De Just-Not-Bibi trein rijdt verder

Een van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe regering is om de Israëlische samenleving te genezen van de vijandigheid die is ontstaan door de botsing tussen de twee diametraal tegenovergestelde visies, namelijk een Joodse Staat tegenover een burgerlijke Staat.

Door Tsvi Sadan |

Als u zich afvraagt hoe dat mogelijk kan zijn, dan legt Yoel Esteron, uitgever en hoofd­redacteur van het financiële dagblad Calcalist uit. Genezing is alleen mogelijk door de uitroeiing van het ‘Bibisme’. Volgens Esteron wordt het Bibisme gekenmerkt door ‘het schaden van demo­cratische principes, intimidatie van politieke tegen­standers, destabilisatie van de rechtsstaat, corruptie van het ambtenaren­apparaat, het verruwing van het publieke debat en geweld op straat.’

Daarom, zegt hij, ‘hoewel Bibi weg is, ligt de echte uitdaging nog voor ons – om ons te ontdoen van het Bibisme, niet alleen uit de regering, maar uit het hele domein van een democratie die is geplunderd en vernederd.’

Tweets van Yoel Esteron:
14 juni – Wat is het bibisme dat moet worden beteugeld? Bibisme = Schending van de beginselen van demo­cratie, intimidatie van politieke tegen­standers, onder­mijning van de rechts­staat, corruptie van de openbare dienst, verruwing van het openbare discours, geweld op straat. @YoelEsteron
14 juni – Goedemorgen Israël. Bibi is weg, maar de echte uitdaging ligt nog voor ons – om bibisme niet alleen uit de regering te verwijderen, maar uit de hele democratie die de afgelopen jaren is vertrapt en vernederd; De openbare dienst, de rechts­stelsels, het mediadiscours, de pleinen, het leven zelf.

Iedereen weet dat er geen terreur is zonder terroristen, net zoals er geen Bibisme is zonder Bibisten, wat de denigrerende naam is die door links wordt gegeven aan de aanhangers van Benjamin Netanyahu in het bijzonder, en aan rechts in zijn geheel. Genezing is daarom alleen mogelijk met de verdwijning van Netanyahu’s aanhangers.

Hoe zij zullen verdwijnen, wel er is een scala van dingen die kunnen worden gedaan. De gemakkelijkste en meest voor de hand liggende stap is censuur van rechtse personen in de sociale media, waarmee reeds een begin is gemaakt. Emi Palmor, onlangs benoemd tot lid van de Oversight Board van zowel Facebook als Instagram, zal daar voor zorgen. En Palmor is nogal een presteerder, gezien haar eindeloze titels, waarvan er slechts enkele in Wikipedia staan. En trouwens, als je je ooit afvraagt wat een ‘ deep state ‘ is, kijk dan eens naar superwoman Palmor.

Maar er kunnen ook andere dingen worden gedaan, zoals het zuiveren van het ambtenaren­apparaat van vijandige elementen, en het zuiveren van de media van de weinige over­gebleven rechtse journalisten, zoals Amit Segal en Ya’akov Berdugo, die nu al ternauwernood hun vijandige werk­omge­ving kunnen over­leven. Andere stappen zouden ‘training voor verandering’ kunnen zijn, zoals blanke mensen dat nu in Amerika moeten doen. Zou ‘training voor verandering’ voor Bijbisten verplicht kunnen worden?

Yoel Esteron is zeker geen uitzondering. Integendeel. Je zou kunnen zeggen dat hij het sentiment vertolkt van het linkse blok, dat Netanyahu en zijn aanhangers als een bedreiging ziet.
Op de dag dat de nieuwe regering werd beëdigd, was er een nachtelijk feest op het Rabin­plein in Tel Aviv. Het was niet zo groots als de organi­sa­toren hadden gehoopt, maar een feest was het wel, niet voor de over­winning van het linkse blok, maar voor de nederlaag van Netanyahu en het rechtse blok. De Israëlische zangeres Ahinoam Nini bereidde zich voor op het evenement. Ze schreef een lied waarin ze vol vreugde zingt ‘samen hebben we Haman uit de weg geruimd, we hebben Haman uit de weg geruimd’.

Haman uit het boek Esther – om het ieder in herinnering te brengen – is een mislukte Hitler-achtige figuur, die werd opge­hangen vanwege zijn plan om de Joden te vernietigen. In de linkse context van vandaag is Netanyahu een mislukte Haman, die de democratie van Israël trachtte te vernietigen. Hoewel Nini een soort van verontschuldiging aanbood, zit haar vergelijking goed bij velen, die vandaag ‘Joods’ vervangen door ‘democratie,’ wat de vergelijking enigszins onzinnig maakt.

Nini kreeg de menigte in Tel Aviv op de been met haar virulente verbale aanval op Netanyahu. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90)

Ha’aretz columnist Rogel Alper verwierp snel Nini’s vermeende verontschuldiging. We moeten Netanyahu vergelijken met Haman, schreef hij, want ‘voor democraten, liberalen, anti-bezettings­activisten – is Netanyahu ‘Haman’. Een man die kwam om een hele beschaving van waarden uit te roeien (…) we moeten de waarheid niet verbergen (…) we haten Netanyahu (…) dit is een van de meest gerechtvaardigde haatgevoelens die er zijn. Ja, we verheugen ons over zijn ondergang.’
Maar dit is niet genoeg. Net als Esteron vindt ook Alper dat Netanyahu zelfs in de oppositie nog steeds een onmiddellijk en reëel gevaar vormt voor de democratie van Israël. Daarom is het zo belangrijk om het Bibisme nu uit te roeien.

Alper’s bezorgdheid over de democratie kwam op de dag dat de nieuwe ‘regering van veran­dering’ de democratie effectief voor minstens een maand opschortte, door alle particuliere initiatieven op het gebied van wetgeving te verbieden. De reden hiervoor, zo verklaarde coalitie­voorzitter Idit Silman, is de nieuwe regering in staat te stellen om soepel haar rol op zich te nemen en interne conflicten te vermijden. En Esteron’s bezorgdheid om de democratie kwam op de dag dat de leider van een partij met slechts 7 zetels in de Knesset, Naftali Bennett, als premier werd beëdigd.

Net als de Energizer Bunny (de mascotte van een Amerikaanse batterij-fabrikant), is er geen eind gekomen aan de ‘just-not-Bibi’ beweging nu Bibi niet meer aan de macht is. Die gaat gewoon door, en zal dat blijven doen tot het Bibisme is uitgeroeid. De verhoopte genezing zal pas komen wanneer wat links als Netanyahu’s ‘democ­tatorschap’ en een ‘Joodse apartheidsstaat’ beschouwt, volledig plaats maken voor en vervangen worden door hun eigen gebrekkige afvalligheid van echte democratie.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.