinds honderd jaar met grote overgave en liefde voor Israël’, zei Sam Grundwar, voorzitter van het Keren Hayesod. ‘Ze verspreiden licht in gemeenten over de hele wereld en in de Israëlische samenleving, zowel in het dagelijkse leven als in ingewikkelde tijden zoals verleden jaar. Wij bedanken jullie.’

De president van het Keren Hayesod Fundraisers in Berlijn, Adv. Natan Gelbert, zei dat het spannend is om Chanoekah in Duitsland te vieren met een overlevende van de Holocaust die in Israël woont, de Staat van het Joodse volk. ‘Het was een heel emotionele gebeurtenis voor de donateurs van Keren Hayesod in Duitsland. We danken Pesach dat hij zijn verhaal, zijn heldenmoed en zijn bijdrage aan de staat Israël met ons heeft gedeeld.’

Pesach sloot af met de woorden: ’Het is mijn droom dat de wereld begrijpt, dat het antisemitisme al eeuwen lang bestaat en geleid heeft tot de verschrikkelijke Holocaust. Ik heb al contact gehad met de derde generatie en in Duitsland een lezing over de Holocaust gehouden. Het is mijn levensopdracht.’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.