Dodelijke opstand

Zonder God stevenen we af op de afgrond van een catastrofe.

Door Charles Gardner | | Onderwerpen: christenen, eindtijd
Is de opstand van sommige Israëli's tegen hun regering nog een aanwijzing dat we in de eindtijd zitten? Foto: Gili Yaari / Flash90

Te midden van alle onrust, verwarring en chaos die we in de wereld ervaren, is opstand zeker het juiste woord om het samen te vatten.

Zoals Paulus in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen schrijft, is een dergelijk scenario een alarmerende voorbode van de opkomst van de antichrist in de aanloop naar de terugkeer van de ware Christus, Messias Jesjoea. Daarom heeft de Heer ons gezegd op te kijken als we deze schokkende ontwikkelingen zien, want ze betekenen dat onze verlossing nabij is.

Over de kwestie van de komst van de Heer schrijft Paulus dat deze niet zal plaatsvinden “totdat de opstand komt en de mens der wetteloosheid (of de mens der zonde) zich openbaart” (2 Thessalonicenzen 2:3).

Rebellie werkt wetteloosheid in de hand, en is dat niet wat we dezer dagen meemaken? Ik denk met name aan Israël en het Verenigd Koninkrijk, die op verschillende momenten in de geschiedenis van Gods beschavingsmoraal de wereld hebben aangevoerd.

De massale protesten tegen de justitiële hervorming weerspiegelen op levendige wijze de rebellie tegen de democratisch gekozen wetgevers van het land, die lijken te proberen een onevenwichtigheid te corrigeren die ertoe heeft geleid dat rechters de regering ondermijnen.

Wat de details ook zijn, ik moet denken aan het tumult dat in het oude Efeze ontstond door de prediking van Paulus, die ervan werd beschuldigd de duistere handel in afgoderij te ondermijnen. De kooplieden klaagden tegen hem omdat hij zei “dat door mensenhanden gemaakte goden helemaal geen goden zijn”.

Er was grote verwarring onder de menigte. “Sommigen riepen het ene, anderen het andere. De meeste mensen wisten niet eens waarom ze daar waren.”

Dat vat ongeveer samen wat er gebeurt in een groot deel van de voorheen Joods-christelijke westerse wereld. Na generaties van aanmoediging om ons te bevrijden van de ketenen van geloof en gehoorzaamheid, komt het gebrek aan discipline terug om ons te bijten.

Britse diplomaten in Israël rebelleerden zelfs tegen hun eigen meesters – hun gekozen politieke vertegenwoordigers – door deel te nemen aan de Palestina Marathon, waarvan de organisatoren het bestaansrecht van de Joodse staat ontkennen. Ze zouden op staande voet ontslagen moeten worden, maar we mogen de alerte linksmensen, die de agenda bepalen voor een goddeloos tijdperk van afgoderij, niet voor de voeten lopen.

Overbetaalde voetbalcommentator Gary Lineker breekt met de veronderstelde onpartijdigheid van de BBC – die hem een duizelingwekkend jaarsalaris van 1,35 miljoen pond betaalt – door het nieuwe immigratiebeleid van Groot-Brittannië te vergelijken met dat van de nazi’s. En hij komt ermee weg!

Er zijn veel stakingen in een samenleving die te laf is om discipline af te dwingen en een nieuwe generatie het signaal geeft dat als ze iets niet bevalt, ze zich moeten afreageren en moeten schreeuwen en gillen tot mama hen beloont met een fopspeen.

We stevenen af op een ramp. Dit zijn de laatste dagen. Satan is gek geworden, als een gewonde slang die wanhopig uithaalt om zijn gif te verspreiden voordat hij de fatale klap krijgt van de glorieuze terugkeer van de Heer die zijn kop plechtig zal vermorzelen. (zie Genesis 3:15)

Het is waarschijnlijk niet verrassend dat we zo verstoken zijn geraakt van creativiteit omdat we ons hebben afgekeerd van onze Schepper, zoals we dat in het Verenigd Koninkrijk zo resoluut hebben gedaan. Onze industrie, bijvoorbeeld, is geïmplodeerd. Vroeger maakten we de meest exclusieve auto’s ter wereld. Maar dat is verdwenen. En zelfs de exponentiële hightech groei, waarvoor Israël veel lof heeft geoogst, heeft onze welvaart niet significant verbeterd. In plaats daarvan heeft het geleid tot een proliferatie van social media beledigingen en een feitelijk verlies van communicatievaardigheden.

Ondertussen is het prachtige Britse platteland bezaaid met enorme magazijnen zodat we al onze goederen online kunnen bestellen. We vergeten hoe we moeten socialiseren en onze naaste moeten liefhebben!

Maar het oordeel begint bij het huis van God. Hier in het Verenigd Koninkrijk begon de verrotting in de jaren zestig, met name met een boek van bisschop John Robinson genaamd Eerlijk naar God, dat het traditionele christelijke geloof massaal ter discussie stelde.

Zoals Melanie Phillips, een van onze meest inzichtelijke auteurs, in 2011 schreef, hielp de bisschop niet alleen het christelijk geloof maar ook de moraal te deconstrueren, en gaf hij de christelijke absolutie aan de vrijzinnige cultuur.

Zich afkeren van Gods geboden is een brede en zekere weg naar de hel. Jezus roept ons op het smalle pad te nemen dat naar het leven leidt. De goddeloze inwoners van Ninevé kwamen tot inkeer toen Jona tot hen predikte en God zag af van Zijn voornemen hen te vernietigen.

Ik constateer dat Zuid-Afrika nu officieel zijn diplomatieke banden met Israël heeft verbroken – samen met zijn Anglicaanse kerk. Het is bijna het enige Afrikaanse land dat een anti-Israël standpunt inneemt, en ook de waanzin onderschrijft van de anti-Gods- en transgenderbeweging.

Terwijl de storm met steeds grotere woede raast, stevenen we zeker af op de afgrond. En het is tijd voor de kerk om zich, net als Jona, overboord te gooien in berouw over het niet gehoorzamen van Jezus’ Grote Opdracht om aan de naties het evangelie te verkondigen dat als enige leven, gezondheid en vrede zal brengen aan allen.


Charles Gardner is de auteur van Israel the Chosen, verkrijgbaar bij Amazon; Peace in Jerusalem, verkrijgbaar bij olivepresspublisher.com; To the Jew First, A Nation Reborn, en King of the Jews, alle verkrijgbaar bij Christian Publications International.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox