De Zionisten (28): Onze minister Henk Vredeling

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als laatste: de Nederlandse minister Henk Vredeling.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Ir Henk Vredeling was een markant lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, en werd in 1973 in het kabinet-Den Uyl minister van Defensie. Hij had liever een andere ministerspost gehad, op het gebied van landbouw, omdat hij niets van militaire aan­ge­legen­heden moest hebben. Naar eigen zeggen was hij ‘allergisch voor uniformen’. Als minister van Defensie liet hij zich kennen als een eigenzinnige bewinds­man die dikwijls een eigen koers voer.

Zo speelde hij een kenmerkende rol in de Yom Kipoeroorlog van oktober 1973. In het geheim stond hij toe dat Amerikaanse militaire vluchten met wapens bestemd voor Israël een tussenlanding op Schiphol in Nederland maakten. Ook voorzag hij Israël van wapens, zonder premier Joop den Uyl of andere ministers daarvan vooraf op de hoogte te stellen, en zonder de op grond van de In- en uitvoerwet en het Besluit Strategische goederen noodzakelijke vergunningen. Ook in antwoorden van Max van der Stoel op Kamervragen bleek dit.

Vredeling motiveerde zijn beslissing later onder verwijzing naar hetgeen de Joden in de Tweede Wereldoorlog was overkomen; hij had een herhaling hiervan willen voorkomen. Volgens de Saoedi-Arabische minister van oliezaken Yamani vormde deze militaire hulp aan Israël de reden van de olieboycot in datzelfde jaar van Nederland.

Later besloot hij, als voorstander van een sterke westerse defensie, het gevechtsvliegtuig F-16 aan te schaffen, tegen de wil van zijn partij in, waarvan de linkervleugel er heel anders over dacht.

Bron: Wikipedia.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.