Cyberoorlog tussen Israël en Iran verhevigt

De oorlog van Israël met Iran over­schrijdt nationale en inter­nationale grenzen in cyber­space èn op de grond. In cyberspace hebben beide partijen nu de hand­schoe­nen uitge­trokken en gaan ze de strijd met elkaar aan, waarbij elke partij probeert de ander lam te leggen.

Door Edy Cohen |

Onlangs vond in Iran een grote en ongewone cyber­aanval plaats, waarbij veel benzine­stations in het hele land werden stilgelegd. Het officiële Iraanse persbureau IRNA citeerde het hoofd van de Iraanse defensie­troepen, Sardar Jalali, die de cyberaanval beschreef als het werk van Israël en de Verenigde Staten. Hoge Iraanse functionarissen hebben niet uitgesloten dat Iraanse insiders hebben geholpen bij de ongekende aanval.

Volgens berichten uit Iran waren meer dan 4.000 benzinestations buiten werking. Er stonden lange rijen wachtenden voor de stations, maar de meeste leverden slechts minimale diensten. Volgens andere berichten die wij uit Iran ontvingen, werden op verschillende gehackte tankstations en op digitale aanplakborden in het hele land berichten geplaatst die zich rechtstreeks richtten tot de Opperste Leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, met de dringende vraag: ‘Khamenei, waar is de brandstof?’


Elektronische aanplakborden in Iran werden gehackt om aan Opperste Leider Ayatollah Khamenei te vragen: ‘Waar is de brandstof?’

Als gevolg van de situatie steeg de prijs van brandstof op de zwarte markt met 300 procent. Enorme verkeers­opstoppingen en lange rijen waren zichtbaar in de buurt van benzine­stations, zoals de lange rij auto’s hier te zien voor een station aan de rand van Teheran:

De aanval veroorzaakte schok en paniek onder de leiders van Iran, en toonde voor hen de kracht en het vermogen van Israël om de hele natie te ontwrichten.

Maar we mogen niet vergeten dat de Iraniërs ook zeer bedreven en actief zijn in cyber­oorlogs­voering en meer dan eens schade hebben toegebracht aan Israël, zij het meestal aan bedrijven in de particuliere sector. Iran heeft een lange geschiedenis van het hacken van Israëlische websites.

Ongeveer een jaar geleden, in december 2020, slaagden hackers erin in te breken in het computer­netwerk van de Israëlische verzekerings­maat­schappij Shirbit en grote hoe­veel­heden privé-informatie te stelen van de servers van het bedrijf. Zij wisten loon­strookjes van werk­nemers, door klanten ingediende claims (waaronder taxaties en medische dossiers) en ook een groot aantal klant-ID’s in handen te krijgen.

Onlangs werden ook negen Israëlische zieken­huizen aangevallen, waaronder het Sheba Medical Center net buiten Tel Aviv, het grootste zieken­huis van Israël. De Israëlische cyber­verdediging kon de aanval uiteindelijk afslaan.
Iraanse hackers probeerden ook in te breken in het Wolfson-ziekenhuis en het Barzilai Medisch Centrum, waar ze probeerden de behan­delings­systemen onklaar te maken. Gelukkig slaagden zij daar niet in.

Als reactie op Israëls recente aanval op Iraanse tank­stations, voerden de Iraniërs twee cyber­aanvallen uit op Israëlische websites. Eerder berichtten wij hoe bij die aanval onder meer een aantal Israëlische homo­seksuelen ‘uit de kast werden geduwd’.

De tweede aanval werd blijkbaar uitgevoerd tegen een Israëlische militaire website. De Iraniërs publiceerden een lijst met namen van soldaten, inclusief persoonlijke details over hen en hun diensttijd. De aanval werd uitgevoerd door een groep hackers die zichzelf ‘Mata Moshe’, letterlijk – ‘de dood van Mozes’, noemen.

De hackers plaatsten bestanden met gegevens van honderden soldaten en pre-militaire zich voorberei
dende studenten die uit computers van het ministerie van Defensie waren gestolen online en op Telegram. Daarnaast werden bestanden gepubliceerd met details over de strijd­krachten van een gevechts­brigade, waaronder de plannings­schema’s, namen van de soldaten, hun rollen en hun opleiding. De bestanden bevatten ook een ‘brigade datalijst’ met de namen, e-mailadressen, telefoonnummers en woonadressen van honderden soldaten.

De oorlog van Israël met Iran overschrijdt nationale en internationale grenzen in cyberspace èn op de grond. Israël valt Iraanse posities in Syrië aan, terwijl het zich voorbereidt op wat een dreigende militaire interventie lijkt om een nucleair Iran te voorkomen. In cyberspace hebben beide partijen nu de hand­schoe­nen uitgetrokken en gaan ze de strijd met elkaar aan, waarbij elke partij probeert de ander lam te leggen. Er zijn hier geen winnaars of verliezers, en veel van deze scher­mutse­lingen zijn gewoon bedoeld om de publieke opinie voor zich te winnen.

Israël heeft natuurlijk op elk gebied een groot voordeel op de Iraniërs. Israëls militaire en techno­logische voor­delen zijn welbekend, maar er is ook een voordeel dat nog niet volledig wordt uitgebuit. Er zijn honderd­duizenden onder­drukte Iraniërs, die graag zouden mee­werken in de strijd om hun repressieve islamitische regime ten val te brengen. In Israël daaren­tegen zou het moeilijk zijn om iemand onder de Joodse bevolking te vinden die bereid zou zijn mee te werken aan acties tegen de Staat.

Lees ook:
Iraanse hackers publiceren gegevens van Israëlische LHBTI-gemeenschap,
Waarom Israël de oorlog met de Iraanse as opvoert,
Iran en Israël in een niet-verklaarde oorlog.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.