Eén natie onder God – Een overdenking op Sjawoeot

Deze Sjawoeot, laten we samen opgaan naar Sion. Onze Heer zal onze wonden genezen en ons de weg naar huis wijzen.

Door David Lazarus | | Onderwerpen: Shawoeot
Ethiopische kinderen vieren Shavuot. Foto: Dudu Greenspan / Flash90

Ooit, zo’n 2000 jaar geleden, was Sjawoeot het feest waarop het volk Israël samenkwam als één volk onder God.

Mensenmassa’s marcheerden naar Jeruzalem met manden op hun schouders. Bij de poorten van de stad werden zij verwelkomd met open armen, tamboerijnen en dansen. Onder schaduwrijke bomen werden banken neergezet en met de oogst in aantocht verwarmde de sfeer van familie en vrienden vermoeide harten met hoop.

De gemeenschap was een woonplaats, een tempel voor de aanwezigheid van God en Zijn verlossingswerk onder allen die bijeenkwamen.

Dit klinkt als een droom, want het is de droom van iedereen die durft te geloven dat de Messias is gekomen en Zijn Geest sinds Sjawoeot beschikbaar heeft gesteld voor iedereen die dorst naar Gods verlossingswerk op aarde.

Als we eenmaal de Messias hebben leren kennen, kunnen we nooit genoegen nemen met iets anders dan de authentieke en liefdevolle gemeenschap die ons herstelt tot een ondersteunende, door de Geest geleide gemeenschap. We kunnen nooit terugkeren na het proeven van de zoetheid van betekenisvolle relaties, anders worden we een verharde zuil van zoute bitterheid.

De eerste vruchten van de Geest die op dit feest werden uitgestort, rijpten tot een gemeenschap die bestond uit mensen uit verschillende culturen, naties en politieke overtuigingen die de droom tot op zekere hoogte begrepen en beleefden.

Als ik zeg begrijpen, bedoel ik dat zij achter de droom van de Messias staan, achter de eenheid. Het gaat hier niet om een intellectueel begrip of zelfs maar een idee van hoe het messiaanse koninkrijk eruit zou kunnen zien. Begrijpen wat de Messias heeft gedaan en de aard van zijn geest die ons naar die hemelse plaats kan brengen, betekent dat wij, net als hij, de moed hebben om de nachtmerrieachtige pijn en wanhoop van deze wereld onder ogen te zien en samen naar de overkant te gaan.

Stel je voor, als je kunt, dat je een goed mens bent. Misschien zelfs zo goed als je je kunt voorstellen. Plotseling besluit je hele sociale netwerk, je familie en het enige volk en volk dat je ooit hebt gekend je te verraden, je te martelen en je aan een kruis te hangen omdat je in hun ogen niet meer waard bent dan de wreedste crimineel.

Daarom wenkt de Messias ons Hem te volgen en ons gezicht te keren naar de pijn, het verraad, het bedrog en het kwaad van deze wereld, en de diepten te begrijpen waaruit Zijn verlossing ons zal leiden. Het begint wanneer we een manier beginnen te vinden om weer omhoog te kijken uit de as van Auschwitz. Het begint wanneer, na honderd jaar van onschuldig bloed dat van de grond van Europa schreeuwt, het geloof opnieuw wordt aangewakkerd dat er hoop op genezing kan zijn.

De Messias en Zijn aanwezigheid in ons hart openen een venster door de wanhoop heen terug naar Eden, en we zijn verbaasd anderen te vinden die met ons mee willen gaan.

Want wij leven een onmogelijke droom met een bebloede en verrezen Verlosser die ons door de chaos van het lijden naar hoop leidt.

Laten we deze Sjawoeot samen opgaan naar Sion. Onze HEER wil onze wonden helen en ons de weg naar huis wijzen. Laten we de feestelijke witte gewaden aantrekken die samen zijn gebreid met Gods standvastige liefde die een veelheid van zonden bedekt.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox