De karaktermoord op Benjamin Netanyahu

Het was voor Netanyahu’s politieke rivalen moeilijk hem aan te vallen op zijn succes­volle bestuur, zij konden Bibi’s succesvolle beleid niet evenaren. In plaats daarvan verzonnen zijn rivalen ‘Bibifobie’ en richten hun pijlen dus op zijn karakter om hem ten val te brengen.

Door Tsvi Sadan |

Het eerste deel van ons interview met Dr. Gustavo Perednik ging over Judeofobie, een uniek fenomeen dat verwijst naar Jodenhaat gebaseerd op fantasie. Dit tweede deel van hetzelfde interview gaat over wat Perednik ‘Bibifobie’ noemt, ook een uniek fenomeen dat verwijst naar Jodenhaat van Joden tegen een Jood, Benjamin Netanyahu. Ook dit is volgens Peredink gebaseerd op leugens.

Perednik, die een bekende Israëlische spreker, auteur en politiek expert is, stelt dat de Israëlische linkervleugel Bibifobie heeft uitgevonden als het enige middel om Netanyahu, wiens succes­volle regering een onbe­twist­baar feit is, eindelijk af te zetten.

Daarom, zegt Perednik, is links tot de conclusie gekomen dat ‘aangezien je niet kunt discussiëren met feiten, het alternatief karaktermoord is’. Peredniks analyse is op zijn zachtst gezegd verontrustend, maar moet desalniettemin worden gehoord.

Israel Today: Op welke manier is Israëlisch Links verbonden met Judeofobie?

Perednik: Links is in de eerste plaats verbonden met haat, en Judeofobie is een beschikbare haat die gemakkelijk kan worden gebruikt. Aangezien alle propaganda al geschied is, is er niet veel voor nodig om de massa te overtuigen van wat zij al gelooft, namelijk dat [in de lokale context] Israëli’s racisten zijn. Links is het tegendeel van wat het pretendeert te zijn, liefdevol en broederlijk. Het is haatdragend en neerbuigend.

Israel Today: U beweert dat Israëlisch links alle criminele beschuldigingen reserveert voor rechtse rakkers. Meent u dat echt?

Perednik: In het klassieke marxisme was het voorwerp van haat de bourgeoisie, en Joden werden geïdentificeerd als bourgeoisies. Net zoals Marx’ judeofobe boek On The Jewish Question, zo houdt de linkerzijde van vandaag vast aan de behoefte aan haat, die zich, niet verrassend, tegen Israël keert. Haat is wat het klassieke marxisme verbindt met het nieuwe links, dat eerst economieën, samenlevingen en naties wil vernietigen omwille van een veronderstelde betere toekomst. Dit is nu te zien bij onze nieuwe regering, die alles wat Netanyahu de afgelopen 10 jaar heeft opgebouwd, wil vernietigen.

Rivalen hebben de neiging alles wat Netanyahu voor de Staat heeft gedaan over het hoofd te zien. Zou Israël zonder zijn betrokken­heid voor genoeg vaccindoses voor al zijn burgers hebben gezorgd? (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Israel Today: Laten we het over Netanyahu hebben. U zet hem op één lijn met Theodor Herzl. Links, aan de andere kant, ziet hem als een fascistische leider die Israël in gevaar brengt. Kunt u deze opmerkelijke dissonantie verklaren?

Perednik: De vergelijking tussen Netanyahu en Herzl is feitelijk. Toen ik zo’n drie decennia geleden naar Israël kwam, dacht niemand dat de uitroeiing van terreur mogelijk was, maar Netanyahu deed het. Dat had voldoende moeten zijn om hem met Herzl te vergelijken. Maar hij deed meer dan dat. Hij bracht vredes­akkoor­den, vaccinaties, een bloeiende economie. Hij bracht Israël in zijn glorie. Je kunt zeggen, ‘Nou, maar hij peutert ook in zijn neus,’ wat waar is, maar wat dan nog?

Wat links heeft gedaan is Bibifobie uitvinden. Dat was de enige manier om hem uit de macht te verdrijven. Je kunt Netanyahu’s beleid niet verslaan. Het is een feit dat geen enkele regering in dit opzicht zo succesvol is geweest als die van Netanyahu. En omdat je de feiten niet kunt weerleggen, is het alternatief karakter­moord, wat al tientallen jaren aan de gang is, door te beweren dat hij corrupt is.

Dus de dissonantie waar je het over hebt wordt gecreëerd door feiten te vervangen door leugens over Netanyahu’s persoon­lijk­heid. Wanneer ik mensen vraag mij feiten te geven over zijn vermeende corruptie, hoor ik alleen maar laster over de ‘Bibisten’ en Netanyahu. door te zeggen dat hij corrupt is. Dat was de strategie die nu tot uitvoering is gekomen.

Israel Today: U schreef dat Netanyahu een briljant staatsman is, een meester in het bereiken van het onmogelijke in een steeds veranderende werkelijkheid. Denkt u dat onze nieuwe premier, Naftali Bennett, tot hetzelfde in staat is?

Perednik: In Bennett’s geval, is hij veranderd. Niet de werkelijkheid. Wat was het verschil tussen de dag voor de verkiezing en de dag erna? Wat Bennett deed komt neer op een ongeëvenaarde misleiding. Ik begrijp politici die door de realiteit gedwongen worden om iets anders te doen dan wat ze hebben beloofd. Maar beloftes breken 15 minuten na een verkiezing is iets heel anders. Bennett heeft zichzelf verkocht aan de hoogste bieder en is al bezig met de uitverkoop van Israël.

Zou Israël vandaag volledig in vrede leven met verscheidene belangrijke Arabische staten als Bibi geen premier was geweest? (Foto: GPO)

Israel Today: U zegt dat onze media zich bezighielden met propaganda die leidde tot wat u omschrijft als een ‘staatsgreep’. Als dat waar is, wie zijn dan de samenzweerders en hoe is het dan gebeurd?

Perednik: De staatsgreep werd gepleegd door de procureur-generaal Mandelblit en de ‘partij van het Hooggerechtshof’, gesteund door de ‘Academia-partij’, de ‘Cultuur-partij’ en de rest van hen. In het bijzonder werd de staatsgreep gepleegd door het gerechtelijk systeem, dat de politie gebruikte om Netanyahu te criminaliseren. Degene die Netanyahu’s proces inleidde was het voormalige hoofd van politie Roni Alsheikh, die viste naar iemand die Netanyahu kon aanklagen.

De coup zelf werd in feite verwoord in het boek van plaatsvervangend procureur-generaal Dina Zilber, Bureaucratie als politiek, dat in 2006 werd gepubliceerd. In dit boek zegt zij onder meer dat ‘de wetgevende macht verondersteld wordt de breedste basis van legitimiteit te genieten, omdat zij rechtstreeks door het publiek wordt verkozen en de participatie van het publiek weerspiegelt in haar samenstelling, maar de populaire stelregel ‘wie stemt – beïnvloedt’ is niet langer noodzakelijk waar.’

Met andere woorden, wat zij zegt is dat de macht die aan de verkozen functionarissen is gegeven, hun moet worden ontnomen en aan de bureaucraten moet worden gegeven. Dit is de ideologie van een staatsgreep, en ik kom uit een continent dat doordrenkt is van staats­grepen. [Perednik is geboren in en maakte later Aliyah vanuit Argentinië.]

Israel Today: U beweert dat het Hooggerechtshof de ‘Basiswet: Menselijke Waardigheid en Vrijheid’ gebruikt om zich op onwettige wijze de bevoegdheid toe te eigenen om de identiteit van Israël te bepalen, bijvoorbeeld door gelijkheid boven alles te verheffen.

Perednik: Gelijkheid is een illusie. Als je zegt dat we allemaal gelijk zijn zonder dat te kwalificeren met ‘voor de wet’, dan zeg je daarmee dat elke menselijke handeling ongelijkheid veroorzaakt, omdat mensen niet gelijk zijn. We zijn allemaal verschillend van elkaar. Gelijkheid kan daarom eindeloos gemanipuleerd worden.

Om een voorbeeld te geven: in welke zin worden we geacht gelijk te zijn? In onze kleding? In Israël kan een rechter de gelijkheid van kleding opleggen, waardoor men gearresteerd kan worden wegens overtreding van de kledingvoorschriften. Dit is niet langer theoretisch.

Ik heb het gevoel dat Israël niet langer een democratie is, maar een ‘Mandelblitocratie’. Ik zeg zonder over­drijving dat procureur-generaal Mandelblit iedereen in de gevangenis kan zetten onder het juridische voorwendsel dat hij een ambtenaar lastigvalt. Hij kan elk van mijn artikelen lezen en zeggen dat hij erdoor wordt lastig­gevallen. Alles kan hem genoeg dwarszitten om met de intimidatiekaart te zwaaien [Dit is al gebeurd. Zie hier. TS].

Ter verduidelijking, we leven niet in een dictatuur, maar ons systeem van representatieve democratie is zo goed als verdwenen. Zelfs onze regering vertegen­woordigt niets meer. Ik heb gezocht naar een precedent waarin een man met steun van vijf procent het volk premier werd, en ik kon er geen vinden. Er is nergens ter wereld een premier met maar vijf procent steun van het publiek.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.