De rellen gaan door in Gaza, maar let iemand er op?

De Palestijnen zijn wanhopig om de aandacht van de wereld te krijgen, en proberen dit te bereiken met nachtelijke confrontaties bij het grenshek van de Gazastrook. Dit is zowel een kans voor als een bedreiging voor Israël.

Door Ryan Jones |

Afbeelding: Relschoppers in de Gazastrook botsen met Israëlische soldaten. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

De Palestijnen hebben deze dagen moeite om veel aandacht te krijgen, zowel in Israël als in de inter­natio­nale gemeen­schap. Corona blijft het belang­rijkste verhaal van de dag, en als het gaat om de inter­natio­nale betrek­kingen van Israël, zijn het nucleaire programma van Iran en de snel voort­schrijdende normalisatie met verschillende Arabische Staten de onder­werpen die de kranten­koppen domi­neren.

De afgelopen vier dagen hebben zich elke avond menigten Palestijnen verzameld aan de grens met Gaza en zijn daar gewelddadige confrontaties aangegaan met Israëlische soldaten.
Dit zijn niet slechts met borden zwaaiende demon­stran­ten. Speciale ‘nachtelijke verwar­rings­een­heden’ steken banden in brand en rollen die naar het grenshek om dekking te bieden aan rel­schoppers die vervolgens brand­bommen naar de Israëli’s slingeren.

‘Nachtelijke verwar­rings­eenheden’ geven dekking aan diegenen die het grenshek van Gaza aanvallen door banden te verbranden. (Foto: Atia Mohammed/Flash90)

Israël heeft echter afgezien van serieuze militaire reacties, behalve in de gevallen waarin Gazaanse oproer­kraaiers ‘vuur­ballonnen’ over de grens stuurden, die vervol­gens Israëlische velden en eigen­dommen in brand staken. In die gevallen heeft de Israëlische luchtmacht gereageerd met het bom­bar­deren van terroristische installaties van Hamas in Gaza.

Rellen langs de grens met Gaza kwamen de afgelopen maand sporadisch voor. Eind augustus werd een Israëlische grens­politie­agent neer­geschoten en dodelijk verwond door een Pales­tijnse oproer­kraaier. Barel Shmueli, 21, (foto) bezweek maandag aan zijn verwondingen en werd te ruste gelegd in Tel Aviv.

Eveneens eind augustus meldden functionarissen van Gaza dat een 13-jarige Palestijnse oproerkraaier werd gedood toen Israëlische troepen reageerden op een aanval op het grenshek.

Weinig Israëliërs zijn volledig op de hoogte van wat er in het zuiden gebeurt. En nog minder beschouwen het als een topprioriteit. De ‘Palestijnse kwestie’ staat gewoon niet bovenaan iemands to-do lijst deze dagen.

Het aantal besmettingen met Covid-19 in Israël blijft stijgen, zelfs nu woensdag zo’n twee miljoen kinderen weer naar school zijn gegaan. Voor de regering is het beteugelen van deze vierde Coronagolf op dit moment het belangrijkste.

Toen premier Naftali Bennett vorige week Washington bezocht, hebben hij en de Amerikaanse president Joe Biden het ongetwijfeld over de Palestijnen gesproken, maar die waren geen belangrijk agendapunt. Vanuit het perspectief van Israël is dit zowel een goede als een slechte zaak.

De wereld, inclusief de Arabische staten, verliest duidelijk zijn interesse in de Palestijnse kwestie, wat Israël een kans biedt om het bedrieglijke mainstream Palestijnse verhaal de nek om te draaien en in plaats daarvan aan te dringen op vrede op zijn eigen voorwaarden.

Tegelijkertijd maakt dit de Palestijnen steeds wan­ho­piger, en de kans groter dat zij geweld gaan gebruiken. Afschrik­kings­middelen zoals Israëls militaire macht en het toene­mende onge­noegen van Arabische donorl­anden lijken weinig te hebben gedaan om de Palestijnse onver­zet­telijk­heid te ontmoedigen, dus het is moeilijk om te vertrouwen op pragma­tisme van de Palestijnse Autoriteit, en het wordt zeker niet verwacht van Hamas.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.