Een bericht recht uit ons hart aan onze lezers

Wij hebben het afgelopen jaar tijd vrijgemaakt om na te denken over de doelstel­lingen en visie van Israel Today en hoe wij onze lezers kunnen blijven bedienen met unieke, authentieke en exclusieve berichtgeving terwijl we de Joodse Staat steunen.

Door David Lazarus |

Al meer dan 40 jaar biedt Israel Today nieuws en reportages rechtstreeks vanuit Jeruzalem aan christe­lijke lezers in meer dan 80 landen en nu in 5 talen. Mijn werk als journalist en redacteur voor dit in Jeruzalem gevestigde persbureau is zowel opwindend als uitdagend, omdat we ernaar streven een stem te geven aan de mensen, de kwesties en het drama van de Joodse terugkeer naar hun oude thuisland in vervulling van de Schrift.

Vandaag, na vier decennia, zijn er talrijke en diverse persbureau’s en bedieningen die nieuws brengen over Israël. Daarom hebben wij het afgelopen jaar tijd vrijgemaakt om na te denken over de doelstel­lingen en visie van Israel Today en hoe wij onze lezers kunnen blijven bedienen met unieke, authentieke en exclusieve berichtgeving.

We kwamen tot de volgende missieverklaring die weergeeft wie we zijn, en wat ons uniek maakt in wat we vandaag de dag brengen in de wereld van de Israëlische journalistiek:
Israel Today is een in Jeruzalem gevestigd zionistisch persbureau, opgericht in 1978 om een bijbelse dimensie te geven aan de journalistiek over Israël, het Midden-Oosten en de Joodse wereld.

Laat me proberen uit te leggen wat dit voor ons betekent. Wij zijn gevestigd in Jeruzalem, niet alleen omdat onze kantoren zich in het centrum van de hoofdstad bevinden, maar ook omdat dit onze onvoor­waarde­lijke toewijding uitdrukt om hier in het hart van alles wat er in Israël gebeurt te blijven en ongeacht de kosten achter ons volk te staan. Wij zijn een team van Israëlische journalisten en verslaggevers die in steden en dorpen in het hele land wonen.

Onze journalisten hebben zeer uiteen­lopende achter­gronden, waaronder orthodoxe Joden, seculiere Israëli’s, Messias­belijdende Joden en lokale christelijke schrijvers, waaronder onze Arabische christelijke correspondent uit Jordanië. Veel van onze schrijvers hebben in de IDF gediend, onder meer als officier en commandant. We werken ook met Palestijnse bronnen in Judea en Samaria, Arabische Israëli’s, evenals verslaggevers die binnen de Knesset werken. Dit alles is zo opgezet dat ons team met tien­tallen jaren ervaring op het terrein in Israël u uitge­breide en brede perspectieven kan bieden op wat er werkelijk gebeurt in dit land – zonder compro­missen.

Het enige dat ons allen samenhoudt is dat Israel Today een onverbloemd zionistisch pers­bureau is. Wij allen, Jood of Arabier, religieus of seculier, houden allemaal van de natie Israël die wij samen met onze families dienen. Wij hopen dat dit tot uiting komt in onze bericht­geving, vooral wanneer wij kritisch zijn over Israël of niet terug­deinzen voor bericht­geving over de problemen en uitdagingen waarmee deze grote natie wordt gecon­fronteerd.

Zionistisch betekent voor ons ook dat we alles doen wat in ons vermogen ligt om Israël te steunen en te verde­digen in de media en op de grond. Daarom bieden wij u, onze lezers, talrijke projecten aan om actief deel te nemen aan de onder­steuning van Israël. Zie Steun Israël om meer te weten te komen over hoe u betrokken kunt raken.

Het is u misschien opgevallen dat we geen advertenties van buitenaf op onze site hebben. Dat is omdat het ons doel is om hard te werken en uw respect en investering te verdienen in onze informatieve en doordachte verslagen en commen­taren over wat er gaande is in Israël, zonder afhankelijk te zijn van externe financiering. Ook dit onderscheidt ons van andere ‘op geloof gebaseerde’ persbureau’s, doordat we niet gebonden zijn aan een denominatie of bediening, behalve natuurlijk aan u, onze Israel Today leden.

Dit betekent dat we het nieuws niet overdrijven of opblazen voor een bepaalde politieke, religieuze of financiële basis. Ons doel is om u het nieuws te geven, hard, recht door zee, zonder compromissen, zonder iets te verbloemen. Wij geloven dat dit belangrijk voor u is. Natuurlijk hebben we veel ‘zacht nieuws’ over de Israëlische cultuur, toerisme, defensie, high-tech, inspirerende geschriften, evenals ‘alleen in Israël’ reportages, omdat we zo trots zijn op onze natie die nooit ophoudt de hele wereld te verrassen en te verbazen. Wij zijn hier om u te berichten over wat er echt gebeurt, wanneer het gebeurt, vanuit Israëlisch perspectief.

Onze verslaggeving weerspiegelt wat de Israëli’s zeggen, Joden en Arabieren – en ook anderen uit het hele Midden-Oosten. Ons doel is om hun stemmen, hoop en dromen vast te leggen, evenals de pijn en problemen van echte mensen hier in het Land.

Het feit dat Israel Today als persbureau, opgericht in 1978, al meer dan 43 jaar overleeft, betekent dat we blijkbaar iets goed doen door onze lezers nieuws en perspec­tief over Israël en de Joodse wereld te bieden dat uniek, exclusief en breed is in zijn perspectief en bereik.

Tenslotte, maar misschien wel het belangrijkste van alles, brengen wij een bijbelse dimensie in onze journalistiek over Israël, de Joodse wereld en het Midden-Oosten. De uitdrukking ‘bijbelse dimensie’ hebben wij na veel discussie gekozen. Oorspronkelijk gebruikten wij de term ‘geloofs­journalistiek’, maar wij merkten dat veel van onze lezers daar een­voudig­weg onder verstonden dat wij een ‘christelijke publicatie’ zijn. Wij houden veel van onze christelijke vrienden en waarderen hen zeer, vooral degenen die Israël zo toegewijd steunen. Maar we moeten waar­schijnlijk niet als een christelijk mediabedrijf worden beschouwd, althans niet in de traditionele zin, gezien het feit dat ons team van verslag­gevers en mede­werkers dezelfde brede waaier van volken, etnische groepen en geloofs­gemeen­schap­pen weer­spiegelen als waaruit het volk Israël vandaag bestaat.

Wij hebben de term ‘bijbelse dimensie’ gekozen, omdat wij de dagelijkse gebeurtenissen in Israël bekijken door de lens van de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Wij beschouwen ons perspectief niet als dogmatisch of onbuigzaam, maar streven ernaar een ‘bijbelse dimensie’ te geven aan het dagelijkse nieuws en de gebeurtenissen in Israël, samen met gezichts­punten op de historische terugkeer van het Joodse volk naar hun thuisland als de vervulling van de goddelijke belofte.

Bedankt voor het luisteren. We horen graag van u en hoe we u effectiever van dienst kunnen zijn in ons beider streven om het volk Israël te steunen.

Shalom,

David Lazarus