Een historisch bezoek aan de koning van Bahrein

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid was donderdag Israëls eerste staatsman die een bezoek bracht aan het Koninkrijk Bahrein aan de Perzische Golf, en de eerste Israëlische minister die in het openbaar werd ontvangen door koning Hamad bin Isa Al Khalifa.

Door Yossi Aloni |

Tijdens zijn eendaagse bezoek, een jaar na de ondertekening van de Abraham Akkoorden, nam Lapid officieel de Israëlische ambassade in de hoofdstad Manama in gebruik.

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid met zijn Bahreinse collega, Abdullatif Al Zayani

De volledige tekst van Lapid’s toespraak:

Geachte minister van Buitenlandse Zaken Abdullatif Al Zayani, geëerde gasten, As-salamu alaykum, Shalom alechem.

In zowel het Hebreeuws als het Arabisch, heeft deze spreuk een dubbele betekenis: Een groet wanneer men elkaar ontmoet en een zegen voor een leven van vrede en samenwerking. Vandaag komen deze twee beteke­nissen samen als één. We ontmoeten elkaar tijdens het eerste officiële bezoek van een Israëlische minister aan het Koninkrijk Bahrein. We komen bijeen om de vredes­akkoorden tussen onze landen officieel te ondertekenen. Om deze vrede om te zetten in een actieve vriendschap. Economisch, veiligheid, diplomatiek, en burgerlijk.

Ik wil de koning van Bahrein, Zijne Koninklijke Hoogheid Hamad bin Isa Al Khalifa, bedanken voor zijn leider­schap en inspiratie, zonder welke wij hier vandaag niet zouden zijn. Ik wil ook de kroon­prins en premier, sjeik Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, bedanken voor zijn wijsheid en visie.

De bijeenkomst die wij zojuist hebben beëindigd, was warm en optimistisch. Zij schetste de weg voorwaarts voor onze betrek­kingen. In het Bahreinse volkslied zingt u dat Bahrein een symbool van harmonie is. Wij zullen alles in het werk stellen om van het partner­schap tussen Bahrein en Israël een harmonie te maken, van culturen en religies, en in de eerste plaats een harmonie tussen mensen.

In zijn toespraak bij het ontvangen van de Nobelprijs voor de Vrede, zei onze overleden premier Menachem Begin: ‘Vrede is de schoonheid van het leven. Het is zonne­schijn. Het is de glimlach van een kind, de liefde van een moeder, de vreugde van een vader, de saam­horigheid van een gezin. Het is de vooruit­gang van de mens, de over­winning van een recht­vaardige zaak, de triomf van de waarheid. Vrede is dit alles en meer en meer.’

Vandaag brengen wij dat ‘meer en meer.’ De officiële opening van ambassades die symbool zullen staan voor de diplomatieke samen­werking tussen ons. Meer samen­werking op het gebied van toerisme en techno­logie, cultuur, energie en milieu­bescherming. Meer overeenkomsten. Op het gebied van gezondheid en water.

Wij zijn beide taaie volkeren. We hebben het leven laten bloeien in het hart van de woestijn. Dat hebben we gedaan omdat we weten hoe we ons moeten aanpassen aan een veran­derende realiteit. Vandaag is het onze verant­woorde­lijk­heid om voor onze kinderen een toekomst van welvaart en vooruitgang op te bouwen.

Bahrein draagt, net als Israël, een eeuwenoude geschiedenis samen met opmerkelijke capaciteiten in de nieuwe technologische wereld. De eerste vlucht van Gulf Air naar Tel Aviv, die vandaag is vertrokken, brengt ons allen naar plaatsen waar we in het verleden alleen maar van konden dromen. We hebben gedeelde moge­lijk­heden.

We delen ook onze bedreigingen, en die zijn niet ver van hier. De wereld­wijde strijd van vandaag is niet tussen rechts en links, of tussen het Jodendom en de islam of het christen­dom. De wereldwijde strijd van vandaag is tussen gematigden en extremisten. Een cultuur van leven, tegen een cultuur van dood en vernietiging.

Samen met onze vrienden in de Golf leiden wij een moedige coalitie van gematigden. Een coalitie die vooruit kijkt en een welvarende toekomst van stabiliteit en tolerantie creëert. We leven in een mondiale realiteit. Wie zich isoleert, zal verdwijnen. Wie samenwerkt, zal de wereld leiden, en zal het Midden-Oosten leiden.

Dit is een historisch moment, en een herinnering aan het feit dat geschie­denis wordt gemaakt door mensen die de geschie­denis kennen, die de geschie­denis liefhebben en respec­teren, maar die ook bereid zijn te veran­deren en geschie­denis te maken. Geschie­denis wordt gemaakt door mensen die de toekomst verkiezen boven het verleden. Die vrede verkiezen boven oorlog. Die verbinding verkiezen boven isolement.

Het boek Spreuken (hoofdstuk drie, vers 18) zegt: ‘Zij is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen: wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen.’ De Boom des Levens staat hier in Bahrein al meer dan 400 jaar stevig overeind. Zijn wortels zijn diep, en hij torent hoog. Moge het partnerschap tussen ons diepe wortels krijgen en nog vele goede jaren vrucht dragen.

We hebben al een model voor dat partnerschap: Al meer dan honderd jaar is de Joodse gemeenschap van Bahrein een symbool van coëxistentie, tolerantie en harmonie. Het bewijs dat de waarden van Bahrein niet alleen in woorden bestaan, maar ook in daden.

Ik wil Zijne Majesteit Koning Hamid bin Isa Al Khalifa en Zijne Koninklijke Hoogheid de kroonprins en premier nogmaals bedanken voor het voorrecht hier vandaag aanwezig te mogen zijn. Samen zetten wij een nieuwe stap voorwaarts in onze betrekkingen.

IIk wil mijn dank betuigen aan het team van het ministerie van Buitenlandse Zaken, directeur-generaal Alon Ushpiz, hoofd van de missie in Manama Itay Tagner, en aan iedereen die betrokken is geweest bij het leggen van de fundamenten voor de band tussen Bahrein en Israël.

Dank U, Shukran, As-salamu alaykum.


Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid met zijn Bahreinse ambtgenoot, Abdullatif Al Zayani.


Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.