De Zionisten (14): President Chaim Weizmann

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als veertiende: Chaim Weizmann, de eerste president.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Tekst: ‘Wonderen gebeuren soms, maar je moet er verschrikkelijk hard voor werken’

Chaim Azriel Weizmann werd geboren in 1874 in een Russich Joods gezin. In 1892 verliet hij Rusland en studeerde scheikunde aan de universiteiten van Darmstadt, Berlijn en Fribourg, waar hij in 1897 promoveerde. Na zijn promotie begon Weizmann als assistent-professor aan de Universiteit van Geneve en emigreerde in 1907 naar Groot-Brittannië om hoogleraar te worden aan de Universiteit van Manchester. In Manchester leerde hij Balfour kennen tijdens diens campage voor een lager­huis­zetel in die plaats. In 1910 verkreeg Weizmann het Britse staatsburgerschap.

Weizmaan voelde zich al op jonge leeftijd aange­trokken tot de zionistische beweging. Vanaf 1901 bepleitte hij de komst van een instituut voor hoger onderwijs in Palestina. Dit instituut kwam er uiteindelijk in 1912, namelijk de technische universiteit Technion in Haifa.

Tijdens de Tweede Wereldooorlog was hij van 1916 tot 1919 directeut van het laboratorium van de Britse admiraliteit. waar onderzoek werd gedaan naar innovatievere wapens en manieren om de oorlog te winnen. Weizmann verwierf als scheikundige grote beroemdheid door zijn ontdekking, dat het mogelijk was bacteriën te gebruiken bij fermentatie. Dit is een proces waarbij biologisch materiaal wordt omgezet in voor de mens bruikbare producten. Zo was het met zijn uitvinding mogelijk om op grote schaal aceton te maken. Van aceton werd weer cordiet gemaakt, dat vervolgens weer gebruikt bij de fabricatie van wapens.

Zijn wetenschappelijke reputatie gaf hem toegang tot de minister van Marine, winston Chruchill, en diverse kabinetsleden, om de zionistische zaak te bepleiten. In 1917 hielp hij bij het verkrijgen van de pro-zionistische Balfour-verklaring. Daarin liet Balfour, intussen minister van Buitenlandse Zaken, weten dat de Britse regering welwillend stond tegen de vestiging van een Joodse staat in Palestina, mits de rechten van de toenmalige bewoners gerespecteerd zouden worden.

Weizmann was een van de leiders van de Zionistische beweging. Hij was president van de World Zionist Organization van 1920 tot 1931 en van 1935 tot 1946, en van het Jewish Agency for Palestine van 1929 tot 1931 en van 1935 tot 1946. Weizmann was betrokken bij de Commissie-Peel, die de Britten moest adviseren over de toekomst van het Mandaatgebied Palestina en de deling ervan in een Arabisch en een Joods deel. Hij was de eerste president van de Staat Israël, van 1948 tot zijn overlijden in 1952 in Rechovot.

Bronnen: Wikipedia, Encyclopedia2>.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.