De Zionisten (6): Generaal Orde Charles Wingate

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als zesde Orde Wingate, een generaal in het Britse leger die Joodse strijders trainde, die later de eerste officieren van het Israëlische leger werden.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Orde Charles Wingate werd in 1903 geboren in India, in een militaire familie, en groeide op in Engeland, waar hij een degelijke christelijke opvoeding kreeg. Bij zijn militaire opleiding blonk hij uit in paardrijden en eigenwijs gedrag. Hij volgde een cursus Arabisch, en diende van 1928 tot 1933 in het Britse leger in Soedan, beschrijft Wikipedia.

In 1936, het jaar de de Arabisch-Palestijnse opstand begon, werd Wingate aangesteld in het Britse mandaatgebied Palestina. Hij was na aankomst onder de indruk van de zionistische Joodse gemeenschap geraakt, zodat hij aan hen zijn militair inzicht, kennis en vaardigheden wilde doorgeven. Wingate droeg bij aan de groei van de Hagana van een paramilitaire groep tot een militaire arm van de Jewish Agency, de toenmalige ‘regering’ van de Jishoev (de Joodse bevolking) in Palestina. Wingate trainde zijn mannen in militaire vaardigheden, waaronder het gebruik van de bajonet.

In 1939 trok het Britse opperbevel Wingate terug uit Palestina, nadat hij erg openlijk zijn steun voor een Joodse staat had verkondigd. Hij ging toen in Londen aan de slag om de Zionistische zaak te bepleiten. In de jaren daarna was Wingate in Ethiopië en Birma gestationeerd, waar hij streed tegen Italianen en Japanners.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.