Een wonder in de openlucht-synagoge

Zoals iedere morgen kwam Omer Haim (27, op de foto links) uit Rechovot naar het plein van een school vlakbij zijn huis om in dit open gebied te bidden, in overeen­stemming met corona voorschriften. Onder de aanwezigen was Raz Yitzhaki (op de foto rechts), een spoedeisende hulp vrijwilliger bij Magen David Adom (MDA).

Door Redactie Israel Today |

Aan het eind van het gebed, terwijl de deelnemers het plein aan het schoonmaken waren, verloor Omer het bewustzijn en viel op de grond. Degenen die zagen wat er gebeurde riepen snel Raz (21), die onmiddellijk met een medische behandeling begon, reanimatie op Omer toepaste en het voorval meldde bij MDA.

Terwijl Raz aan het reanimeren was, stuurde hij een van de bidders naar de schoolpoort om aanwijzingen te geven aan de ambulance en een defibrillator te halen, en samen met de MDA teams gaf hij elektrische schokken die Omers leven redden en zijn hartslag herstelden. Aan het eind van een zenuwslopende en zware reanimatie, stabiliseerde zijn conditie en het MDA-team vervoerde hem naar het ziekenhuis voor verdere behandeling en herstel.

Raz Yitzchaki, de MDA-vrijwilliger, vertelt:
‘Na het gebed hoorde ik roepen om hulp. Ik rende naar de plek en zag Omer die bewusteloos was. Hij was op de grond in elkaar gezakt. Ik belde onmiddellijk de MDA en begon te reanimeren. Toen de ambulance arriveerde, gaven ze hem twee elektrische schokken en we gingen verder met hartmassage. Tot onze grote vreugde kwam zijn hartslag terug en na een paar minuten begon hij weer zelfstandig te ademen. Om Omer vandaag te ontmoeten, voor het eerst sinds het gebeuren, terwijl hij op zijn voeten staat, is heel opwindend, het is een geweldig gevoel. Het is erg belangrijk dat elke burger in Israël basis-reanimatie kent. Het is simpel en het kan levens redden.’

Terugkijkend op de ernstige gebeurtenis en het wonder dat gebeurde zei Omer Haim::
‘Ik voelde me goed die morgen. Ik kwam bij het gebed aan, zoals gewoonlijk, waarna ik gewoon in elkaar zakte op de grond. Gelukkig stonden er twee gelovigen achter mij die Raz om hulp riepen. Ik ben erg emotioneel over het wonder dat me overkwam en de geweldige hulp van Raz. Het voelt alsof ik opnieuw geboren werd. Ik ontving een geschenk uit de hemel en er vond hier een groot wonder plaats. Ik dank Raz en het MDA-team die mijn leven hebben gered. Ik dank de Schepper van de wereld die mij een boodschapper stuurde om mij te helpen in mijn nood.’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.