Corona: Een samenzwering, of een media-hype?

Sinds het begin van de Corona-pandemie zien we in de sociale media de vorming van groepen rond inter­natio­nale samen­zweringen. Israel Today spreekt met een van de Israë­lische artsen die worden beschul­digd van het versprei­den van ‘nepnieuws’ over het Covid-vaccin.

Door Arthur Schwartzman |

Wie zijn de Israëlische vaccin-weigeraars, vroeg het nieuwsportaal N12 afgelopen vrijdag. Achiah Schatz, directeur van het project Fake-Reporter, dat sociale netwerken scant en leugens en opruiing blootlegt, vertelde de zender: ‘Wat we in feite online zien, sinds het begin van de pandemie, is de vorming van groepen rond internationale samen­zweringen.’

Het artikel vervolgt met de beschuldiging: ‘Vanaf juli dit jaar, kunnen drie belangrijke groepen worden geïden­tifi­ceerd als leidend in de kritiek op sociale media op het corona­beleid van de regering: Common Sense Model, Corona Public Prosecutor’s Office en The People’s Committee. (…) The People’s Committee is een ander verhaal. Het wordt voornamelijk geleid door Dr. Pinkie Feinstein en twee andere advocaten. Zij verspreiden informatie die onbetrouwbaar is.’

Ik besloot zelf met Dr. Feinstein te spreken en uit te zoeken wat er in zijn ogen mis is met de huidige vaccinatiecampagne, en wat eventueel het complot is waar hij zich achter schaart.

‘Wij zijn een spontane organisatie van burgers, die bestaat uit artsen, advocaten en academici, als reactie op schendingen van de mensenrechten in Israël,’ vertelt hij me. ‘Nadat er schendingen waren gepleegd te midden van de lockdowns en het verplichten van mondkapjes, begon de kwestie van de injecties, en ik als arts begreep dat hier iets onethisch, illegaals en gevaarlijks werd gedaan. Dit gevaar deed mij naar buiten treden en activist worden. Ik voelde dat ik in gevaar ben, mijn familie is in gevaar, mijn mensen zijn in gevaar, en uiteindelijk is de mensheid in gevaar.’

Israel Today: Maar Pfizer en onze eigen gezondheidsfunctionarissen vertellen ons dat het vaccin veilig is.

Dr. Feinstein: ‘Pfizer is niet objectief, want je kunt niet beweren dat het vaccin veilig is als het nog experimenteel is. Dat is een tegenstrijdigheid. Pfizer geeft toe dat wij [Israël] het testlaboratorium zijn, terwijl ze ons ook vertellen dat het veilig is… in het begin hebben ze proeftesten uitgevoerd op een kleine groep mensen, waarschijnlijk zelfs uitgekozen voor goede resultaten, en aan de wereld aangekondigd dat het vaccin veilig is. Dit is niet aanvaardbaar in de wereld van de geneeskunde.’

Israel Today: Het publiek werd verteld dat het vaccin door een versneld proces van goedkeuring ging.

Dr. Feinstein: ‘Het is geen versneld proces, maar eerder een gedeeltelijk proces. Als je versneld proces zegt, ga je uit van ‘snel klaar,’ maar het was helemaal niet klaar. Het kreeg een noodgoedkeuring van de FDA die zegt dat, ook al is het experimenteel, het gebruik ervan is goedgekeurd. Onder welke omstandigheden wordt zo’n goedkeuring verleend? Bijvoorbeeld wanneer iemand op het punt staat te sterven, en je geen andere opties meer hebt, kun je de familie een experimenteel geneesmiddel voorstellen, omdat hij toch zal sterven. In zo’n geval is er wel enige rechtvaardiging voor. In ons geval is er een drama gecreëerd om het te doen lijken alsof we allemaal bedlegerig en stervende zijn en dat de situatie rechtvaardigt om iets te nemen dat nog onderzocht zou moeten worden en te zeggen: ‘Laten we het nu hierheen halen!”

Het People’s Committee dat Dr. Feinstein leidt, streeft ernaar informatie rechtstreeks uit het veld te verzamelen, wat betekent dat het comité dient als een hotline voor mensen die beweren nadelige gevolgen te ondervinden van het coronavirusvaccin, en die geen welwillend oor hebben gevonden, noch in de gezondheidszorg, noch in de reguliere media.

De commissie heeft in april een rapport gepubliceerd waarin het volgende wordt beweerd: ‘Wij ontvingen 288 meldingen van sterfgevallen die zich kort na de vaccinatie hadden voorgedaan (90% tot 10 dagen na de vaccinatie). 64% zijn mannen. Volgens de cijfers van het Ministerie van Volksgezondheid waren er slechts 45 sterfgevallen in deze periode na de vaccinatie’.

Een ander deel van hetzelfde rapport luidt: ‘Tot aan de publicatiedatum van dit rapport zijn er in totaal 2.066 meldingen van bijwerkingen geregistreerd door het Israëlische People Committee en de cijfers blijven binnenstromen. Deze meldingen wijzen op schade aan bijna elk systeem in het menselijk lichaam. Uit deze cijfers blijkt ook de onvoorstelbare kloof tussen de officiële Israëlische mediaverslagen en wat er werkelijk gebeurt, waardoor een ‘twee werelden’-situatie ontstaat doordat journalisten er niet in slagen om aan te voelen, te identificeren en te rapporteren wat er werkelijk gebeurt in het echte dagelijkse leven van de burgers.’

Onlangs werd door een vertegenwoordiger van de commissie gezegd dat het aantal doden dat zij hebben geregistreerd dichter bij de 400 ligt, en dat het totaal aantal gevallen van bijwerkingen van het vaccin op ongeveer 3.500 ligt. Op dit punt moet worden opgemerkt dat in het verslag van de commissie ook staat: ‘…het rapport dient niet te worden gebruikt voor medische of andere doeleinden, en het bevat zeker geen medische aanbevelingen. Iedereen die het als zodanig beschouwt, doet dat uit eigen beweging.’

Dr. Feinstein vervolgt zijn uitleg aan mij: ‘We zijn op onderzoek uitgegaan. En wat we ontdekten is dat er een groot aantal gevallen is van bijwerkingen die niet worden gemeld. De media en het ministerie van Volks­gezond­heid gedragen zich alsof ze niet bestaan. Het lijkt alsof je in twee verschillende werelden leeft. De officiële wereld, die waarover de media en de meeste artsen in de Koepat Cholim (Israëls ziekenfondsen) rapporteren, en de onofficiële wereld die de sociale media is, waar mensen praten, en de dissonantie van de twee is verbijsterend.’

Israel Today: Waarom denkt u dat die twee zo’n verschillend beeld geven?

Dr. Feinstein: ‘Het zou kunnen zijn dat er een systematisch besluit is van slechte verslaggeving.’

Israel Today: Dat zou suggereren dat er op wereldschaal iets aan de hand is. Het zou niet genoeg zijn dat alleen de Israëlische media en functionarissen verkeerd rapporteren.

Dr. Feinstein: ‘Absoluut. En het wordt gedaan met dezelfde methoden; ze doen alsof er geen correlatie is [tussen het vaccin en bijwerkingen], ze praten er niet over in het nieuws, ze laten het echte beeld niet zien. Het verschil is dat er in Israël een burgercomité is dat je een ander beeld laat zien. En dan beginnen mensen zich te melden, over zichzelf, hun familie, hun buren. Nu krijg je een zeer zorgwekkend beeld te zien.’

Voor Dr. Feinstein is het bedrog groots en alomvattend, maar zonder al te samenzweerderig te worden vermeldt hij dat in het begin van de vaccinatiecampagne iets heel elementairs werd vermeden:

‘Wat niet is gedaan in Israël is een proces van geïnformeerde toestemming. Dat betekent dat je kunt kiezen, je wordt niet gedwongen, je kent de alternatieven, je kent de mogelijke bijwerkingen – nu is de beslissing aan jou. Dat is geïnformeerde toestemming, en het is niet gedaan. In plaats daarvan was er een campagne – laat je vaccineren, red jezelf, red het land, als je dat niet doet, doe je anderen kwaad.’

Israëli’s protesteren tegen wat zij zien als overheidsdwang om het Covid-19 vaccin te krijgen. Op het bord staat: ‘Breng de Corona criminelen voor het gerecht’. (Foto: Avshalom Sassoni/Flash90)

Israel Today: Hoe zit het met artsen die dagelijks patiënten zien? Zouden zij het niet melden als er iets mis was?

Dr. Feinstein: ‘Er is een psychologisch mechanisme dat artsen in dezelfde hysterie deed belanden. We weten van artsen die zich uitspraken tegen de vaccinatiecampagne en bedreigingen ontvingen van binnen het systeem dat ze moesten stoppen of dat ze ontslagen zouden worden, of dat hun licenties ingetrokken zouden worden. Het maakte hen bang. Zelfs vandaag zeggen de meeste artsen, als ze merken dat er iets gebeurd zou kunnen zijn als gevolg van een vaccininjectie, het heel stilletjes en zullen ze niet bereid zijn het te ondertekenen.’

Israel Today: Waarom denkt u dat Israëli’s zo bereid zijn geweest om mee te werken aan regerings­richtlijnen en aan­beve­lingen over deze kwestie? Israëli’s staan erom bekend weinig op te hebben met regels en beperkingen.

Dr. Feinstein: ‘Ik denk dat het een vergissing is om dat van de Israëli te denken. De Israëli is een soldaat. De Israëli wordt van jongs af aan geleerd om een soldaat te zijn. Het leger is een opvoedkundige pers gemaakt om je geweten te controleren. Ze moeten je klein maken in de basistraining om je gehoorzaam te maken. In gezonde samen­levingen is soldaat-zijn een baan voor een selecte en gewillige groep. In Israël doorloopt iedereen dit traject om soldaat te worden, en wanneer ze geconfronteerd worden met een gemeen­schappe­lijke dreiging, vertellen hun innerlijke overtuigingen hen dat wanneer het nodig is, ze worden ‘ingelijfd’ om de vijand te bestrijden.’

Israel Today: U gelooft dat het geen toeval was dat oorlogsretoriek werd gebruikt om Israëli’s ervan te overtuigen zich te laten vaccineren?

Dr. Feinstein: ‘Precies. Maar wat volgt daaruit? In tijden van oorlog schend je de mensen­rechten. Maar waarom hebben we in de eerste plaats wetten en mensen­rechten? Voor tijden van oorlog! Zodat er duidelijke grenzen kunnen worden getrokken; zodat de regering de nood­toestand niet kan gebruiken als excuus om je op te sluiten en je te beletten te protesteren. Vandaag heb je geen wet in Israël, de rechtbanken beschermen je niet, mensen worden ontslagen of zonder wettelijke reden medische zorg geweigerd. Op veel plaatsen leggen ze je beperkingen op zonder enige binding met de regelgeving, en niemand bekommert zich om de burgers. Alles staat in het teken van injecties, injecties, injecties.’

Dr. Feinstein blijft zeer omstreden in Israël. Zijn visie op de vaccinatiekwestie wordt als misleidend beschouwd, en het werk van The People’s Committee wordt bestempeld als ‘nepnieuws’.

Onlangs waren we getuige van een soortgelijke reactie tegen minister van Onderwijs Yifat Shasha-Biton, die zich uitsprak tegen lockdowns en vaccinatie van kinderen op school­terreinen. Zij kreeg vervolgens veel kritiek te verduren van de premier, het ministerie van Volksgezondheid, de pers en zelfs van haar collega’s. Dit ondanks het feit dat Shasha-Biton zelf gevaccineerd is en anderen heeft opgeroepen dit ook te doen. Toch veroorzaakte haar afwijking van de publieke opinie een grote opschudding. In een interview met Channel 13 zei ze: ‘Iedereen die zich niet aansluit bij de apocalyptische voorspellingen en probeert vragen te stellen en een zakelijke discussie op gang te brengen, niet eens een kritiek, maar een zakelijk dialoog, stoort zich blijkbaar aan het systeem. Dus om met zo iemand om te gaan plak je hem een etiket op en probeer je hem illegaal te maken.’

Het lijkt erop dat mensen aan beide kanten zich door angst hebben laten leiden. De ene groep is bang voor de vaccins en de afbrokkelende burgerlijke vrijheden, terwijl de andere bang is voor het coronavirus met zijn steeds veranderende varianten. De groepen doen niets om de mythes en misvattingen van de andere kant op een beschaafde manier te ontkrachten, en gaan in plaats daarvan met volle kracht tegen elkaar tekeer, allemaal terwijl journalisten in hun hoofdartikelen stropoppen neersabelen.

Mijn gesprekspartner had iets belangrijks om ons gesprek samen mee af te sluiten en het is een gerust­stellende boodschap: ‘Er is een mogelijke behan­deling voor Covid-19 die thuis kan worden ingenomen. Vladimir Zelenko, een Amerikaans-Joodse arts, heeft duizenden patiënten met succes behandeld met een bekend genees­middel, niet experimenteel. Velen in Israël hebben het ook met succes geprobeerd. Op zeker moment hebben machtige groepen en lobbyisten het geblokkeerd en gezegd dat iedereen een injectie moet krijgen. Waarom is dit belangrijk? Omdat de angst voor de pandemie is gebaseerd op het idee dat je er niets aan kunt doen – als je het krijgt, ben je er geweest. Maar als er een remedie is, een medicijn dat je kunt nemen om ernstige symptomen en ziekenhuisopname te voorkomen, daalt het stressniveau. Dat is de echte misdaad in de kern van dit alles.’

Samenvattend, en met een korte disclaimer, dit artikel is niet bedoeld om iemand te ontmoedigen het Covid-vaccin te nemen of een ander medicijn in plaats daarvan te nemen. Ik zal de formulering van de apostel Paulus gebruiken en zeggen dat ieder volledig overtuigd moet zijn in zijn eigen geest. Doe uw onderzoek en raadpleeg een arts die u vertrouwt, zodat u een geïnformeerde en weloverwogen beslissing kunt nemen.

Terwijl we de dunne lijn tussen vrijheid en openbare veiligheid bewandelen, moeten we onthouden dat er een uitweg is en we zouden er allen goed aan doen op te houden elkaar aan te vallen en te delegitimeren.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.