Een kruis­vaarders­zwaard op de bodem van de zee

In Israël, een land dat meer geschiedenis heeft meegemaakt dan de meeste andere delen van de wereld, weet je echt nooit waar je in je dagelijks leven op kunt stuiten. Zo ontdekte een duiker voor de kust van Atlit een kruisvaarderszwaard en stenen ankers.

Door Redactie Israel Today |

Op shabbat besloot Shlomi Katzin, een inwoner van de stad Atlit bij Haifa, een duiktocht te gaan maken, zoals hij vaker deed, in de Middellandse Zee bij het Carmel­strand. Toen hij aan zijn duik was begonnen, ontdekte Katzin iets heel bijzonders. De getijden en stromingen hadden zand op de bodem verplaatst, en een kleine schatkist met oude artefacten blootgelegd.

In het ondiepe water lagen ankers van steen en ijzer, kleischerven en -fragmenten, en een indruk­wekkend zwaard. (Foto: YouTube screenshot).

Omdat hij vreesde dat de vondst spoedig weer onder het zand zou kunnen verdwijnen, nam Katzin het zwaard van ruim een meter mee en bracht het naar ambtenaren van de Israëlische Archeo­logische Dienst (IAA).

IAA-inspecteur Nir Distelfeld verklaarde aan Channel 12 News: ‘Het zwaard, dat in perfecte staat bewaard is gebleven, is een mooie en zeldzame vondst en lijkt toebe­hoord te hebben aan een kruis­vaarder’.

Kobi Sharvit, hoofd van de afdeling maritieme archeo­logie van het IAA, legde verder uit: ‘De kust van Carmel heeft vele natuurlijke inhammen, die tijdens stormen konden dienen als veilige anker­plaatsen voor de schepen in de oudheid, en zelfs grotere inhammen waaromheen zich hele neder­zettingen ontwik­kelden. Deze omstan­dig­heden trokken koop­vaardij­schepen aan, die vele archeo­logische sporen achterlieten. Het zwaard is daar slechts één voorbeeld van’.

Archeologen van de Oudheidkundige Dienst hebben bevestigd dat de meeste vondsten in zee plaatsvinden tijdens verplaat­singen van zand op de zeebodem, en daarom snel uit het water moeten worden gehaald voordat zij weer onder het zand verloren gaan. Dit gebeurt de laatste tijd steeds vaker, omdat het snorkelen en duiken langs de kust steeds populairder wordt onder de Israëli’s. Sommigen proberen hun vondsten te houden, wat in Israël een ernstige over­treding is. Zij die het juiste doen, zoals Shlomi Katzin, worden publiekelijk erkend voor hun goede burgerschap.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.