Corona-vaccinatie, geschenk uit de hemel of gevaar?

Terwijl rebbe Chaim Kanievsky verklaarde dat vaccins ‘uit de hemel’ komen en verplicht zijn voor leraren, en ook andere chassi­dische rabbijnen de booster shots steunen, leggen anderen een profetie uit Ezechiël uit als waarschuwing tegen vaccinatie.

Door Redactie Israel Today, Aviel Schneider |

Afbeelding: Rabbi Chaim Kanievsky. (Foto: Shlomi Cohen/Flash90)

Rebbe Chaim Kanievsky, leider van een grote ultra-Orthodoxe gemeenschap, beval oorspron­kelijk zijn honderd­duizenden volgelingen om het bevel van het Israëlische Ministerie van Volks­gezond­heid, om alle scholen te sluiten, te negeren. Nu lijkt het erop dat hij verdere inzichten van boven heeft ontvangen. ‘Een leraar of opvoeder die niet gevac­cineerd is, zal geen les komen geven,’ vertelde de rebbe deze week aan Salman Zarka, Israëls hoofd Covid-19 officier. Hij voegde eraan toe dat ‘schoolhoofden leraren die niet gevaccineerd zijn, moeten schorsen’.

Tijdens de bijeenkomst vroeg Zarka, die afkomstig is uit de Druzische gemeenschap van Israël, de rebbe om de nationale vaccinatie- en boosterinjectiecampagne te zegenen. Rebbe Kanievsky antwoordde door in het Aramees te zeggen dat de vaccins ‘een hulp van de hemel’ zijn.

De uitspraken van de rebbe over corona zijn het afgelopen jaar wisselend geweest. Tijdens de snelle verspreiding van Covid-19 in 2020, toen Rebbe Kanievsky zijn volgelingen opdroeg de bevelen van het Israëlische Ministerie van Volks­gezond­heid te trotseren, sugge­reerde hij dat de manier om het virus te verslaan bestond uit het vermijden van kwaad­spreken over de naaste, verhoogde nederig­heid en de noden van anderen boven die van jezelf stellen. Ook veel christenen hebben gesuggereerd dat de strijd tegen de pandemie het best zou worden gevoerd door nationale bekering.

Vervolgens, nadat de ultraorthodoxe gemeen­schap zwaar was getroffen door het virus, oordeelde Kanievsky dat wie de richtlijnen van het Israëlische Ministerie van Volks­gezondheid niet volgt, gelijk is aan iemand die een ander achtervolgt met de bedoeling te doden. Hij oordeelde ook dat telefoons mogen worden beantwoord op Shabbat om Covid-19 test­resul­taten te krijgen, en dat een minyan (het minimum van tien mannen voor een gebeds­dienst) niet nodig was tijdens de pandemie.

Op 2 oktober 2020 werd Reb Kanievsky gediag­nosti­ceerd met Covid, en op 28 oktober 2020 verklaarde zijn arts dat hij hersteld was van het virus.

Toen echter in oktober 2020 de scholen opnieuw werden bevolen te sluiten om de pandemie onder controle te houden, vertelde Reb Kanievsky zijn volge­lingen om het bevel te trotseren en hun scholen open te houden. Velen deden dat en Charedi-kinderen droegen bij tot een piek in het aantal Covid-19-gevallen in het land.

Ultraorthodoxe Joden halen bij een vaccinatietent van ziekenfonds Maccabi een Covid-19 injectie. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

In het algemeen lijkt er nu een groeiende acceptatie te zijn voor de vaccinaties onder de ultra­orthodoxen, aangezien een aantal rabbijnen hun gemeen­schappen oproepen om een derde Covid-booster te krijgen. Dit gebeurt nu geval, omdat sommige van de grotere orthodoxe steden hoge besmet­tings­percen­tages kennen, hoewel ernstige gevallen en zieken­huis­opnames relatief laag zijn. vergeleken met jongeren.

Mani Hadad, woordvoerder van het Charedi-bureau van het Ministerie van Volks­gezond­heid, vertelde aan The Times of Israel: ‘We wisten dat dit zou gebeuren en dat er een toename van gevallen in de gemeen­schap zou zijn, omdat mensen dicht op elkaar wonen en de Charedi-scholen al weer begonnen zijn, maar we maken ons in dit stadium geen zorgen. De vaccinatie­graad is hoog en de mensen staan open voor boosters.’

Waarschuwt een profetie uit Ezechiël tegen vaccinatie?

Een paar dagen geleden werden in Joodse neder­zettingen informatie­folders verspreid, waarin dringend werd gewaar­schuwd tegen de corona-vacci­naties. Religieuze vrienden van mij brachten de flyer mee en zeiden dat deze in alle brieven­bussen te vinden was.

Naast de gebruikelijke waarschuwingen voor mogelijke bijwerkingen en waarschuwingen tegen Pfizer, werd een interessante profetische vermaning aangegeven.

De profeet Ezechiël (39: 9) beschrijft de wapens waarmee Gog en Magog in de verschrikkelijke oorlog strijden. ‘De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de hand­stokken (of strijd­knuppels) en de speren verbranden. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken.‘ In het oorspronkelijke Hebreeuws staat er מַקֵּל יָד maqel yad, wat vertaald werd met ‘strijdknuppels’, en wat in het Hebreeuws van vandaag ‘handstokken’ betekent.

Een paar eeuwen geleden gaf de beroemde rabbijn en Torah­geleerde David Altschuler uit Praag (1687-1769), die beschouwd werd als een expert in profetische inter­pretaties, een interessante verklaring voor deze term. Hij zag het als een dodelijke naald. In zijn interpretatie, die ongeveer 300 jaar oud is, schrijft de rabbi: ‘Het is een lange houten stok met een ijzeren naald op de kop, die mensen doodt.’

Wij hebben met sommige mensen gesproken die het ermee eens zijn dat de stok/naald die Ezechiël noemt een directe link is naar de doses vaccin en daar nu tegen waar­schuwen. Anderen kunnen begrijpen hoe dit een inter­pretatie van de profetie zou kunnen zijn, maar zien het als een minder groot gevaar.

Het pamflet is de laatste dagen verspreid, op een moment dat de derde dosis vaccin wordt toegediend, en het lijkt effect te hebben op sommige mensen. Een collega van mij die de derde boosterprik al heeft gehad en plotseling het briefje in zijn brieven­bus vond, denkt nu, na het lezen van de woorden van de profeet, dat hij zich heeft vergist.

Dit is interessant omdat een aantal vooraanstaande rabbijnen in Israël de bevolking in de afgelopen dagen hebben opgeroepen de derde dosis vaccin te nemen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.