‘De haat tegen de enige Joodse Staat – moet stoppen!’

Een golf van moslim­immigratie heeft geleid tot een sterke stijging van het anti­semitisme in veel Europese steden. Een inter­natio­naal forum in de Zweedse stad Malmö sprak er over, maar eigen­lijk hebben wij alle­maal een rol te spelen bij de verde­diging van Israël.

Door Arthur Schwartzman |

Op woensdag 13 oktober werd in de Zweedse stad Malmö een plenaire zitting gehou­den van een inter­natio­naal forum, gewijd aan het in stand houden van het gedenken van de Holocaust en het bestrijden van anti­semitisme. Waarom echter wordt een dergelijk forum gehouden in een noorde­lijke stad waarin een kleine gemeen­schap van ongeveer 1.000 Joden woont?

Het antwoord is: anti­semitisme. De Joodse gemeen­schap is geslonken na een ongewone golf van anti­semitisme; de laatste jaren zijn er in de stad honderden anti­semitische aanslagen gepleegd. Dit komt waar­schijn­lijk doordat Malmö een stad van immi­granten is gewor­den: er wonen ongeveer 100.000 moslims in de stad en haar voor­steden, wat heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal anti­semitische incidenten tegen de kleine Joodse gemeenschap.

Het evenement was gepland door drie organisaties: het Joods Wereld­congres, de Raad van Zweedse Joodse Gemeen­schappen en de Joodse Gemeen­schap in Malmö. Leiders van vele landen woonden het forum bij, onder wie de Israëlische president Isaac Herzog, de Roemeense president Klaus Iohannis, de Ierse premier Michol Martin, de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres, en koning Carl XVI Gustaf van Zweden, en koningin Silvia. Daar­naast waren ook hoofden van bedrijven die actief zijn op het gebied van big-tech en sociale netwerken op het evenement aanwezig.

Nu haat­misdrijven ook in de diaspora plaatsvinden, hebben vertegenwoordigers van de Joodse gemeen­schap duidelijk aangegeven dat anti­semitisme doorwerkt in anti-Israël retoriek. Ronald Lauder, voorzitter van het Joods Wereld­congres, zei hierover het volgende: ‘Er komt nu antisemitisme van links. Zij zijn geobsedeerd door de Joodse Staat, door Israël. Wat zou u denken als Zweden werd aange­vallen met duizenden raketten? Raketten op Malmö. Op Stockholm. Terro­risten die Zweden en het hele Zweedse volk willen vernie­tigen. Hoe zou Zweden reageren? Want dat is wat Hamas doet en waar ze in geloven.’

Antisemitisme en antizionisme lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden; de haat is niet gericht tegen een bepaalde religie, maar tegen het hele gedachte­goed van het Joodse volk en alles wat daarmee samenhangt. Lauder voegde daar nog aan toe: ‘Hoe zou u het vinden als de wereld­media Zweden zouden bekritiseren als ze zien dat het land zich verdedigt? Dat is absurd. Weet u wat Zweden zou hebben gedaan om zijn burgers te beschermen? Waarom accepteert alleen Israël inter­nationale veroor­de­lingen? De haat tegen de enige Joodse Staat – moet stoppen!’

Sociale media
Op het forum sprak ook Viatcheslav Moshe Kantor, voorzitter van het Europees Joods Congres, zijn bezorgdheid uit over de rol van sociale media bij de radica­lisering van de jeugd. ‘We kunnen sociale media veranderen in het meest effectieve instrument om extre­misme te bestrijden,’ zei hij. ‘De afgelopen ander­half jaar hebben jongeren zich thuis opgesloten in een zelfge­kozen isolement en zijn ze de klok rond bloot­gesteld aan een stroom van desinformatie, extremisme en anti­semitisme online.’

Zoals we kunnen zien, trok het forum een menigte van zeer invloedrijke figuren uit de hele wereld om te discus­siëren over mogelijke oplossingen om Jodenhaat te bestrijden. Toch kunnen we met een gerust hart zeggen dat de strijd tegen onwetend­heid op het internet wordt gevoerd. De vele sociale platforms helpen bij de verspreiding van vals, bevoor­oor­deeld nieuws tegen Israël en samen­zwerings­theorieën over het Joodse volk in het algemeen.

Zijn chique forums met de wereldelites in de zaal voldoende om de golf van haat­misdaden te stoppen? Dat is een goede vraag, maar om zoveel mogelijk misvat­tingen over Israël te ontzenuwen, zullen de gewone mensen zichzelf moeten zien als ambas­sadeurs op de internationale online arena en de waarheid spreken over Israël.

Wanneer de sluier van onwaarheid zal worden opgelicht, kan antisemitisme eindelijk tot zwijgen worden gebracht.

Lees ook:
Sterke toename van anti­semitisme verwacht in 2021,
Wat is het verschil tussen antisemitisme en Judeofobie?,
‘Zwijgen tegenover het kwaad is zelf het kwaad’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.