De waarheid ligt in het geloven

‘Veel Israëli’s geloven hun Arabische buren niet, noch de media of instellingen. Ze geloven alleen Netanyahu,’ benadrukte de wereldberoemde Israëlische historicus en sociaal analist Prof. Yuval Noah Harari medio november.

Door Aviel Schneider |

Andere Israëli’s geloven geen enkel woord dat uit de mond van Netanyahu komt. Zelfs als hij met gezag zegt dat één en één gelijk is aan twee, is dit voor hen onmiddellijk verdacht. ‘Hm, twee? Probeert hij ons nu weer voor de gek te houden?’

Geloof is een belangrijke factor en bepaalt mede ons leven, vaak meer dan men zich realiseert. Iedereen heeft zijn eigen redenen, of, waarom en wat hij gelooft. Vaak denk ik dat geloof tot de gebruikelijke zintuigen behoort, zoals zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Geloof is een innerlijke overtuiging van iets. Het geloof tussen mensen onderling is een instinct. Het geloof in God heeft zijn wortels in de Bijbel en zonder de Bijbel zou het geloof in God niet bestaan. Anders zou het woord ‘geloof’ inhoudsloos worden, zoals elk ander woord. Geloof is een menselijk instinct. Mensen voelen zich veilig en beschermd in hun geloof. Het geloof in een God geeft mensen troost, kracht en moed.

Israëls eerste onafhankelijkheids­verklaring was niet die van 1948, maar werd al vastgelegd in de Tien Geboden. Al in het eerste gebod wordt over geloof gesproken, het geloof in God: ‘Ik ben de HEERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb.’ Dus God dringt er bij ons op aan om te geloven. Hierin brengt hij geborgenheid, zorg en liefde mee. In het tweede gebod versterkt Hij het eerste, volgens hetwelk we geen andere goden naast Hem mogen dienen. ‘Ik heb de weg van het geloof gekozen en me aan uw voorschriften onderworpen,’ schrijft David in de Psalmen.

Het Hebreeuwse woord voor geloof ‘Emoenah’ (אמונה) verschijnt meerdere malen in de Bijbel en staat altijd voor het vertrouwen tussen de mens en God. De mensheid heeft altijd gezocht naar de zin van het leven. Heeft ons leven echt een betekenis? Deze universele betekenis, de relatie tussen God en de mensen, werd vorm gegeven in de Tien Geboden.

De woordstam van het Hebreeuwse woord geloof is ‘Amen’ (אמן) en u kent dit woord allemaal, want daarmee beëindigt ieder van u vrijwel zeker uw gebeden. Alles wat u daarvoor in uw gebed hebt gezegd, sluit u af met ‘ik geloof’ in het Hebreeuws.

Deze woordstam is een van de meest interessante in de Hebreeuwse taal, omdat er een belangrijke woordenschat in verborgen zit: loyaliteit (נאמנות ne’emanoet), betrouwbaarheid, geloofwaardigheid (אמינות aminoet), trainer (מאמן me’amen), kindermeisje (אומנת omenet) en integriteit, vertrouwen, trouw (אֵמון emoen). Maar ook het Hebreeuwse woord voor waarheid ‘Emet’ (אמת) is een duidelijke afleiding van het woord geloof. De rode draad, die al deze woorden in de Hebreeuwse woordstam verbindt, is het gevoel van veiligheid en vertrouwen in de waarheid, en daar kunnen we op vertrouwen.

De waarheid ligt in het geloven. En we kunnen kiezen wat we willen geloven en aan wie we ons onder­werpen, zoals koning David het heeft beschreven. Hij koos voor God, maar andere mensen kozen voor iets anders, zoals een goeroe, geld of zichzelf. Sommige mensen geloven Netanyahu, anderen niet. Hetzelfde geldt voor Trump en allerlei andere dingen in het leven. Er is een wedstrijd in het geloof tussen mensen, partijen en religies.

In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus ooit zei, dat het geloof bergen kan verzetten en dat de waarheid mensen vrij maakt. Figuurlijk gezien kan het geloof daadwerkelijk bergen verzetten en het onmogelijke mogelijk maken. En dit is wat onze waarheid tot stand brengt.

Precies zoals de twee Hebreeuwse woorden ‘geloof’ en ‘waarheid’ heel dicht bij elkaar liggen, zijn beide woorden ook in hun betekenis samengevoegd. Wij bevestigen de waarheid in ons geloof, en daartoe moet de mens de keuze maken, op wie hij zijn geloof fundeert. Bovendien ben ik er ook van overtuigd, dat het geloof niet alleen een keuze van mensen is, maar ook een geschenk is van God. En daarmee is onze waarheid altijd een weerspiegeling van ons geloven.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.