Conferentie China-Israël onthult dilemma wereldmacht Israël

Een van de grootste hindernissen voor Israël bij de ontwikkeling van een onafhankelijk China-beleid is de rivaliteit tussen China en de VS.

Door David Isaac | | Onderwerpen: China, technologie
Een paneldiscussie tijdens de conferentie "U.S.-China Competition: Meet the Middle East" in Tel Aviv, 8 december 2022. Foto: Dalia Nava / SIGNAL

Tijdens een conferentie getiteld “U.S.-China Competition: Meet the Middle East”, kwamen op 8 december in Tel Aviv deelnemers van topniveau uit Israël, de VS en China bijeen. Zij bespraken de belangrijkste factoren die het China-beleid van Israël vormgeven, vooral in het licht van de toenemende Chinees-Amerikaanse rivaliteit in het Midden-Oosten. Het bleek dat Israël geen holistische China-strategie heeft – en er wel een nodig heeft.

Er zijn vele redenen waarom Israël geen goed ontwikkeld China-beleid heeft, verklaarde Carice Witte. Ze is oprichter en uitvoerend directeur van SIGNAL, de in Israël gevestigde denktank die de conferentie sponsorde. De belangrijkste reden is misschien wel dat de twee landen tot voor kort niet veel met elkaar te maken hadden, zei ze. “Hoewel Israël het eerste land in het Midden-Oosten was dat de Volksrepubliek China erkende, deed China pas in 1992 iets terug. Pas in 2010 begonnen de betrekkingen zich echt uit te breiden,” legde ze uit.

Niettemin, zei Witte, is het hoog tijd dat Israël een China-beleid formuleert, want “een goed uitgewerkt beleid zal de positie van Israël en de bilaterale betrekkingen versterken”.

Een wig tussen Israël en Amerika

Tijdens de conferentie werd echter duidelijk dat de rivaliteit tussen China en de VS een van de grootste hindernissen vormt voor Israël bij de ontwikkeling van een onafhankelijk China-beleid. Een Israëlisch China-beleid zou een wig kunnen drijven tussen Washington en Jeruzalem, indien de Amerikaanse bezorgdheid niet wordt weggenomen.

“China is voor de Verenigde Staten zo belangrijk dat het, afhankelijk van hoe het wordt aangepakt, een spelbreker in de relatie kan worden”, aldus David Schenker, voormalig assistent-staatssecretaris voor het Nabije Oosten (2019-2021).

“We hebben dit eerder meegemaakt. Ik werkte in het Pentagon van 2000 tot 2006 toen Israël besloot Phalcon, een systeem voor vroegtijdige waarschuwing vanuit de lucht (AWACS), aan China te verkopen,” zei hij. Hoewel Israël die verkoop onder druk van de VS terugdraaide, noemde Schenker andere militaire uitrusting die Israël destijds aan China leverde.

“Het werd zo erg dat de VS de directeur-generaal van Israëls ministerie van Defensie, Amos Yaron, persona non grata maakte en zei dat hij niet langer welkom was in het Pentagon. Dit was tijdens de regering Bush, een van de meest pro-Israëlische regeringen in de Amerikaanse geschiedenis,” voegde hij eraan toe.

De fascinatie voor Israëlische technologie

“De VS worden geconfronteerd met een uitdaging voor hun leidende rol in de wereld door een natie die drie keer zo groot is … Dit lijkt allemaal heel ver weg van Israël, maar in feite staat het voor onze deur, omdat de kern van de rivaliteit technologie is,” zei Witte.

Israël maakt slechts 0,11% van de wereldbevolking uit, maar is goed voor een groot deel van de wereldwijde investeringen in cyberbeveiliging en kunstmatige intelligentie (AI). “Dit is een van de redenen waarom China zo geïnteresseerd is in Israël,” legde Witte uit.

Een van de redenen waarom de VS in juli de strategische technologiedialoog op topniveau met Israël lanceerde – een partnerschap dat de Verenigde Staten met slechts vier andere landen hebben – was de Amerikaanse vrees voor China, zei Schenker. De dialoog op topniveau zal de VS en Israël helpen om “tot een beter wederzijds begrip” te komen en “richtsnoeren” te ontwikkelen, zei hij. Hij zei dat defensietechnologie een “no-brainer” is, maar dat er grijze gebieden zijn, zoals AI.

Carice Witte, oprichter en uitvoerend directeur van SIGNAL, 8 december 2022.

China houdt zich niet aan de regels

“We krijgen in Israël de indruk, niet alleen op deze conferentie, dat er alleen zwart en wit is en geen grijs gebied, en dat alles wat we doen met betrekking tot China door de VS kan worden bekritiseerd,” zei Witte.

Volgens Schenker “zal een dialoog over China misverstanden voorkomen. Tot voor kort begreep Israël als land volgens mij niet precies waarom de VS zich zorgen maakt over China.” Hij zei dat het gedrag van China een “aanval is op de mondiale op regels gebaseerde orde”, een thema dat door veel Amerikaanse deelnemers aan de conferentie werd herhaald.

Jung H. Pak, assistent-staatssecretaris voor multilaterale zaken en wereldwijde China-kwesties in de regering-Biden, sprak de conferentie toe via een videoverbinding.

“Geen enkele uitdaging is urgenter dan het behoud van het op regels gebaseerde internationale systeem, omdat dat systeem de voorspelbaarheid en stabiliteit heeft verschaft die nodig zijn om de andere uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, aan te gaan”, zei zij.

“Een van die uitdagingen is de Volksrepubliek China en haar problematische activiteiten, zoals duidelijk uiteengezet in de nationale veiligheidsstrategie van president Biden,” voegde zij eraan toe. “De Verenigde Staten zien de Volksrepubliek China als de grootste geopolitieke uitdaging waarvoor wij staan, omdat het de enige concurrent is die de intentie heeft de internationale orde opnieuw vorm te geven en in toenemende mate over de cruciale economische, diplomatieke, militaire en technologische capaciteiten beschikt om dat te doen,” voegde zij eraan toe.

“Wij willen niet dat Israël of enig ander land zijn economie loskoppelt van die van China,” zei ze. Maar ze voegde eraan toe dat de Chinese leiding heeft gezegd dat ze civiele en militaire technologie wil verweven “door wat PRC-functionarissen militair-civiele fusie noemen”. Daarom moet er beleid komen om de overdracht van gevoelige technologie voor tweeërlei gebruik te voorkomen, zei zij. Hoewel zij erkende dat Israël maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat zijn militaire technologie niet in China terechtkomt, zouden de VS graag “meer maatregelen zien om Israëls geavanceerde innovaties en kritische en opkomende technologieën te beschermen”.

China reageert

De Chinese deelnemers wezen deze bezorgdheid van de hand. Sun Degang, professor politieke wetenschappen aan het Instituut voor Internationale Studies en directeur van het Centrum voor Midden-Oosten Studies aan de Fudan Universiteit in Shanghai, zei: “China ziet het Midden-Oosten anders dan de VS. De VS zien het Midden-Oosten vanuit een veiligheidsperspectief – wie zijn mijn vrienden en wie zijn mijn vijanden. Dus hun focus is een soort nulsomspel. China bekijkt het Midden-Oosten als een markt omdat het gelooft dat het in het Midden-Oosten een nul-vijandenbeleid kan voeren,” zei hij.

Hij voegde eraan toe dat China geen ideologie verspreidt in het Midden-Oosten, noch militaire bondgenoten heeft in de regio; “daarom moeten de VS zich ontspannen en niet bang zijn”.

Zhao Hai, directeur van internationale politieke studies aan het Nationaal Instituut voor Globale Strategie van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen, beschreef de VS als degene die een agressief beleid voert.

Volgens Hai is het beleid van Washington, vooral wat betreft technologische samenwerking met Israël, gebaseerd op een “verkeerde” analyse over het gebruik van technologie door China.

Ontwikkeling van een realistisch China-beleid

George Cunningham, voormalig strategisch adviseur voor Aziatisch-Pacifische zaken bij de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), wilde Israël nuttig advies geven bij de ontwikkeling van zijn eigen China-strategie. Cunningham, die directe ervaring heeft met het ontwikkelen van een China-strategie voor de Europese Unie, zei dat de eerste stap bestaat uit het ontwikkelen van een mondiale strategie, “waar onze beste belangen liggen en wie onze bondgenoten zijn en dergelijke”.

Hij benadrukte dat het beleid van de top moet komen, in het geval van Israël van het kabinet van de premier, en dat communicatie tussen de ministeries van essentieel belang is.

“We hielden in de gaten wat iedereen deed. We legden de ministeries niet noodzakelijk onze wil op, maar we hielden contact en waren op de hoogte van wat er gaande was,” zei hij.

Zij werden het eens over een aanpak waarbij China wordt ingedeeld als samenwerkingspartner, onderhandelingspartner, concurrent of strategische rivaal, afhankelijk van de sector van de economie. Hoewel de Europese Unie China veel liever als een samenwerkingspartner zou zien, zei hij in recente besprekingen met EU-ambtenaren dat het erop lijkt dat China eerder een “systemische rivaal” is en dat de samenwerkingsgebieden “afnemen”.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox