De eenheid van het Joodse volk op onze producten

“Samen zullen we winnen” is de slogan van deze oorlog.

Door Michael Selutin | | Onderwerpen: Bijbel, oorlog in Israël
Het woord "Eenheid" staat in grote letters geschreven op het Rabinplein in Tel Aviv. Foto: Avshalom Sassoni/FLASH90

“Koning Achab was een afgodenaanbidder, maar hij leed geen verliezen in zijn oorlogen omdat het volk onder hem in eenheid leefde. Koning David was een heilige en het volk vervulde ook Gods geboden, maar ze waren niet verenigd en daarom stierven er krijgers in het leger van koning David.”

Deze woorden en vele andere uitspraken van de rabbijnen benadrukken het belang van de eenheid van het Joodse volk. Net zoals het ouders pijn doet als hun kinderen met elkaar vechten, doet het God pijn als er ruzie is onder zijn volk.

Nogal wat rabbijnen van onze tijd wijzen op de diepe verdeeldheid in de Israëlische samenleving vóór 7 oktober, die Gods beschermende hand over het land wegnam. Alleen zo konden de terroristen de verdediging aan de grens overwinnen en hun bloedbad aanrichten.

De verdeeldheid in Israël bereikte zijn hoogtepunt toen demonstranten een Jom Kippoer-dienst in Tel Aviv verstoorden. Tomer Neuberg/Flash 90

Ook al zijn niet veel Israëli’s bekend met deze uitspraken van de rabbijnen, ze hebben duidelijk het gevoel dat Joodse eenheid de basis is voor succes in deze oorlog. Ze hebben gezien hoe het land na 7 oktober een totale transformatie onderging, toen het zijn verdeeldheid overwon en samen ten strijde trok tegen de vijand.

Een groot deel van de mensen zit in het leger en hier zijn de verschillen die ons voor de oorlog verdeelden vergeten. Dit voelt goed en is ook het ideaalbeeld van de Israëlische samenleving. Oorspronkelijk was Israël verdeeld in twaalf stammen, elk met hun eigen kenmerken, maar die toch bedoeld waren om samen te leven. De verschillen toen en nu zijn geen reden voor vijandschap, maar voor vriendschap, omdat ze elkaar aanvullen en samenwerken als de verschillende delen van een lichaam.

Om de mensen te allen tijde te herinneren aan het belang van eenheid en om hen aan te moedigen, drukken sommige bedrijven de slogan van deze oorlog op hun producten: “BeYachad Nenazeach” – “Samen zullen we winnen”.

Deze woorden staan op koffiepakken, keukendoeken, shampoos, pasta en allerlei Israëlische producten en ik moet toegeven dat ik deze producten liever koop dan producten met een conventionele verpakking. Maar ik moet ook toegeven dat ik deze herinnering nodig heb, want er zijn nogal wat spelers in de politiek en de samenleving die me echt dwarszitten.

Deze negatieve gevoelens tegenover mensen en groepen in Israël werken echter averechts en ik moet ze geen ruimte geven in mijn bewustzijn. In plaats daarvan moet ik mijn geloof versterken en begrijpen dat ook zij deel uitmaken van het grote goddelijke plan voor Israël. Het is goed dat ik hier voortdurend aan herinnerd word in de keuken, de badkamer, op posters en in de supermarkt.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox