Eloel: maand van berouw, barmhartigheid en vergeving

Wat zijn de belangrijkste Joodse najaarsfeesten, of חגי תשרי Chage Tishrie, en wat is hun profetische en praktische betekenis voor deze tijd? We bespreken ze in een korte serie. Vandaag de maand Eloel.

Door Anat Schneider |

Volgens de Hebreeuwse kalender zijn we nu in de maand אלול Eloel – het einde van het jaar. Eloel verwelkomt in het nieuwe jaar. Dit is een maand van berouw, barmhartigheid en vergeving. Het is tijd voor een nieuw begin.

Ik wil ontvangen wat er komt en wat er nieuw is in mijn leven en vrede sluiten met wat er voorbij is en wat er uit mijn leven weggaat. Er is een diep gebed in het hart voor acceptatie, samen met alle bijbehorende emoties en angsten – het onbekende tegemoet zien, mogelijke verandering accepteren.

In de maand Eloel worden we allemaal uitgenodigd om te ontwaken uit de slaperigheid of luiheid die de zomer en de vakantie met zich meebrachten. We worden allemaal uitgenodigd om het hart wakker te maken en opnieuw naar zijn inhoud te kijken – om een geestelijke ‘grote schoonmaak’ uit te dovoerenen. Is mijn hart te druk bezig? Dragen we onnodige lasten? Zijn er blokkades in het hart die ons verhinderen het licht te zien?

Koning David zei het zo:
‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn gedachten.
Zie of er bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg.’
(Psalm 139: 23-24 HSV)

Wat hebben we dit jaar goed gedaan? Waar zijn we gelukkig mee?

Wat was er verkeerd bij ons? Waar klagen we over?

Waarin zouden we willen veranderen?

Want deze dingen die ons ontbreken, die ons tegenhouden – als we geen tijd nemen en er niet naar kijken, worden ze nog erger. Het hart zal drukker zijn, zal te weinig aandacht krijgen.

We willen de Heilige Geest horen spreken tot ons hart, Hij die in ons woont (Psalm 51:12-13). Om te begrijpen wat het voor ons betekent, moeten we de schermen en barrières verwijderen. Dit kan het verdriet zijn, de pijn, de frustratie, de teleurstelling, het verlangen naar meer dan wat we hebben.

De maand Eloel helpt ons los te komen van oude opvattingen, problemen en verstikkende barrières. De maand Eloel geeft ons de kans om te veranderen, tijd om naar de antwoorden te zoeken, naar wat we echt willen en wat ons zal helpen en in staat zal stellen om te veranderen.

Dit alles om het nieuwe jaar schoon en zuiver in te gaan, in het licht.
Dit alles om het geluid van de levende ‘wind’, de Heilige Geest die in ons woont, te voelen en te horen.

‘Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.’
(Psalm 51:12-13)

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.