Elia’s wedstrijd met de Baäl-profeten nu wereldwijd

De crisis over de besmetting met het Coronavirus van president Trump maakt de groeiende kloof duidelijker tussen Godvrezende mensen en mensen die rebelleren tegen hun Schepper. Ik hoorde zelfs in mijn geest dat ‘het Beest is vrijgelaten’, maar daarover later.

Door Charles Gardner |

Afbeelding: De profeet Elia confronteert de profeten van Baäl met de kracht van God. (Foto: Publiek domein)

Wat ik echter vooral zie, is een hedendaags beeld van de grote strijd van Elia met de valse profeten van Baäl op de berg Karmel. Temeer in het licht van de plannen voor de bouw van een tempel voor Baäl in New York City.

Baäl vertegenwoordigt in feite een groot aantal valse goden, maar het was koning Achab die de profeet als eerste terechtwees met de beschuldiging: ‘maar ú en het huis van uw vader hebben Israël in het ongeluk gestort, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent’. (1 Koningen 18:18) Toen richtte Elia zich tot het volk: ‘Hoelang hinkt u nog op twee gedachten?’ (:21)

De profeet stond tegenover 450 uitdagers, dus het was een echte David tegenover Goliath situatie, maar de test van de waarheid was: ‘de God Die door vuur antwoordt, Die is God’ (:24). En het is het vuur van de Geest en van het oordeel waarnaar hij zeker verwijst.

Het is veelzeggend dat Elia toen het altaar ging herstellen, terwijl hij de mensen herinnerde aan hun roeping. Hij vroeg zelfs om enorme hoeveelheden water – in een droge periode – die hij over het offer liet uitgieten, een teken van absoluut vertrouwen in de God van Israël die zijn macht over de natuur en de hele schepping zou tonen.

Het gaat in de huidige wereldwijde strijd om het eenmalige offer voor de zonden van Jezus Christus de rechtvaardige, de ‘oorlog tegen het Lam’ (Open­baring 17:14), waarbij Israël een leidende rol blijft spelen, zoals de profeten altijd hebben voorzegd dat zou gebeuren.

Het is zinvol om erop te wijzen, dat je vanaf de plaats van de wedstrijd op de berg Karmel uitzicht hebt op de grote vlakte van de Jezreël-vallei, ook wel bekend als Har Mediddo, in het Grieks Armageddon. Daar zal de strijd der eeuwen plaatsvinden, waarin een alliantie van naties die de Joodse Staat binnenvallen wordt vernietigd, zoals de profeten van Baäl overkwam. (Zacharia 12:9)

Donald Trump als Elia
Wordt Donald Trump, met al zijn blunders en kennelijke onhandigheid, als het ware gebruikt om ‘het altaar te repareren’, omdat hij opzettelijk de politieke correctheid tart door te proberen een Joods-christelijke agenda in de natie te herstellen – doordat hij probeert de waarden betreffende de heiligheid van het leven te herstellen, bijvoorbeeld door de financiering van abortus­aanbieders af te snijden?

Hij heeft ook de soevereiniteit van Israël erkend, met Jeruzalem als hoofdstad, en heeft hen geholpen een vredesakkoord te sluiten met hun Arabische buren. Maar alle hordes van de hel, waaronder een dodelijk virus, zijn opgeroepen om zijn gezag te betwisten.

Donald Trump heeft zich gehouden aan zijn belofte om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen en de ongeborenen te beschermen. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei dat de toeschouwende wereld zou moeten weten dat Amerika als een Joods-Christelijke natie is gesticht, en vervolgde: ‘Geloof in de publieke ruimte is niet alleen wettig, maar ook gerechtvaardigd.’

Hoewel Trump bij elke gelegenheid wordt bespot en belachelijk gemaakt door media die worden over­spoeld met lege humanistische dogma’s, heeft hij tot nu toe geweigerd om af te wijken van zijn vastbe­raden strijd tegen liberaal links. Natuurlijk krijgt hij niet alles in orde, maar hij heeft iets van de no-nonsense geest van Elia.

Te lang hebben valse profeten in de wereld van de media, de politiek en de kerk de grote instellingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan aangetast, door te weigeren het gezag van God te erkennen. Het aanmoedigen van immoraliteit en afgoderij in al zijn vormen, zoals de opeenvolgende Britse [en andere] regeringen al tientallen jaren doen, zal leiden tot hetzelfde rampzalige lot, dat de 450 valse profeten op de berg Karmel hebben ondergaan.

Donald Trump als Cyrus
Kunnen we het grotere geheel niet zien? Dat God een persoon zoals Cyrus heeft doen opstaan om Israël te helpen zijn bestemming te vervullen, en om op te roepen tot een wederopbouw van het lichaam van Christus in eigen land.

Ik twijfel er niet aan dat Cyrus een gebrekkig karakter had, maar de Heer ‘bewoog zijn hart’ (Ezra 1:1). Ik heb vernomen dat Donald Trump in 2013, op het feestje van de 95e verjaardag van wijlen evangelist Billy Graham heeft gereageerd op een uitnodiging om te geloven, wat betekent dat hij nog steeds een relatief nieuwe volgeling van Christus kan zijn. Geef hem dus een pauze en bid voor hem. Hij draagt een zware last, maar heeft zich blijkbaar onderworpen aan Degene die de toekomst in handen heeft.

Merkteken
Hoe je het Beest uit de Openbaring ook identificeert, het omvat de middelen waarmee een stortvloed van anti-Goddelijke wetten word aangenomen, die een felle vervolging zal inluiden van gelovigen die geïdentificeerd worden doordat ze weigeren een of ander ‘merkteken’ te accepteren, zonder welke ze niet in staat zullen zijn om te kopen of te verkopen (Openbaring 13.16 e.v.) – een scenario dat zich op enig moment binnenkort zou kunnen voordoen.

Maar er is een merkteken dat gelovigen behoren te tonen – dat ze ‘zuchten en kermen’ over de afschuwelijke praktijken die ze om zich heen zien. (Zie Ezechiël 9:1-11). Zij die geroepen zijn om het evangelie te prediken hebben de plicht om te waarschuwen voor het komende oordeel.

David Soakell, van Christian Friends of Israel, heeft een korte, maar schokkende documentaire gemaakt over de verschrikkingen van het voortdurende bombardement.

Je ziet huilende kinderen in de stad Sderot, dicht bij de grens met Gaza, die niet alleen te maken hebben met ernstige beperkingen van het Coronavirus, maar ook met regelmatige raketaanvallen van Hamas-terroristen. Wanneer de sirene een waarschuwing geeft voor een binnenkomende mortier, hebben de bewoners slechts 15 seconden de tijd om een schuilkelder te bereiken.

Aan de kijkers wordt gevraagd, zich voor te stellen hoe ze zich zouden voelen als ze bijvoorbeeld in Bristol zouden wonen en dagelijks raketbeschietingen vanuit Cardiff zouden moeten doorstaan, terwijl de rest van de wereld een oogje dichtknijpt.

Maar deze raketbeschieting in het zuiden is niets vergeleken met wat de tegenstanders van de God van Israël en zijn Zoon Jezus Christus te wachten staat, behalve dat de rollen nu omgedraaid zijn. Want de tijd zal komen dat de legers van vele naties onder het vurige oordeel van God zullen vallen op de vlakte van Armageddon in het noorden. (Ezechiël 38:22 en 39:6)

Het is tijd om te kiezen aan wiens kant we staan.

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem, A Nation Reborn en King of the Jews.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.