De Zionisten (8): Socialistisch Zionist Ber Borochov

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als achtste de Rus Ber Borochov.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Tekst: Ber Borochov was een marxist uit de tijd voor de oprichting van de Staat en een van de oprichters van de Zionistische Arbeidersbeweging. Hij leerde, dat de onderdrukte massa’s worde afgeleid van het omverwerpen van hun onderdrukkers door de Joden als hun echte vijand af te schilderen.

Dov Ber Borochov werd in 1881 geboren in een deel van het Russische keizerrijk, dat nu in Oekraïne ligt. Zijn ouders waren leraren. Hij sloot zich aan bij de Russische Sociaal Demo­cratische Arbeiderspartij, maar werd er uit gezet toen hij de Zionistische Socialistische Arbeidersunie vormde

in 1906 was hij samen met Yitzchak Ben-Zvi (die later president van Israël werd) betrokken bij de oprichting van de Joodse Sociaal-Democratische Arbeiders­partij (Poale Zion) in Rusland, een jaar nadat deze in Palestina was opgericht. De visie van deze partij was een mengsel van marxistische klassenstrijd en nationalisme.

Na zijn vroege overlijden in 1917 splitste de partij in een linker­vleugel, die later opging in de Commu­nistische partij, en een rechter­vleugel, die verboden werd. Borochov hechtte groot belang aan het Jiddisch, schreef over het belang ervan en schreef in de Jiddisch krant Di Warheit.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.