Defensie: Dit is de nieuwe Multi­dimensio­nale Eenheid

In de zomer van 2019 vormde het Israëlische leger een compleet nieuw soort elite-eenheid, en veel van de details rond haar activiteiten blijven onbekend. Wat wel bekend is, is dat de nieuwe Multi­dimensio­nale Eenheid een ongekende militaire formatie is, die niet gebaseerd op een reeds bestaand militair model.

Door Redactie Israeltoday.nl |

Stafchef Kochavi nam in juli 2020 deel aan een training van de Multi­dimensio­nale Eenheid. (Foto: Woordvoerder IDF)

De militairen moeten in staat zijn om in elke soort gevechtsarena te opereren, met als centrale taak het snel identificeren, opsporen en vernietigen van vijandelijke doelwitten.

De multidimensionale eenheid maakt deel uit van het nieuwe, meerjarige militaire werkplan, ‘Momentum’ genaamd, dat werd geïntroduceerd door de IDF stafchef, luitenant-generaal. Aviv Kochavi. Ondanks financiële beperkingen en de huidige politieke verlamming gaat hij door met het opwaarderen van de gevechtscapaciteiten van de IDF op de grond, een van de centrale pijlers van het Momentum programma.


Een Merkava 4 tank

Momentum vraagt om een grote uitbreiding van de munitievoorraad van de grondtroepen en een uitbreiding van het wagenpark, met speciale nadruk op de productie van meer moderne Merkava 4 tanks en de vervanging van de enorme vloot gepantserde rupsvoertuigen van het type M113. Voor deze laatstgenoemde komt dan in de plaats de in Israël ontwikkelde en geproduceerde ‘Namer’ gepantserd rupsvoertuig en de eveneens Israëlische ‘Eitan’, die acht wielen heeft in plaats van rupsbanden. Deze pantservoertuigen en tanks zullen allemaal worden voorzien van het actieve verde­digings­systeem ‘Trophy’, dat na de oorlog in Libanon in 2006 is ontwikkeld.


De gepantserde Eitan kan zich snel verplaatsen met zijn acht wielen.

Volgens het nieuwe werkplan van de IDF moet een inzet op de grond een ‘multitask’ aangelegenheid zijn om succesvol te zijn, en in staat zijn tot het combineren van steun vanuit de lucht, cybermogelijkheden, precieze vuurkracht, kunnen handelen in het elektromagnetisch spectrum, met de ondersteuning van een efficiënte logistiek. Al deze aspecten zijn ontworpen om gezamenlijk de capaciteiten van de vijand te vernietigen en de effectiviteit van vijandige strijdkrachten aan te tasten.

Terwijl alle grondtroepen veranderingen ondergaan die overeen komen met deze visie, neemt de Multi­dimensionale Unit dat concept over en voegt het samen in één enkele eenheid. Dit is allereerst zichtbaar in zijn samenstelling: de eenheid bestaat uit soldaten van verschillende elite-verkenningsbataljons van de Paratroopers, Golani en Nachal infanteriebrigades, naast elite-verkenningstroepen van het Pantserkorps. Deze worden vergezeld door soldaten van de Yahalom elite ingenieurskorps, dat ook actief is bij het opsporen van tunnels bij de Gazastrook, Duvdevan special forces en de Oketz hondengeleiders. Daarnaast zijn piloten en personeel van het hoofdkwartier van de Israëlische luchtmacht (IAF) bij deze mix gevoegd.

‘Het personeel van de eenheid zal op unieke wijze in alle gevechtsarena’s kunnen opereren, met zijn vermogen om de vijand in alle sectoren en gebieden te ontdekken, te lokaliseren, aan te vallen en te vernietigen. Bovendien is de eenheid ontworpen om kennis te ontwikkelen die de structuur en organisatie van andere delen van het leger zal beïnvloeden, en die zal leiden tot andere leerprocessen,’ zei de woordvoerder van de IDF bij het beschrijven van de eenheid.

Het personeel kwam in januari van dit jaar voor het eerst bij de eenheid aan en staat onder het bevel van een luitenant-kolonel. Het personeel zal wapens gebruiken die specifiek voor de multidimensionale eenheid zijn ontwikkeld, hoewel verdere details geheim blijven.

Eerste grote oefening
In juli heeft de Multidimensionale Unit zijn eerste grote oefening afgerond. De IDF beschreef deze oefening als ‘een belangrijke stap in de richting van het operationeel maken van de eenheid’. Als onderdeel van de oefening trainden en gebruikten de soldaten van de eenheid nieuwe gevechts­methodes. Alle methoden werden ontwikkeld binnen de eenheid, in samenwerking met verschillende takken en eenheden van de IDF, waaronder de IAF, eenheden van de Inlichtingendienst, eenheden van het directoraat Cyberverdediging en verschillende gevechtseenheden. De militairen pasten grens­verleggende capaciteiten toe, die binnen de Israëlische defensie-industrie werden ontwikkeld.

Tijdens de oefening werkte de eenheid zeer nauw samen met squadrons F-16 gevechtsvliegtuigen en verschillende drones (onbemande vliegtuigen). In de oefening schakelden de militairen ook een 190e helikoptersquadron in, dat met de AH-64 Apache gevechtshelikopters vliegt.

De IDF-stafchef Kochavi bezocht de oefening, en zag de nieuwe techniek die in de eenheid was ontwikkeld voor het aanvallen van vijandelijke doelen; zoals het aanvallen van doelen door een gevechtsvliegtuig dat real-time wordt geactiveerd door soldaten op het slagveld.

Voor de toekomst is een extra serie oefeningen gepland en bij elke oefening zal de eenheid operationele capaciteiten toevoegen aan haar bestaande capaciteiten, aldus de woordvoerder.

Brigadegeneraal Yarno Finkelman, commandant van de 98ste Divisie, waaronder de Multi­dimensionale Eenheid opereerde, zei na de oefening dat ‘de commandanten het afgelopen jaar zeer hard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat de eenheid zijn doel zou bereiken’.

Hij voegde eraan toe dat; ‘de eenheid de komst van nieuwe geavanceerde operationele methoden en capaciteiten, naast de coördinatie tussen de grond, de lucht, inlichtingen en de cyberkrachten’ kakakteriseert. De 98ste Divisie is er trots op om de oprichting en operationele stappen van de eenheid te leiden, als onderdeel van de inspanning om de grondtroepen beter klaar te maken voor de volgende oorlog’.

Bron: Jewish News Syndicate.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.