Covid-19 en de ineenstorting van het nationale leven

Na een aanvankelijk succesvolle inentingscampagne tegen Covid-19, weigeren veel Israëli’s nu de prik. Een van de oorzaken zijn video’s van rabbi Yuval Asherov, die beweert dat Covid-19 een soort griep is en het vaccin ertegen ziekten veroorzaakt.

Door Tsvi Sadan |

Een poging van het Israëlisch ministerie van Volks­gezond­heid om de video’s van rabbi Yuval Asherov van het internet te verwijderen, heeft nog meer aandacht getrokken voor deze man, die populariteit heeft verworven door lezingen te houden over waarom Covid-19 gewoon nog een virus is, naast vele andere waarmee we moeten leven. Asherov, die ook een kliniek voor ‘natuurlijke geneeskunde’ heeft, roept zijn luisteraars op om het Covid-19 vaccin te vermijden.

Samen met andere pandemie-ontkenners is Asherov erin geslaagd om velen ervan te weerhouden zich te laten vaccineren. Hierdoor is het dagelijkse aantal vaccinaties in Israël gedaald van een piek van 200.000 tot slechts 100.000 per dag. Nu doet het trieste feit zich voor, dat premier Netanyahu, tijdens persconferenties die onze mainstream media niet willen uitzenden, de Israëli’s smeekt zich te laten vaccineren.

In het kort beweert Asherov dat Covid-19 een soort hoax is, hoewel hij niet wil uitleggen wie deze hoax dient. ‘Ik vraag me af waar de nieuwe ziekte vandaan komt,’ zei hij in een van zijn lezingen. ‘Het enige wat ze hebben gedaan is de naam veranderen van “griep” in “Corona”.’

Asherov onderbouwt zichzelf met wat geloofwaardige informatie lijkt, en komt dus overtuigend over. Een YouTube video van neuro-immunoloog prof. Eitan Okun weerlegt echter systematisch Asherov’s vermeende bewijzen.
Asherov zegt bijvoorbeeld, dat het vaccin een genetische manipulatie van het menselijk lichaam is. Okun antwoordt dat ‘bij het vaccin zelf genetische manipulatie werd toegepast. (…) het RNA-vaccin van Pfizer dringt niet door tot de celkern’. Het tegendeel beweren ‘weerspiegelt een fundamenteel misverstand over de biologie van de cel,’ voegde Okun eraan toe.
Asherov zegt dat er een reëel gevaar bestaat, dat het vaccin auto-immuunziekten zal veroorzaken. Okun antwoordt dat er nooit bewijs is gevonden dat vaccins auto-immuunziekten veroorzaken. Het tegendeel is waar. Virussen waartegen we ons proberen te beschermen, veroorzaken auto-immuunziekten.


Israëlische deskundigen over de hele linie houden vol dat het vaccin veilig is. Dus waarom is het aantal Israëli’s dat bereid is om de prik te krijgen de afgelopen weken dramatisch gedaald? (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Gebaseerd op de wetenschap toonde Okun aan, dat de ontkenning van de Covid-19 pandemie door de rabbi niet te verdedigen is Dit had voldoende moeten zijn om redelijke mensen te overtuigen. Maar omdat mensen zich vaker door geloof dan door hun verstand laten leiden, was er een gelovig persoon nodig om deze kwestie aan te pakken. Dat was rabbi Moti Karpel, en hij wist in een korte Facebook-post de fundamentele tekort­koming van Asherovs religieuze ver­onder­stellingen duidelijk te verwoorden.

‘Het gaat bij Asherov’s veronderstellingen niet over of hij gelijk heeft of niet. Zelfs als hij gelijk heeft, betreft het alleen personen die voor een gezonde levensstijl en een gezond geestelijk en moreel dieet zorgen’ betoogt Karpel. ‘Alleen zulke mensen, waarvan het leven in het teken staat van voortdurende inkeer, kunnen het zich veroorloven om alleen te vertrouwen op de gedachte: ‘groot is berouw, want het brengt genezing aan de wereld’ (een Talmoedisch gezegde gebaseerd op Jeremia 3:22). ‘Misschien kunnen zij in zo’n toestand, het virus aan zonder het vaccin’, zegt Karpel.

Het probleem is, dat de meeste mensen leven van junk food en junk media, en daarom niet naar de waarheid kunnen leven die Asherov van hen verlangt, zelfs als we aannemen dat hij gelijk heeft, en dat heeft hij niet. Alleen leven volgens de waarheid is een fundamenteel principe, en zo belangrijk dat wordt gezegd, dat wie van anderen eist te leven volgens een geestelijke norm die ze niet kunnen bereiken, zichzelf ernstig ziek maakt en zelfs dood. Daarom, betoogt Karpel, zou Asherovs geloof, zelfs als het waar was, alleen gedeeld mogen worden met zorgvuldig geselecteerde individuen.


Is er iemand onder ons die werkelijk zo gezond leeft, zowel lichamelijk als geestelijk, dat hij de hulp van de moderne geneeskunde niet nodig heeft? (Foto: Noam Revkin Fenton/Flash90).

‘Het onvermogen om onderscheid te maken tussen individuele leiding en publieke leiding,’ concludeert Karpel, ‘getuigt van een verontrustend onbegrip over de betekenis van het nationale leven. Asherov laat zien dat hij niet begrijpt wat de wederopstanding van het Joodse volk in het Land Israël betekent.’

En te oordelen naar de manier waarop zoveel Israëli’s op het vaccin reageren, krijgt men de indruk dat, precies zoals Karpel zegt, het weigeren van het vaccin de afbrokkeling onthult van het vertrouwen in nationale instellingen, die – ook al zijn ze niet volmaakt – toch de belichaming zijn van een nationaal Joods leven. De pandemie belicht daarom alleen maar het algemene falen om de betekenis van het nationale Joodse leven in het Land Israël te begrijpen. En dit falen heeft geresul­teerd in een diepe verdeeldheid van de samen­leving die, als het zo doorgaat, tot ernstige gevolgen zal leiden.

Zie ook: Vorige maand beantwoorde de gerespecteerde Israëlische geneticus prof. Eitan Friedman in een Zoom-bijeenkomst vragen van onze (Engelstalige) lezers over het Covid-19 vaccin. Hieronder vindt u een opname van zijn uitleg.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.