Dwaze rabbijnse regels en wat de Torah bedoelt

Rabbijnse autoriteiten uit Jeruzalem en Bnei Brak hebben in een gezamenlijke Halachische uitspraak aangegeven, dat het betreden van openbare plaatsen, waaronder ziekenhuizen en hotels, waar bij de ingang de lichaamstemperatuur wordt gemeten met infrarood thermometers of andere technische apparaten, in strijd is met de heiligheid van de Shabbat.

Door Arthur Schwartzman |

De uitspraak luidt:
‘Wat betreft de temperatuur­meting, die wordt uitgevoerd om de poorten van ziekenhuizen en openbare plaatsen (zoals hotels, etc.) te betreden, zijn er zorgen over het verbod op werken op Shabbat bij zowel de temperatuur­meting als het bedienen van de monitor.


Er is een verbod, zowel wanneer de temperatuur­meting handmatig wordt gedaan door de bewaker bij de ingang, als wanneer er een ‘warmte­camera’ systeem is, dat alle bezoekers detecteert, en hun beeld en de mate van warmte worden weergegeven op een scherm.


Daarom is er geen toestemming om deze plaatsen op de Shabbat te betreden, maar alleen in geval van vrees voor gevaar, waarbij de wetten van de Halacha toestaan dat de Shabbat wordt ontheiligd (en niet om alleen maar zieke patiënten te bezoeken, etc.).


En de juiste manier om ziekenhuizen binnen te gaan is om een nochrie (vreemdeling, niet-Jood) toe te staan de testen uit te voeren, op deze manier kun je binnenkomen, ook als er geen gevaar voor de patiënt is.

Het orthodoxe Jodendom staat erom bekend dat het streng is in zijn wetten, maar een situatie zoals hierboven genoemd zou een ongevoelige situatie kunnen creëren. Wat een goede en prachtige zaak is het om een geliefde te bemoedigen door deze te bezoeken in het ziekenhuis, vooral op een Shabbatdag. En het verbod daarop door het niet mogen gebruiken van een thermometer is dwaas.

Zoals in alle vier de Evangeliën staat, heeft Yeshua veel discussies gehad met de Farizeeërs over de naleving van de Shabbat – wat wettig of onwettig is om te doen op deze rustdag. ‘Is het wettig om op de shabbat te doen wat goed is of wat slecht is; om een leven te redden of te vernietigen?’ vroeg Hij zijn luisteraars in een synagoge op een shabbat­morgen. Sommigen verwonderden zich over het werk van God, anderen probeerden deze Wonderdoener uit hun midden te verwijderen.

Yeshua’s kritiek raakt niet alleen de gebieden van het houden van de Shabbat, maar ook die van de geestelijke reinheid van het lichaam en andere voorwerpen. Wellicht denk je aan het wassen van de handen, voorafgaand aan het breken van het brood. Ritueel wassen wordt ook uitgebreid tot kookgerei en andere alledaagse voorwerpen.

Je zou denken dat een kleine groep mensen, die de Schrift scrupuleus naleven en interpreteren, niet de standaard zou moeten worden voor de massa’s om te oordelen over zaken zoals bekering, huwelijk, aliyah en Joodse identiteit, maar dat doen ze wel. De sekte van de farizeeërs is de wortel van het rabbijnse Jodendom en de standaard waarmee vandaag de Joodse wet wordt gemeten.

‘noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is’
Terwijl sommige uitspraken uit de halachah (de uitgebreide rabbijnse uitleg en toepassing van de Torah, Gods onderwijzing) gewoon een hek om de Torah lijken te bouwen, zijn andere ronduit belachelijk of zelfs grappig. Dit werd gepubliceerd in het ultraorthodoxe journaal van de HMO Le’oemit (een informatiekanaal over gezondheid), over het inschakelen van elektrische apparaten op Shabbat:

‘Vraag aan een vreemdeling die geen familie is om het werk te doen (…) Vraag je zoon of dochter om het werk te doen met shinoey (verandering) (…) De grote zal het werk zelf doen met shinoey, dat wil zeggen de stekker in het stopcontact steken met zijn mond of elleboog of rug. Je kunt de stekker ook vasthouden en met je hoofd in het stopcontact duwen.’
Deze halachah trok gewoon mijn aandacht omdat het gevaarlijk was, en ironisch genoeg gepubliceerd in een gezondheidsjournaal.

Hier zijn een paar andere voorbeelden van zulke regels:
• Gebochelde mensen mogen niet gebogen langs een kerk lopen, zelfs niet als het hen pijn doet rechtop te lopen;
• Luizen mogen niet gedood worden op Shabbat;
• Hebreeuwstalige kranten mogen niet op het toilet worden gelezen – Engelstalige wel;
• Joden mogen geen organen doneren aan een niet-Jood – ontvangen is toegestaan;
• Het is toegestaan om op de koshere buslijnen een vrouw te vernederen;
• Geweld mag worden gebruikt tegen hen die materiaal verspreiden dat in strijd is met de Torah.

Het is belangrijk om op te merken dat niet alle ultraorthodoxe stromingen het eens zijn over alle dingen, en dat er in Israël een verschillende mate van naleving van de Joodse halachah is. De gouden standaard blijft, zo u wilt, in handen van de orthodoxen, en hun interpretatie van de Torah is de belangrijkste in de Joodse Staat.

Er wordt gezegd dat de Torah leven-gevend is, zoet, vol van wijsheid. Hij onderwijst en corrigeert ons, hij dient als een spiegel voor ons, legt onze zonden en fouten in het karakter bloot. Er wordt gezegd dat wanneer de Messias komt, er een einde komt aan de halachische ruzies. Maar Hij is gekomen. Toch hebben helaas maar weinig geleerden en advocaten uit Zijn tijd ervoor gekozen om aandacht te schenken aan, en te luisteren naar de goddelijke waarheid. Yeshua voegde niet toe aan de wet, hij legde de uiteindelijke betekenis ervan bloot – om God en de naaste lief te hebben. En dat is, geloof ik, de standaard om te meten.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.