Defensie: De ‘Waakvrouwen’ aan Israëls grenzen

De IDF, en in het verlengde daarvan de natie Israël, is veel dank verschuldigd aan een speciale groep vrouwelijke soldaten die de grenzen bewaken om het land te beschermen tegen terroristische aanslagen, letterlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Door David Shishkoff |

Ze worden liefkozend de ‘ogen van de natie’ genoemd. Israel Today heeft een van deze dames geïnterviewd die we ‘L’ zullen noemen, die als Messiaanse Jodin in deze functie heeft gediend en haar legerdienst heeft voltooid. Achttienjarige Israëlische mannen en vrouwen worden opgeroepen voor de dienstplicht – meestal twee tot drie jaar.

Israel Today: Wat deed je in het leger?
L: Ik maakte deel uit van de groep bewakings­personeel dat uitkijktaken verrichtte langs de noordgrens van Israël.

Hoe zou u de taak omschrijven?
Dit is een gevechts­onder­steunende functie, die alleen door vrouwelijke soldaten wordt vervuld. De functie omvat het bedienen van surveillance systemen voor het opsporen en verhinderen van vijandige elementen langs de grenzen van de Staat Israël en het bewaken van het grenshek met behulp van diverse technologische apparaten. De surveillance-medewerkers zijn verant­woordelijk voor het opsporen van vijandelijke troepen, het onder­kennen van vijandige pogingen er doorheen te breken, en het melden ervan aan het commando­centrum, de ‘oorlogskamer’.

Hoe kwam u in deze functie als onderdeel van uw dienstplicht?
Ik had hierin niet veel keus. [De IDF probeert rekening te houden met de voorkeuren van de soldaten, maar uiteindelijk moeten ze alle functies invullen]. Achteraf begrijp ik dat dit de beste rol was die ik in de IDF had kunnen vervullen.

Wat denken de medewerkers van het surveillance­systeem over hun rol, en hoe heeft uw geloof uw militaire ervaring beïnvloed?

Onder de vrouwelijke soldaten zijn de meningen erg verdeeld. Sommigen houden van de afwisseling van actie en verveling, en anderen lijden elk moment. Helaas vinden negatieve indrukken van deze baan hun weg naar de oren van nieuwe rekruten. Het is deprimerend om een lange training te beginnen met de indruk dat de baan slecht is. Dit is wat mij eigenlijk is overkomen. Maar Godzijdank heeft God tijdens mijn stage en opleiding mijn ogen en mijn hart geopend om het belang en de uniciteit van de functie te begrijpen. Hierdoor kwam ik uit de depressieve stemming die ik in het begin had.

Kun je een gebeurtenis in het leger beschrijven?

Het grootste deel van het werk heeft met gevoelige informatie te maken, dus we vermijden om over werkelijke situaties te vertellen. Wat ik kan zeggen is dat ik veel wonderen heb gezien tijdens mijn dienst. Veiligheids­incidenten, menselijke fouten en technische storingen maakten deel uit van het geheel, en God was bijalles aanwezig. Zoals geschreven staat: ‘wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.’

Tijdens een van de IDF-verdedigings­operaties was er een raket­incident uit Libanon, waarbij raketten heel dicht bij een IDF-basis vielen, waarbij niemand gewond raakte. Een groep van onze soldaten op patrouille verloor het contact en hun levens werden op het laatste moment gered. En er waren nog veel meer van dit soort verhalen.

Wat is er zo moeilijk aan dienen in de IDF en hoe kunnen mensen bidden voor de soldaten?
Iedereen heeft zijn eigen individuele moeilijkheden. Sommigen worden in hun gedachtenwereld uitgedaagd. Anderen hebben lichamelijke moeilijkheden. Er zijn mensen die vooral moeite hebben met hun financiële situatie.

Voor gelovigen laat de periode van de militaire diensttijd zelden hun geloof onveranderd. Voor sommigen is het een periode van groei en verdieping van de band met God, maar helaas is het voor de meesten van ons een periode van verval en geestelijke achteruitgang. Dit is te wijten aan de invloed van de wereldlijke omgeving, aan het gebrek aan effectieve steun van hun gemeente of geloofsgemeenschap, en ook aan hun geestelijke toestand die misschien al voor de militaire diensttijd precair was. Door de druk in het leger worden de ‘religieuze maskers’ verwijderd.

Deze jonge soldaten bereiden zich fysiek en mentaal voor op het leger, maar soms wordt de band met God verdrongen in een hoek. Het is belangrijk om te bidden om versterking voordat je de IDF binnengaat. Bid voor de soldaten die al in dienst zijn, voor de omgeving waarin ze dienen, en daarvoor dat zij een licht zijn voor hun omgeving.

Nu we het specifiek over het bewakingspersoneel spreken – ik ken steeds meer jonge Messiaanse gelovigen die deze uitdagende functie gaan vervullen of dat al doen. Zij hebben geduld en initiatief nodig en het vermogen om de druk te weerstaan, evenals het vertrouwen dat God hen zal leiden. Dit is een rol waarin zij lange tijd samenleven met hun collega’s. Je kunt deze tijd gebruiken voor opbouw en zinvolle interactie met de andere vrouwelijke soldaten, of om jezelf op te sluiten en het geloof en het evangelie te onderdrukken in de diepte van een eigen ‘kast’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.