Covid-boosters voor burgers boven de 50 in Israël

Vanaf vrijdagochtend kunnen Israëli’s boven de 50 jaar een afspraak maken voor een derde dosis van het Covid-19 vaccin, ook al zegt de Wereld Gezond­heids­orga­nisatie dat dit niet nodig is. Uitge­breide vaccinatie is de enige manier om het Corona­virus te verslaan, benadrukt de regering.

Door Redactie Israel Today |

De regering keurde de uitbreiding van de booster­cam­pagne goed na een lange kabinets­vergadering over het onderwerp, maar de directeur-generaal van het ministerie van Volks­gezondheid, Nachman Ash, moet nog officieel zijn hand­tekening zetten onder de aanbe­veling. Verwacht wordt dat hij dit zal doen.

Israël was het eerste land dat de toediening van booster­shots van het Covid-19 vaccin goedkeurde, eerst aan burgers boven de leeftijd van 60 jaar, en nu boven de leeftijd van 50 jaar. Premier Naftali Bennett had naar verluidt de leeftijd om in aan­mer­king te komen willen verlagen tot 40 jaar, maar andere leden van zijn kabinet drongen aan op een meer geleidelijke aanpak.

‘Dit was de juiste beslis­sing voor de gezond­heid van de Israëlische burgers en een belangrijke stap in de strijd tegen de Delta-variant,’ zei Bennett. ‘Ga op pad en laat je inenten. Dit gaat over het redden van levens. Het ligt in onze handen.’

De nieuwe regering van Israël staat onder enorme druk om een groeiende vierde golf van corona-infecties, aange­wakkerd door de snelle versprei­ding van de Delta-variant, in te dammen. Sinds een aantal dagen regis­treert Israël dagelijks meer dan 6.000 nieuwe besmet­tingen, met een gemiddeld positief test­resul­taat van bijna 5%.

Veel veront­rusten­der is de stijging van het aantal Israëli’s dat in ernstige toestand met Covid-19 in het zieken­huis is opge­nomen. Dat aantal staat nu op 462, met 75 mensen aan de beademing. Slechts 12 dagen geleden bedroeg het aantal in ziekenhuizen opgenomen Corona­patiënten 221, en begin juni waren er nog maar 49 opgenomen met Covid-19.

Maar ondanks de noodzaak om deze aantallen omlaag te brengen, werd Israël eerder deze week op de vingers getikt door de Wereld­gezond­heids­organi­satie (WHO) voor zijn massale verdeling van extra doses vaccin terwijl de weten­schap dergelijke maat­regelen nog niet ondersteunt.

Bruce Aylward, de woord­voerder van de WHO inzake de corona-pandemie, noemde Israël niet bij naam, maar vertelde via sociale media evenement dat de rijkere naties van de wereld ‘collectief een afkeer van zichzelf zouden moeten hebben’ wegens het over-vaccineren, terwijl armere landen nauwelijks in staat zijn om een fractie van hun bevolking in te enten.

Volgens Mariangela Simao, assistent-direc­teur-gene­raal van de WHO voor toegang tot genees­middelen, ‘is er nog geen weten­schap­pe­lijk bewijs dat we een derde dosis nodig hebben’.

Israël is momenteel slechts een van de drie landen die Covid-booster­injecties hebben goed­gekeurd en beginnen toe te dienen, de andere twee zijn Rusland en Hongarije.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.