De Zionisten (27): Oostenrijkse Zioniste Erna Patak

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als 27e: de Oostenrijkse Holocaust-overlevende Erna Patak.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Erna Patak werd in 1871 geboren in Brünn, in het Oostenrijks-Hongaarse rijk (nu Brno, Tsjechië), als dochter van een koopman. Na haar huwelijk met de tabak- en papier­groot­hande­laar Samuël Patak woonde zij in Wenen, waar zij personen uit de Zionistische beweging leerde kennen.

In 1898 was zij een van de oprichters van de eerste zionistische vrouwenorganisatie in Wenen, en vanaf 1924 leidde zij de Oostenrijkse tak van de Women’s International Zionist Organisation (WIZO). Erna was sociaal betrokken, had een rusthuis en een kleuter­school. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zette zij haar werk voort en zorgde met andere vrouwen voor Joodse vluchtelingen.

Na de Anschluss in maart 1938 weigerde zij Oostenrijk te verlaten wegens haar zieke moeder. Onder moeilijke omstandigheden woonde zij in Wenen, totdat zij in 1942, op de leeftijd van 71 jaar, naar Theresienstadt werd gedeporteerd. Na de bevrijding verhuisde zij naar Londen en in 1949 naar Israël, waar zij tot haar overlijden in 1955 in tel Aviv woonde.

Bronnen: Wikipedia, JWA

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.