LedenDe zegeningen door Israël

In deel 2 van onze kijk op “Het Mysterie van de Olijfboom”, onderzoeken we de relatie tussen Israël, de Kerk en Messiasbelijdende Joden

Door David Lazarus | | Onderwerpen: christenen, Bijbel, Jodendom
Foto: Abir Sultan / Flash90

In deze serie publiceren wij uittreksels uit een nieuw boek van Johannes Fichtenbauer, een Oostenrijkse aartsdiaken en onderdeel van de Charismatische Vernieuwing van de Katholieke Kerk.

Het Joodse Restant

Dankzij Paulus’ uitleg dat de verlossing “eerst aan de Jood en dan aan de heiden” was (Romeinen 1:16), begonnen sommige Apostelen in te zien dat de verzoening van de Messias niet alleen voor het Joodse volk was. Zij hadden gezien dat sommige heidenen veel meer naar God dorstten dan vele Joden deden… We vinden vele passages die verwijzen naar dit debat onder de Joodse discipelen van Jezus (Handelingen 15:1-35; Filippenzen 3:1-4; Galaten 2:11-21). Paulus’ brief aan de Galaten merkt op dat er sterke onenigheid was tussen Petrus en Paulus over deze kwestie.

Het ‘Eerste Concilie van Jeruzalem’

Om de meningsverschillen op te lossen, besloten de Apostelen een conferentie te houden, die later door historici het ‘Eerste Concilie van Jeruzalem’ werd genoemd. Vanaf die dag bestond het Lichaam van de Messias uit twee componenten, maar wel één volk. Er was de Messiaans-Joodse component, die in het Nieuwe...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie