De oproep van de Shofar tijdens Rosh Hashanah

Wat zijn de belangrijkste Joodse najaarsfeesten, ofחגי תשרי Chage Tishrie, en wat is hun profetische en praktische betekenis voor deze tijd? We bespreken ze in een korte serie. Vandaag, aan de vooravond van Rosh Hashanah, Nieuwjaar, het blazen op de shofar.

Door David Lazarus |

Nu Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar, nadert, geven we aandacht aan het geluid van de Shofar, die de herfstfeesten aankondigt en het komende oordeel van de Heer en de verlossing voor Israël en de wereld.

Voor degenen die dit geluid niet hebben gehoord, is het geluid van de Shofar niet gemakkelijk te beschrijven. De woorden oerig, rauw en verontrustend beginnen pas de beroering in de Joodse ziel te beschrijven, die zwijgend naar haar stem luistert.

Wanneer wij dit jaar luisteren, troost de Shofar niet. Zijn roep vanuit werelden daarbuiten zal onze aandacht opeisen, want net als in oude tijden is het een oproep tot bewapening, een alarm dat waarschuwt voor dreigend gevaar. In synagogen over de hele wereld zal de Shofar plechtig verklaren: ‘Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerk?’ (Amos 3:6 NBG)

Het luisteren naar de Shofar, dat is gereserveerd voor heilige bijeenkomsten, zal dit jaar weer herinneringen oproepen aan de Sinaï, waar het volk beefde en de berg schudde. Het herinnert aan de machtige muren van Jericho die bij zijn geluid tot stof zijn afgebrokkeld.

‘De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel. (..) een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw’, waarschuwt de profeet (Zephania 1:14,16 HSV). Met zijn klank wekt de Shofar ons tot nadenken over de oordelen van de Heer, die nu al over de aarde koment. De profeet Jesaja waarschuwt voor een grote Shofar die de Dag des Heren aankondigt (Jes. 27:13). Als we luisteren, worden we door elkaar geschud als we onze stem verheffen en bidden: ‘O Heer, onze God, God van onze vaderen, schenk ons dat genade en waarheid weer in ons land bekend zullen worden’.

De Shofar is gemaakt van de horens van dieren die geschikt zijn om te offeren. Want het roept de met bloed besprenkelde genadetroon op aan het einde van de Tien Dagen van Ontzag op de Verzoendag, zijn klank wekt berouw op en trekt ons terug naar God.

En als we deze kleine aarde hebben verlaten, zullen we bij onze opstanding opnieuw de Shofar horen (1 Thess. 4:16, 1 Kor. 15:52). Dit wil zeggen: ‘Ontwaak uit uw sluimering, gij die in het leven in slaap bent gevallen, en denk na over uw daden. Denk aan uw schepper. Behoor niet tot degenen die de werkelijkheid missen door het najagen van schaduwen en hun leven verspillen met het zoeken naar ijdele dingen die noch winst, noch redding brengen. Let goed op jullie zielen en verbeter jullie karakter. Ieder van jullie verlate zijn slechte wegen en kere terug naar de Heer’ (Rabbi Maimonides).

Dit jaar zal de Shofar worden gehoord bij zons­onder­gang op Erev Shabbat (de vooravond van de shabbat), vrijdagavond 18 september, het begin van het Hebreeuwse jaar 5781. Moge zijn roep het begin zijn van een tijd van vernieuwing en wedergeboorte van bovenaf voor het volk Israël, en moge het een tijd van bezinning en herstel zijn voor allen die de God van Israël liefhebben.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.