Duitse krant onthult leugens van Hamas

Hamas wakkert opnieuw de spanningen met Israël aan en speelt de bekende slachtofferrol terwijl het leugens vertelt over zijn mogelijkheden om de inwoners van Gaza te voorzien van basisvoorraden en om de enclave weer op te bouwen.

Door Yochanan Visser |

Afbeelding: Palestijnse demonstranten botsten op 21 augustus 2021 met Israëlische troepen tijdens een protest aan de grens tussen Israël en de Gazastrook, ten oosten van Gaza-Stad. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

Tegelijkertijd heeft een Duitse krant eindelijk de mythe ontkracht, dat Hamas niet in staat zou zijn om huma­ni­taire hulp te verlenen aan de bevolking van Gaza en de schade te herstellen die is veroorzaakt door de oorlog met Israël van afgelopen mei.

Hamas in Gaza probeert opnieuw Israël te terroriseren onder het voorwendsel van de niet-bestaande ‘bele­gering en blokkade’ en organi­seerde op zaterdag 21 augustus een ‘dag van woede’. Dat gebeurde nadat de terreur­organisatie woensdag, voor het eerst sinds de elfdaagse oorlog in mei, een raket afvuurde op het zuiden van Israël.

Enkele duizenden Palestijnse Arabieren verzamelden zich zaterdag langs de grens met Israël om te ‘demon­streren‘ langs het veilig­heids­hek, dat nu op sommige plaatsen een muur is geworden. Tijdens de ‘demon­stratie’ werden opnieuw brand­stichtende ballonnen gebruikt, die branden veroor­zaak­ten in het zuiden van Israël. Ook werden stenen en andere voorwerpen, waaronder geïmpro­vi­seerde explo­sieven, naar Israëlische soldaten gegooid, terwijl jonge Arabieren drie keer probeer­den de geweren van de Israëlische soldaten af te pakken.

Toen dat mislukte, werd een agent van de Israëlische grenspolitie (MAGAV in het Hebreeuws) beschoten met een hand­vuur­wapen. De agent werd van dichtbij in het hoofd geschoten en over­gebracht naar het Soroka Zieken­huis in Be’er Sheva, waar hij nog steeds in levens­bedreigende toestand verkeert. Het incident leidde tot vergel­dings­aanvallen door de Israëlische luchtmacht (IAF) op doelen van Hamas.

Tijdens de geweld­dadige rellen gebruikten Israëlische soldaten en de grenspolitie rubberkogels en traangas om de massa’s weg te houden van het grenshek, waarbij 41 mensen gewond raakten, volgens het ministerie van Volksgezondheid van Hamas.
Later werd duidelijk dat de Israëlische veiligheids­troepen ervan afzagen om op de jonge Arabieren te schieten die de veilig­heids­muur bestormden, omdat de Hamas-agenten vrouwen en kinderen als menselijke schilden gebruikten. Dit verklaarde ook waarom de Arabieren het veilig­heids­hek konden bereiken en probeerden de wapens van het Israëlische veilig­heids­personeel af te pakken.

Een uitvlucht voor nieuw geweld

De ‘demonstratie’ zou nu het in brand steken van de al-Aqsa moskee in Jeruzalem door een Australische toerist in augustus 1969 herdenken.
Het oorspronkelijke excuus was dat nieuwe geweld­daden nood­zakelijk waren geworden, omdat Israël weigerde de maandelijkse donatie van vele miljoenen dollars door de regering van Qatar toe te laten in Gaza na de oorlog met Hamas afgelopen mei.

Dit excuus was niet langer houdbaar, nadat afgelopen vrijdag een over­een­komst werd bereikt tussen Israël, de Verenigde Naties en Qatar om deze beta­lingen te hervatten.

Een nieuw verdrag over financiële hulp van Qatar

De Verenigde Naties en Qatar onder­tekenden de over­een­komst, terwijl Israël ermee instemde toezicht te houden op de betalingen aan arme Gazanen, die nu per gezin een maan­delijkse toelage van $ 100 op hun bank­rekening zullen ontvangen. Voorheen was Hamas verant­woor­de­lijk voor de verdeling van $ 30 miljoen in contanten, die Qatar maandelijks gaf aan arme gezinnen in Gaza. De islamitische terreur­organi­satie sluisde echter een aanzien­lijk deel van deze bijdragen door naar haar militaire vleugel Izz-a-Din al-Qassam.

De deal tussen de VN en Qatar heeft de maandelijkse donatie door de regering in Doha verhoogd tot 40 miljoen dollar en zal ten goede komen aan 100.000 gezinnen in Gaza.

Israël heeft blijkbaar zijn eis laten vallen dat Hamas eerst de lichamen vrijgeeft van twee Israëlische soldaten, die in de zomer­oorlog van 2014 zijn gedood, en ook twee Israëlische burgers vrijlaat die door Hamas in Gaza gevangen worden gehouden, voordat de giften kunnen worden hervat.

Na de bekendmaking van het akkoord tussen de VN en Qatar verklaarde Hamas, dat het weliswaar een positieve ontwikkeling was, maar dat Israël meer moest doen om de ‘belegering’ van Gaza op te heffen. ‘Hamas verwacht meer maat­regelen (van Israël) zoals het heropenen van alle grens­overgangen en het toestaan van alle import en export van goederen van en naar de Gaza­strook,’ zei een anonieme bron binnen Hamas op zaterdag te midden van het geweld.

Het akkoord tussen Qatar en de VN bevatte geen clausule over de uitbetaling van de salarissen aan de ambtenaren van Hamas. Palestijnse banken weigerden eerder om een deel van de financiële hulp van Qatar over te maken naar de bank­rekeningen van deze ambtenaren, uit vrees dat de banken voor de rechter zouden worden gedaagd voor steun aan terrorisme.

Palestijnen ontvingen op 8 september 2020 hun deel van de door Quatar beschikbaar gestelde financiële hulp, in een postkantoor in Rafah, in de zuidelijke Gazastrook. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

Hamas ontevreden over nieuwe overeenkomst met Qatar

Hamas heeft ook ernstige bezwaren tegen het gebruik van banken om de schenkingen van Qatar over te maken. De reden is vrij eenvoudig: transacties via banken kunnen worden nagegaan, en zeker door de Israëlische inlich­tingen­diensten. Hamas wilde de fondsen van Qatar alleen in contanten ontvangen om vrij te zijn in het vervolg­traject, met andere woorden, het doorsluizen van geld naar de militaire tak van de organisatie.

De zwaard van Jeruzalem strijd zal doorgaan

Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) blijven ondertussen dreigementen uiten tegen Israël en zeggen dat de ‘Zwaard van Jeruzalem strijd’ tegen Israël zal doorgaan, totdat de ‘belegering van Gaza’ is opgeheven en ‘Jeruzalem en de al-Aqsa moskee zullen worden bevrijd.’

‘Zwaard van Jeruzalem (al-Quds)’ is de naam die Hamas en PIJ gaven aan de elfdaagse oorlog met Israël, afgelopen mei. ‘We zullen niet toestaan dat de bezettings­regering ons volk chanteert en we zullen het verzet voortzetten,’ zei Hamas-woord­voerder Suheil al-Hindi vorige week.

Leden van de Hamas. (Foto: Hassan Jedi/Flash90)

Duitse krant ontmaskert Hamas-leugens

De slachtofferrol die Hamas blijft spelen is echter gebaseerd op regel­rechte leugens, en dat geldt ook voor de mythe dat Hamas geen geld heeft om de bevolking van Gaza te helpen.

Ten eerste krijgt Hamas 30 miljoen dollar per maand van de regering van Iran. Dat geld gaat echter niet naar de weder­op­bouw van Gaza of naar voedsel en andere hulp voor de bevolking van Gaza. De financiële steun die Hamas van Iran ontvangt, is bedoeld om de terreur­organisatie nog verder te bewa­pe­nen, en hij heeft er al toe geleid dat Israël met meer geavan­ceerde wapens wordt bedreigd, zoals we hebben gezien tijdens de oorlog in mei, toen Hamas Cornet-raketten gebruikte tegen het Israëlische leger en lange­afstands­raketten afvuurde op Jeruzalem.

Hamas beschikt over voldoende eigen middelen die in één klap een einde zouden kunnen maken aan de benarde situatie in Gaza, zo onthulde de Duitse krant Die Welt vorige week.

De terreurgroep bezit voor maar liefst 500 miljoen dollar aan aandelen in 40 inter­natio­nale bedrijven in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. ‘De balans bevat ook gecodeerde verwij­zingen over 49 miljoen Amerikaanse dollars, die uit de aandelen­portefeuille in de kas van Hamas vloeiden, waarvan naar schatting 40% naar militaire/terreuruitgaven ging,’ meldde Die Welt.

Met dat bedrag alleen al had Hamas 1.405 huizen, 310 medische klinieken, 114 moskeeën en 98 scholen in de Gazastrook kunnen bouwen, volgens schattingen van de Israëlische inlichtingen­dienst. De portefeuille van 500 miljoen dollar is genoeg om alle schade te herstellen die is veroorzaakt door de raket­oorlog tegen Israël eind mei, berekende de Wereld­bank eerder.

De schokkende onthullingen van Die Welt-verslag­gever Clemens Wergin zijn volledig genegeerd door inter­nationale media­kanalen zoals de New York Times en CNN.


Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.