De lucratieve business van het opblazen van Joden

In een recente publicatie wordt met concrete cijfers aangetoond dat Palestijnse terroristen, die betrokken waren bij een bomaanslag in 2001, tot op heden miljoenen betaald hebben gekregen. Een geslaagde aanval levert evenveel op als het winnen van een loterij.

Door Redactie Israel Today |

Afbeelding: Palestijnse terroristen worden nog steeds rijkelijk beloond voor hun rol in de dramatische bomaanslag in 2001 op de Sbarro pizzeria in het centrum van Jeruzalem. (Foto: Flash90)

Het gemiddelde maandsalaris voor werknemers in de door corruptie geteisterde Palestijnse Autoriteit is laag. Maar er bestaat nog steeds een andere manier voor Palestijnen om financieel goed vooruit te komen, zelfs als dat een totale schending betekent van de door hen mede onder­tekende akkoorden met Israël.

Jeruzalem klaagt er al langer over dat een van de grootste obstakels voor vrede het zogenaamde ‘pay-for-slay’-beleid van de Palestijnen is. In het kort komt het erop neer dat de Palestijnse Autoriteit royale vergoe­dingen verstrekt aan Palestijnen die gevangen zitten of aan de families van degenen die gedood zijn als gevolg van aanvallen op Israëli’s.

Het geld hiervoor komt voornamelijk uit buitenlandse hulpbronnen. Dit heeft sommige landen ertoe gebracht toekom­stige financiële steun afhankelijk te maken van de voorwaarde, dat de Palestijnen deze praktijk staken.

Maar de betalingen gaan gewoon door. Een bijzonder flagrant voorbeeld meldde Palestinian Media Watch deze week, waaruit blijkt dat de Palestijnse Autoriteit tot op heden bijna 1,2 miljoen dollar (bijna 4 miljoen shekel) heeft betaald aan de terroristen achter de zelf­moord­aan­slag van augustus 2001 op pizzeria Sbarro, in het centrum van Jeruzalem.

Vijftien mensen werden daarbij gedood, waaronder vijf leden van één familie, en 130 anderen raakten gewond, waardoor de daders van de Sbarro-bomaanslag op slag beroemd­heden werden in de Palestijnse Autoriteit. En zij zijn dien­over­een­komstig beloond.

Tot nu toe heeft de terrorist die de bom bouwde die bij de aanslag werd gebruikt, Abdullah Barghouti, in totaal 285.571 dollar betaald gekregen. Een deel van dat geld is ook een beloning voor Barghouti’s betrok­ken­heid bij andere terreur­aanslagen, waarbij in totaal 67 Israëli’s om het leven zijn gekomen.

De familie van de zelfmoor­denaar die de Sbarro-bom tot ontploffing bracht, heeft tot nu toe 68.000 dollar schade­vergoeding ontvangen, een royale compensatie wanneer men bedenkt dat het minimum­loon binnen de Palestijnse Autoriteit iets meer dan 5.000 dollar per jaar bedraagt.

In totaal ontvangen de terroristen achter de Sbarro-bom­aanslag 10 jaar later tezamen nog steeds een totaal­bedrag van $8.006 aan maande­lijkse betalingen uit het officiële budget van de Palestijnse Autoriteit.

Israël blijft volhouden dat dit beleid alleen maar dient om anti-Joods terrorisme aan te moedigen. Zoals het voorbeeld van Barghouti laat zien, kan de betrok­ken­heid bij een aanslag met meerdere dodelijke slacht­offers in Israel voor de gemiddelde Palestijn hetzelfde zijn als het winnen van de loterij.

Zie ook: Blood money the PA has paid

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.