De Zionisten (21): De Britse minister Arthur Balfour

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als 21e: de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Balfour.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Tekst: ‘Zijne Majesteits Regering staat welwillend tegenover de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk, en zal haar beste krachten aanwenden de verwezenlijking van dit doel te bevorderen.’

Arthur James Balfour werd in 1848 geboren en was zijn leven lang Conservatief politicus. Hij was lange tijd lid van het Lagerhuis, diverse malen minister, afgewisseld met het leiderschap van de oppositie.

Hij was eigenlijk een gematigd antisemiet. In 1905 werd de Aliens Act (Vreemdelingenwet) aangenomen. Die was vooral gericht tegen de toevloed van Oost-Europese joden in Engeland, als gevolg van nieuwe pogroms in hun Oost-Europese thuislanden. Balfour verklaarde in het Britse Lagerhuis onder meer: ‘Er is het land een immens ongeluk overkomen door deze immigratiegolf die vooral uit joden bestaat.’ En: ‘Zij blijven een volk dat zich apart houdt. Ze belijden niet alleen een andere religie dan de overgrote meerder­heid van onze land­genoten, maar huwen ook alleen maar onder elkaar’.

Toen na het uitbreken van de Eerste Wereld­oorlog de conservatieven in mei 1915 toetraden tot de coalitie­regering, volgde Balfour Winston Churchill op als minister van Marine. In december 1916 werd hij onder David Lloyd George (een vriend van de Joden en christenzionist) minister van Buitenlandse Zaken. In deze functie stelde hij in 1917 de Balfourdeclaratie op.

Daarbij speelde het Britse eigenbelang ook een rol. Men zag in de zionisten ‘een zelfgeorganiseerde groep Europese kolonisten die daar onder Britse bescherming het land konden bezetten’, zoals Balfours voorganger Lord Chamberlain het formu­leerde, en die de strategische route naar India en de olietoevoer uit Noord-Irak via het Suez-kanaal mee konden bewaken.

De directe reden had te maken met de zich voort­slepende Eerste Wereldoorlog, die men tot een gunstig en spoedig einde wilde brengen. Men wilde door een pro-zionistische verklaring propaganda bedrijven richting Rusland en de Verenigde Staten, landen met een grote Joodse bevolkings­groep; Rusland in de rijen der geallieerden houden en de Amerikaanse publieke opinie gunstig stemmen.

Bronnen: Wikipedia/Balfour, Wikipedia/Verklaring.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.