De Zionisten (25): Journalist Nachoem Sokolov

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als 25e: de Poolse journalist Nachoem Sokolov.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Hij werd in 1859 geboren in Polen en werd al jong bekend als Hebreeuwse geleerde. Begonnen als wolhandelaar, verhuisde hij naar Warschau en ging schrijven voor het Hebreeuwse dagblad HaTzeferiah, waarvan hij later redacteur en mede-eigenaar werd. In 1914, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, week hij uit naar Londen, waar hij samenwerkte met Chaim Weizmann.

In 1906 werd Sokolov gevraagd secretaris-generaal van het Joodse Wereldcongres te worden. In de jaren daarna heeft hij door Europa en Noord-Amerika gereisd om de Zionistische zaak te bepleiten. Hij bepleitte bij de Britse regering de Balfour Verklaring, en verzekerde zich in 1917 van de steun van de Paus (die veel heilige plaatsen voor christenen beheert) en Frankrijk voor de Zionistische zaak in het toen nog Turkse Palestina.

Sokolov was een productief auteur en vertaler. Hij schreef onder meer een driedelige geschiedenis van Baruch Spinoza en zijn tijd, en diverse andere biografieën. Hij was de eerste die de roman Altneuland van Theodor Herzl in het Hebreeuws vertaalde en het de naam Tel Aviv gaf (letterlijk ‘Een (oude) Heuvel van de Lente’). In 1909 werd die naam aangenomen voor de eerste moderne Hebreeuws-sprekende stad.

Bron: Wikipedia.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.