Eer de principes van Israëls Onafhankelijkheidsverklaring

Hoewel seculier, vertrouwden de stichters op de Rots van Israël, wat in de Joodse traditie maar één ding kan betekenen.

Door Jewish News Syndicate (JNS) | | Onderwerpen: zionisme
David Ben-Gurion leest Israëls Onafhankelijkheidsverklaring voor in Tel Aviv op 14 mei 1948. Foto: Kluger Zoltan / GPO

In 1948 werd de staat Israël opgericht op basis van principes die diep geworteld zijn in de Joodse geschiedenis, geloof en traditie. Israëls Onafhankelijkheidsverklaring benadrukt het belang van het Land Israël als de “geboorteplaats van het Joodse volk”. “Hier werd zijn spirituele, religieuze en politieke identiteit gevormd”.

“Na met geweld uit hun land te zijn verdreven, bleef het volk er gedurende de hele verstrooiing trouw aan en hield het nooit op te bidden en te hopen dat het er zou terugkeren en zijn politieke vrijheid zou herwinnen”, aldus de verklaring.

De Staat Israël zal de natie van het Joodse volk zijn, “open voor Joodse immigratie en voor het bijeenbrengen van de ballingen”, zo luidt het verder. “… Hij zal gebaseerd zijn op vrijheid, rechtvaardigheid en vrede zoals beoogd door de profeten van Israël.” De ondertekenaars verklaarden hun vertrouwen te stellen in tzur yisrael – de Rots van Israël – een verwijzing naar God in de Joodse traditie.

Het eerste zionistische congres, gehouden in 1897 onder leiding van Theodor Herzl, verkondigde het recht van het Joodse volk op nationale wedergeboorte in een afzonderlijke natie. Hoewel Herzl zelf geen religieus man was, erkende hij het belang van het Jodendom. “Het zionisme is de terugkeer naar het Jodendom vóór de terugkeer naar het Joodse land,” zei hij tegen de opperrabbijn van Bazel Dr. Alfred Cohn. Hiermee legde hij de grondsteen voor de wederopbouw van het land op basis van het beginsel dat de terugkeer naar ons vaderland geworteld is in ons geloof.

Nu we de toekomst ingaan, wordt het steeds duidelijker dat er een conflict is over de ziel van onze natie. Het verband tussen het Jodendom als godsdienst en het belang ervan voor het Joodse volk als natie is onmiskenbaar. De oprichting van de Staat Israël was de vervulling van spirituele en historische aspiraties. Nu de wereld om ons heen zich echter ontwikkelt, bestaat het gevaar dat de visie van Herzl en de opstellers van de Verklaring wordt overschaduwd.

In deze moeilijke tijden is het belangrijk dat wij ons de beginselen waarop de Staat Israël is gesticht, herinneren. We mogen de gemeenschappelijke basis die ons verbindt en die geworteld is in onze gedeelde geschiedenis en ons geloof, niet uit het oog verliezen. Als afstammelingen van hen die verlangden naar hun vaderland terug te keren, hebben wij de verantwoordelijkheid deze banden voor toekomstige generaties te bewaren en te versterken.

De staat Israël is geboren uit een collectieve droom, gevoed door het onwrikbare geloof en de hoop van het Joodse volk. We moeten de offers van onze voorouders en de visie van Herzl, die de waarde erkende van de opbouw van een natie gebaseerd op het Joodse geloof, in ere houden. In het licht van de uitdagingen van het heden en de onzekerheid van de toekomst moeten we zijn woorden in gedachten houden: “Zionisme is de terugkeer naar het Jodendom vóór de terugkeer naar het Joodse land.”

Terwijl we verder bouwen aan onze natie, moeten we manieren vinden om ons gemeenschappelijk erfgoed, geloof en waarden te koesteren. We moeten streven naar een samenleving die diversiteit respecteert en tegelijkertijd het belang van onze spirituele en historische wortels erkent. De ziel van Israël hangt af van ons vermogen om ons als volk te verenigen en de kloof tussen secularisme en religie, traditie en vooruitgang te overbruggen.

Laten we op dit Zionistisch Wereldcongres samenwerken in de geest van de stichters van onze onafhankelijkheid om de visie van Herzl en de rabbijn van Bazel hoog te houden. Mogen wij de gemeenschappelijke basis vinden die nodig is om de toekomst van onze natie veilig te stellen en ervoor te zorgen dat de Staat Israël een baken van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede blijft, geleid door de beginselen van ons geloof en de aspiraties van onze voorvaderen.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox