De keuze van rabbijn Zvi Tau tussen twee kwaden

Na de eerdere oproep van rabbi Kanievsky heeft rabbi Zvi Tau zondag, slechts 48 uur voor Netanyahu’s deadline om een regering te vormen, een brief opgesteld waarin hij oproept tot een rechtse coalitie met de steun van Ra’am, de lokale politieke tak van de Moslim Broederschap.

Door Tsvi Sadan |

De oproep van rabbi Zvi Tau, hoofd van de invloedrijke Har Hamor yeshiva en geestelijk leider van de politieke partij Noam (1 zetel), is de laatste poging om alle rechtse partijen ervan te overtuigen zich te verenigen onder Netanyahu en de bittere pil te slikken van het vertrouwen op Ra’am. Tot nu toe zijn de rechtse partijen verdeeld over twee kwesties:

• Gideon Sa’ar’s partij Nieuwe Hoop weigert deel te nemen aan een regering onder leiding van Netanyahu,
• Bezalel Smotrichs partij Religieus Zionisme weigert deel te nemen aan een regering met Ra’am.

Als zij blijven vasthouden aan deze verbeten stand­punten, zou dat kunnen leiden tot een linkse regering, iets waarvoor rabbi Tau erg bang is, zozeer zelfs dat hij religieuze moslims verkiest boven Joodse linksen.

Rabbi Tau roept in de eerste plaats Israëlische Joden op om aandacht te besteden aan de verschrikkelijke tragedie op de berg Meron, waarbij 45 mensen omkwamen in een menselijke lawine. Deze gebeurtenis, zegt hij, ‘zou ons opmerkzaam moeten maken en ons doen nadenken over de stem van God die tot ons spreekt door middel van gebeurtenissen, die ons oproept om onze harten te reinigen en de vreselijke infectie van het aanwakkeren van ongerechtvaardigde haat uit ons te verwijderen’, die schadelijk kan zijn voor Israël.

Hij wees ook op de hatelijke belastering van Netanyahu, die er onder andere in is geslaagd om ‘Israël de kracht te geven om op te staan tegen haar vijanden die onze vernietiging nastreven (…) en medische en economische genezing te brengen van de Corona-pandemie.’
De persoonlijke haat en ondankbaarheid jegens Netanyahu, zegt Rabbi Tau, komt voort uit ‘verschillende factoren die proberen Israël te verzwakken door middel van bedrieg­lijke propa­ganda [waaronder het verzinnen van] hatelijke juridische documenten tegen een premier.’

Alles bij elkaar, concludeert Tau, ‘staat extreem progressief links klaar om zijn gevaarlijke ideeën uit te voeren, zoals het annuleren van de Natie-Staat Wet en het uitroepen van de Staat als een Staat van al zijn burgers [een niet-Joodse staat]. Zulke gevaarlijke gedachten en plannen,’ schrijft hij, ‘zijn desastreus, en vormen op zichzelf een verschrikkelijke ontheiliging van de Naam, en schaden bovendien de grote heiliging van de Naam [die deelneemt] aan de inzameling van de ballingen voor de grote opwekking in het Land Israël.’

Tegelijkertijd, zegt Tau, ‘vormt het vertrouwen op niet-Joden om een regering te vormen [ook] een grote ontheiliging van de Naam,’ hetgeen hem voor de keuze stelt tussen twee kwaden, Ra’am of Links. Zijn conclusie is dat Ra’am met zijn vier zetels minder gevaarlijk is voor Israël dan een linkse regering. Zijn mening, gepresen­teerd als een halachische beslissing voor een rechtse regering, is gebaseerd op de Talmoedische conclusie die stelt dat ‘groter is de heiliging van de Naam [door het overtreden van een gebod] dan de ontheiliging van de Naam [zonder goede reden].’ Dit principe dat een Jood toestaat een gebod te overtreden omwille van een groter gebod is wat Tau gebruikt om zijn standpunt te recht­vaar­digen om een Moslim partij op te nemen in een regering onder leiding van Netanyahu.

Of men het nu eens is met Tau of niet, het valt niet te ontkennen dat zijn visie goed overeenkomt met die van de meerder­heid van de rechtse mensen, die geloven dat links gevaarlijker is voor Israël dan een kleine moslim­partij. De brief van Rabbi Tau laat zien dat ondanks alle oproepen tot eenheid, de kloof tussen links en rechts steeds breder wordt.

Lees ook:
Orthodoxe Joden: Liever Arabische dan linkse politici,
Hoe Joods en hoe democratisch moet Israël zijn?,
Zou Ra’am de juiste keuze zijn?,
Hoe de rabbijnen Benjamin Netanyahu kunnen redden.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.