Een zendeling bouwde de ultraorthodoxe wijk van Jeruzalem

50 jaar lang werkte de christelijke zendeling Conrad Schick onbaat­zuchtig voor het welzijn van Jeruzalem en zijn inwoners. Hij was meer timmer­man en architekt dan zendeling, en bouwde voor arme orthodoxe Joden in Jeruzalem de stadswijk Mea Shearim, buiten de Oude Stad.

Door David Lazarus | | Onderwerpen: Jeruzalem, archeologie, christenen
In de tijd van Conrad Schick was Jeruzalem net begonnen aan zijn grote uitbreiding buiten de muren van de Oude Stad. Foto: CMJ Jerusalem

Toen Conrad Schick in Jeruzalem aankwam had hij zich nooit kunnen voorstellen dat hij de stadswijk zou ontwerpen die zou uitgroeien tot de thuisbasis van Jeruzalem’s meest exclusieve en afgezonderde ultra-orthodoxe Joodse gemeenschap.

Schick werd geboren in Zuid-Duitsland en werd in 1846 op 24-jarige leeftijd door een Zwitserse protestantse kerk­organisatie naar Jeruzalem gestuurd om als zendeling in het Heilige Land te werken. Het plan was om ‘broeder­schappen’ van christelijke gemeen­schappen op te richten van Jeruzalem tot Ethiopië en Noord-Afrika.

Schick raakte al snel meer geïnteresseerd in de archeologie en architectuur van de Heilige Stad, Jeruzalem, dan in de zending. Zonder enige formele opleiding in archeologie of architectuur (hij werkte, net als Jezus, als timmerman), zwierf hij door de straten en steegjes van de stad om onderzoek te doen, een enorme hoeveel­heid details over Jeruzalem te ontdekken en vast te leggen.

Naast vele andere vondsten leidde zijn omzwervingen hem en twee jonge Arabische jongens tot de ontdekking van de beroemde inscriptie uit de Eerste Tempelperiode in de tunnel van koning Hizkia die water uit het Siloambad de stad in voerde. (Zie: Your Guide to the Jerusalem’s New Pilgrims’ Path)

Schick kreeg toestemming onderzoek te doen op de Tempelberg, die over het algemeen verboden was voor buitenlanders. Er wordt over hem gezegd dat hij ‘geliefd was bij zowel Joden, Moslims als Christenen’. Met behulp van zijn timmervaardigheden bouwde Schick driedimensionale modellen van de Tempelberg en andere belangrijke bouwwerken in de stad, die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven en gebruikt worden voor het in kaart brengen van verkenningen.

Schick ontwierp ook veel van de markante gebouwen in de stad, waaronder ziekenhuizen en een Anglicaanse kerk, die vandaag de dag nog steeds in gebruik zijn. Vanwege zijn enorme natuurlijke vaardigheden in architectuur en design, ondanks het ontbreken van enige formele opleiding, hebben sommigen Schick de ‘Leonardo di Vinci van Israël’ genoemd.

Na verloop van tijd en met de steun van een genoot­schap bestaande uit Joodse en Christelijke filantropen en onder­nemers, werd een stuk land buiten de Oude Stad aangekocht om een oplossing te bieden voor de ernstige over­bevolking en de slechte sanitaire omstandig­heden van de allerarmsten die binnen de muren van Jeruzalem woonden, waarvan de meesten ultra­orthodoxe Joden waren. De vereniging wendde zich tot Schick om een voorbeeldwijk te ontwerpen zonder salaris, een onderneming die hij meer dan graag op zich nam. Schick zag het als zijn christelijke plicht om alles te doen wat hij kon voor de armen en behoeftigen van de stad waar hij van was gaan houden en waar hij uiteindelijk meer dan 50 jaar heeft gewoond.

De door Schick ontworpen wijk werd Mea Shearim genoemd, ‘honderdvoudig’ in het Hebreeuws, een term die was afgeleid van een vers uit Genesis, dat toevallig deel uitmaakte van de wekelijkse Torah portie die werd gelezen in de week dat de nederzetting werd gesticht: ‘Izaäk zaaide in dat land, en oogstte in dat jaar het honderdvoudige (מֵאָה שְׁעָרִים mea shearim) want de HEERE zegende hem’ (Genesis 26:12).
Een andere uitleg vertaalt het als ‘Honderd poorten’, wegens de vele met hekken afsluitbare binnen­plaatsen tussen de huizenblokken, waarop de ingangen van de woningen uitkomen .Mea Shearim, dat in 1874 werd gesticht, is een van de oudste Joodse wijken in Jeruzalem, en wordt uitsluitend bewoond door ultraorthodoxe Joden.

Conrad en mevrouw Schick.

Het zou voor de huidige bewoners van Mea Shearim als een verrassing kunnen komen te vernemen dat hun huizen en woonwijk werden ontworpen, en gebouwd, met bereidwillige christelijke handen.

Het was zeker Schicks hoop dat de liefde van Jezus Christus, zijn Heer, en het christelijke evangelie op de een of andere manier zouden door­dringen in de harten van de mensen die eindelijk een huis en gemeen­schap zouden vinden waar zij zich zouden kunnen vestigen in hun beloofde Jeruzalem.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox