De Zionisten (15): De militante Avraham Stern

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als vijftiende: Avraham Stern.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Tekst: ‘Het vaderland behoeft niet bevrijd te worden om ergens op de wereld een “Joods probleem” op te lossen. Het moet bevrijd worden omdat dit het vaderland is’

Avraham Stern werd in 1907 geboren in Polen, toen deel van het Russische keizerrijk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte zijn moeder met hem en een broer naar Rusland, en hij liep na de oorlog terug naar Polen. In 1925 emigreerde Stern, 18 jaar oud, alleen naar Palestina.

Hij studeerde, vooral klassieke talen en literatuur, aan de Hebreeuwse universiteit op de Mount Scopus. Zijn eerste politieke betrokkenheid was de oprichting van een studentenorganisatie met de naam Hulda, gewijd aan ‘de herleving van een Hebreeuwse natie in een nieuwe Staat’.

In 1929 braken rellen uit in Palestina, Arabische inwoners vielen Joodse gemeenschappen aan, en Stern nam dienst bij de paramilitaire organisatie Haganah, en bewaakte een synagoge in de Oude Stad van Jeruzalem. Omdat Haganah onder gezag stond van de Arbeidspartij, en zich te defensief opstelde, verliet Stern met een commandant de Haganah en richtte de Irgoen Tzwai Le’oemi (afgekort Etzel) op.

In de jaren 1930 reisde Stern vaak naar Polen, waar hij emigratie van Joden naar Palestina promootte, tegen de Britse beperkingen in. Hij wilde met 40.000 jonge Joden naar Palestina reizen en het land overnemen van het Britse koloniale gezag; het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verhinderde dit plan. Hij schreef ook gedichten en liederen, die het Joodse vaderland verheerlijkten en spraken over het martelaarschap.

Nadat de milities Haganah en Irgoen de Britten gingen steunen in hun strijd tegen de Nazi’s, scheidde Stern zich af van Irgoen en richte Lechi op, de Hebreeuwse acroniem voor Lohamei Cheroet Ysrael, Strijders voor de Vrijheid van Israël. Hij verwierp samenwerking met de Britten, en stelde dat alleen voortdurende strijd tegen hen uiteindelijk tot een onafhankelijke Joodse Staat zou leiden. Hij had weinig succes, was niet geliefd bij het Joodse establishment, en werd in februari 1942 gedood door de Britten.

Bronnen: Wikipedia/Stern, Wikipedia/Lechi.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.