‘Elke Christen moet evangelie prediken aan moslims’

Abdolkarim İrani is een Iraanse vluchteling. Hij is afkomstig uit de overwegend Arabische regio Ahvaz in het zuidwesten van Iran, en werd gedwongen te vluchten nadat hij tot het geloof in Jezus was gekomen en zich zo van de islam tot het christendom had bekeerd.

Door Yossi Aloni |

İrani verblijft vandaag in Istanbul, vanwaar hij regelmatig programma’s maakt op het in de VS gevestigde Aramaic Broadcasting Network (ABN Sat), dat zichzelf beschrijft als ‘een niet-confessionele bediening die het Woord van God en zijn veranderende boodschap van Jezus Christus aan Arabisch, Aramees, Koerdisch en Engelssprekende mensen over de hele wereld wil presenteren’.

Israel Today kwam in contact met İrani via onze Jordaanse Christelijke correspondent, Rami Dabbas, en vroeg hem om uitleg te geven over de Iraanse houding ten opzichte van Israël, hoe het geloof in Jezus zijn opvattingen over het Joodse volk veranderde, en of Arabische Christenen hun Moslim buren het evangelie moesten vertellen, of niet.

Abdolkarim İrani

Israel Today: Israël en Iran waren ooit vrienden. Maar de Islamitische Republiek is nu de gevaarlijkste vijand van de Joodse Staat. U bent opgegroeid in Iran, hoe heeft uw opvoeding u geleerd om Israël te zien?

İrani: Vanaf de derde klas leerden ze ons om Israël te haten en geen onderscheid te maken tussen Israël en de ‘Zionisten’. (Met andere woorden, wanneer Iraanse leiders oproepen tot het ontwortelen van het ‘zionistische regime’ bedoelen ze het uitroeien van alle Israëlische Joden). We hebben geleerd het woord Israël te haten. Elke donderdag hesen we de Iraanse vlag op het schoolplein en verbranden we een Israëlische vlag terwijl we ‘Dood aan Israël’ roepen.

Als kinderen wisten we niet eens de reden voor deze haat. Ze hebben ons van jongs af aan gehersen­spoeld.

Israel Today: Toen u tot het geloof in Jezus kwam, wist u toen dat hij een Jood is?

İrani: Voordat ik Christus accepteerde, verliet ik de Islam en werd ik me bewust van de leugens en misleidingen van de Islamitische geestelijken, vooral de mullahs van Iran. Toen ik de Bijbel las, ontdekte ik dat Jezus een Jood was.

Israel Today: Hoe veranderde uw houding ten opzichte van Israël door Christen te worden?

İrani: Ik heb een fundamentele verandering ondergaan, niet alleen ten opzichte van Israël, maar van de hele wereld. Ik houd van alle mensen met al hun kleuren en overtuigingen, en ik heb niets met politiek te maken. Maar ik heb wel veel geleerd van de Bijbel over Israël en het Heilige Land. Ik heb vooral geleerd dat deze leer van liefde en verdraag­zaamheid voor iedereen afkomstig is van het Joodse volk, omdat Jezus en zijn discipelen allemaal Joden waren.

Israel Today: Als u vandaag in gesprek bent met Islamitische Arabieren en Iraniërs, wat vertelt u hen dan over Israël en de Joden?

İrani: Ik vertel hen, zoals de Bijbel zegt, dat de redding kwam van de liefdevolle en vergevings­gezinde Joden. Het grootste deel van het boek dat God gebruikte om Zijn boodschap uit te dragen, was geschreven door de Joden. Het volk Israël is een groot volk met een lange geschiedenis en een eerbare beschaving. God eerde dit volk met groot succes, vooral in de moderne tijd. Veel van de uitvinders die de hele mensheid ten goede zijn gekomen, zijn Joden. We moeten dit grote volk respecteren en liefhebben, zoals Jezus Christus ons heeft geleerd.

Israel Today: Wat vindt de gemiddelde Iraniër van Israël?

İrani: De gewone Iraniërs zijn een goed volk. Het probleem zit hem in de regering van de mullahs, en de leer die ons en onze kinderen op school wordt opgedrongen, al vanaf de basisschool! Maar ik zou zeggen dat vandaag de dag zo’n 90 procent van de gemiddelde Iraniërs zich bewust is van de onwaar­heden van de mullahs. We hebben dit gezien in de laatste burger­opstand na de dood van Qassem Soleimani.

Israel Today: Is er hoop voor de christenen in het Midden-Oosten?

İrani: Ja. Het grote publiek heeft geen probleem met christenen, want christenen houden van iedereen en bidden voor iedereen. Dit is bekend bij de bevolking in het Midden-Oosten. Het probleem is de repressie van dictatoriale Islamitische regimes, zoals die van Iran, die de persoonlijke vrijheden niet respecteren. Maar we blijven bidden dat de Heer deze mensen zal redden.

Israel Today: Wat gebeurt er met een Moslim die Christen wordt in Iran?

İrani: Wanneer een moslim zich bekeert tot het Christendom, of een andere religie, en zijn geloof in het openbaar verkondigt, wordt hij meestal door een menigte opgepakt, kan hij gevangen worden gezet, en wordt hij soms ter dood veroordeeld.

Israel Today: Moeten Arabische en Iraanse Christenen aan Moslims het evangelie vertellen? Sommigen zeggen dat dit verkeerd is, omdat Moslims Allah al aanbidden.

İrani: Ja, elke Christen moet prediken aan Moslims, maar met goede aandacht voor de situatie. Dit is het gebod van Christus. Hij zei: Ga naar de hele wereld en predik het goede nieuws.

Moslims aanbidden niet de enige ware God. Een moslim volgt de leer van Mohammed en beweert dat hij van ‘God’ is. Maar de Islamitische leer is gevaarlijk voor ieder mens. De leer van Mohammed zit vol met haat die leidt tot de geestelijke dood, en dit is wat we nu zien in de islamitische landen.

Een Moslim doodt zijn Moslimbroeder en schreeuwt ‘Allah is groot!’ En dit is al 1400 jaar aan de gang. De grootste dienst die je een Moslim levert, is hem te bevrijden van de Islam.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.