De Zionisten (12): Arts en dichter Yehoedah HaLevi

Ya’akov Kirschen, die tientallen jaren de vaste cartoonist was van The Jerusalem Post, tekende een serie portretten van personen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Staat Israël. Als dertiende: de Spaanse arts, dichter en filosoof Yehoedah HaLevi.

Door Ya'akov Kirschen, Redactie Israeltoday.nl |

Tekst: Na zijn terugkeer naar het land Israël schreef hij ´ Kunnen wij hopen op enig ander toevluchtsoord waar we in veiligheid kunnen wonen, in het oosten of in het westen?’

Standbeeld van Yehoedah HaLevi in Israël. (Foto: Wikipedia)

Yehoedah HaLevi was een middeleeuwse Spaanse rabbijn, arts, filosoof en dichter. Hij werd omstreeks 1075 geboren in Toledo, Spanje, in de chaotische tijd van de strijd tussen de katholieke kerk en de islamitische Moren. Zijn vader herkende zijn genialiteit toen hij nog jong was, en gaf hem wat hij nodig had om te studeren en te schrijven.

Na zijn studie keerde hij terug naar Toledo, waar hij spoedig een omvangrijke artsenpraktijk had. Hij trouwde, kreeg een dochter en later een kleinzoon. Hij verhuisde naar het Moorse Córdoba, waar hij als arts in aanzien stond. De anti-Joodse houding van de Almoraviden deed hem verlangen naar het Land van Israël en verdiepte zijn religieuze interesse.

Na de dood van zijn vrouw reisde hij in 1141 naar het ‘Heilige Land’. Na een avontuurlijke reis landde hij in het Egyptische Damietta, waar toen veel Joden woonden. Hoewel zijn vrienden hem trachtten te overreden in Egypte te blijven, trok hij in het voetspoor van Mozes en de Hebreeërs door de woestijn naar Erets Jisrael. De legende wil dat hij in het zicht van Jeruzalem zijn beroemde elegie Tsion ha-lo Tisj’ali (de Zionide) zong, en toen werd gedood door een Arabier die uit een van de stadspoorten op hem afstormde.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.