De Zionisten (12): Verzetsstrijdster Channah Szenesh

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als twaalfde: Hannah Szenesh.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Tekst: ‘Er is een plaats in de wereld, waarheen je niet ontsnapt, en ook niet emigreert: je komt er thuis – het land Israël’.

Channah Szenesh werd in 1921 geboren in Boedapest, Hongarije, in een geassimileerd Joods gezin. Mede door achterstelling op een protestantse meisjesschool, waar het schoolgeld voor Joden driemaal zo hoog was, keerde zij terug tot het Joodse geloof. Ze vertelde haar vrienden dat ze zionist geworden was, en werd lid van Maccabea, een Hongaarse zionistische studentenvereniging.

Na haar eindexamen in 1939 emigreerde ze naar Eretz Israel en ging studeren aan een land­bouw­school in Nahalal. Na haar afstuderen sloot ze zich aan bij kibboetz Sdot-Yam, die net was opgericht, en bij de Haganah, de paramilitaire groep waaruit het Israëlische leger voortkwam. In die tijd schreef ze ook gedichten en liederen, waarvan u er vrijdag een kunt horen.

In 1943 meldde ze zich aan bij het Britse leger en begon haar opleiding als parachutist in Egypte voor de Special Operations Executive (SOE). In maart 1944 werd zij met twee mannen boven Kroatië geparachuteerd, nabij de Hongaarse grens, en voegde zich bij een groep partizanen, met als doel de nazi’s te bestrijden en Joodse gemeenschappen te redden die onder de nazi-heerschappij werden belegerd.

De groep verbleef drie maanden in het bos met Tito’s partizanen, wachtend op valse identiteitsbewijzen om de grens met Hongarije over te steken. Toen de documenten niet aankwamen, stak Szenes de grens over en werd gevangen genomen door de Hongaren. Ze werd vervolgd wegens spionage, en omdat ze Hongaars was ook wegens verraad. Op 7 november 1944, na vijf maanden van zware martelingen in een Hongaarse gevangenis en voordat de gerechtelijke procedure tegen haar eindigde, werd de 23-jarige Szenes geëxecuteerd.

In maart 1950 werden het gebeente van Szenes naar Israël gebracht om beraven te worden op de Herzlberg in Jeruzalem, in de sectie ‘Gedenkteken voor de Parachutisten van de Yishuv in Eretz Yisrael’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.