‘De hele mensheid moet zich verenigen tegen Israël!’

In een verklaring, die bij vele christenen en Joden profetische alarmbellen deed rinkelen, drong de Turkse president Recep Tayyip Erdogan er bij paus Franciscus op aan om samen met hem op te trekken tegen Israël. Maar wat zegt de Bijbel hierover?

Door Ryan Jones |

Erdogan ziet zichzelf als de leider van de soen­nitische moslim­wereld, en ziet de paus als het voor­naamste hoofd van het christen­dom. In zijn ogen moeten zij samenkomen om de rest van de wereld te leiden tegenover de Joodse dreiging. ‘De hele mensheid moet zich verenigen tegen Israël,’ zei Erdogan tegen de paus via de telefoon.

De bewoordingen van de Turkse leider herinnerden degenen die vertrouwd zijn met de Bijbelse profeten onmiddellijk aan de woorden van Zacharia 12:3, die luiden:
‘Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.’

Ook andere profeten spreken over een dag, waarop de volken zich zullen verenigen in hun verzet en haat tegen Israël. Maar er zijn ook genoeg verzen van bemoediging, die zeggen dat Israël als overwinnaar uit de strijd zal komen. Denk aan Psalm 118:10-13 (HSV):
Alle heidenvolken hadden mij omringd;
in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!
Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd;
in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!
Zij hadden mij omringd als bijen,
zij zijn uitgedoofd als een doornenvuur;
in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!
Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel,
maar de HEERE heeft mij geholpen.

Zijn we er al? Misschien nog niet helemaal. Maar de betekenis van de woorden van Erdogan, de persoon tot tegen wie hij ze sprak, en de daarmee gepaard gaande buiten­propor­tio­nele wereld­wijde ver­ont­waar­di­ging tegen Israël zijn niet onopgemerkt gebleven bij degenen die toekijken.

Blijf bij Israel Today, en wij zullen ervoor zorgen dat u op de hoogte blijft, zodat u kunt bidden terwijl kritieke gebeurtenissen zich ontvouwen.

Doe met ons mee in de sociale media strijd, via Facebook, Twitter, Instagram en onze Telegram-kanalen.

Ryan