‘Clinton steunde de politieke islam en de chaos’

De recente onthulling van Hillary Clinton’s e-mails wekt wrevel in de Arabische media in de gematigde landen, omdat ze haar kennelijke steun voor extreme moslim-elementen in het Midden-Oosten aantonen en de chaos die de zogenaamde Arabische Lente veroorzaakte.

Door Baruch Yadid/TPS |

Sommige van de e-mails van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton, die onlangs zijn vrijgegeven als onderdeel van de verkiezingscampagne van president Donald Trump, onthullen kennelijk een directe Amerikaanse betrokkenheid bij de gebeurtenissen van de Arabische Lente en een diepe band tussen de regering-Obama en Qatar, die een gezamenlijke inspanning omvatte om een mediakanaal en een economisch fonds op te zetten dat door de Moslim­broeder­schap zou worden gebruikt als een middel om in te grijpen in de Arabische landen in de regio.

Een van de e-mails onthult een plan van Clinton en de regering van Qatar om een mediakanaal op te zetten met een eerste financiering van 100 miljoen dollar. Dit plan volgde op klachten van de Moslim­broederschap over de zwakte van hun media­systeem in vergelijking met andere media­kanalen.

Het idee was om een communicatiekanaal op te zetten dat door de Moslim­broederschap zou worden beheerd en vergelijkbaar is met de Voice of America.

Uit de e-mails bleek, dat het de bedoeling was om Khairat el-Shater, een hooggeplaatst lid van de Moslimbroederschap en een Islamitische activist, die in Egypte kandidaat was voor het presidentschap, aan het hoofd van het media­kanaal te plaatsen en hem de 100 miljoen dollar toe te vertrouwen.

De e-mails onthullen ook hoe sterk de band tussen Clinton en de regering Obama en het Qatarse Al Jazeera-kanaal is als propaganda­middel dat politieke islamitische organisaties ondersteunt en de chaos in de Arabische landen bevordert.

Onder andere blijkt dat Clinton zich heeft inge­spannen om via Al Jazeera een positief beeld van president Barak Obama te promoten en hem af te schilderen als een aanhanger van de moslim­gemeen­schappen.

De e-mails geven aan, dat Clinton de leiders van Al Jazeera heeft ontmoet in het Four Seasons Hotel in Doha, Qatar, tijdens een snel bezoek dat haar geen tijd liet om een Amerikaanse basis daar te bezoeken. Clinton ontmoette de Amerikaanse officieren voor een kort gesprek, na een ontmoeting tussen haar en de directeuren van Al Jazeera.

De bijeenkomst werd ook bijgewoond door hoge regerings­functionarissen van Qatari en omvatte ook de mogelijkheid van een tegenbezoek van Qatar-aan de Verenigde Staten.

De uitwisseling van berichten onthult, dat Clinton probeerde te profiteren van het kanaal door een 15 minuten durend programma in het Arabisch uit te zenden, dat de inzet van de regering-Obama voor moslim­gemeen­schappen over de hele wereld zou benadrukken.
Clinton vroeg ook om een ontmoeting met journalisten uit Qatari voor een discussie over de relatie tussen de regering-Obama en Qatar.

Egyptisch-Amerikaans investeringsfonds
Een andere kwestie die uit de e-mails naar voren komt is de lancering van een Egyptisch-Amerikaans investeringsfonds, dat ook bedoeld was om in Tunesië te opereren, voor economische en welzijns­doeleinden. Jim Harmon, een Amerikaanse bankier die dicht bij Obama staat, werd gekozen om het fonds te leiden, maar naast de eerste 60 miljoen dollar uit Egypte had Qatar een hulppakket van 2 miljard dollar aan Egypte toegezegd.

De e-mails geven aan dat de Qataris hadden geprobeerd het fonds te gebruiken om in te grijpen in de zaken van Egypte en Tunesië met geld dat afkomstig was van het mecenaat van de Moslim­broeder­schap. Een van de e-mails onthult dat Harmon er bij de Qataris op aandrong om zich bij de Amerikaanse inspanningen in deze zaak aan te sluiten.

Uit de e-mails blijkt ook, dat een van de ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in juli 2009 een ontmoeting heeft gehad met hooggeplaatste personen van Hamas, Machmoud Al-Zahar en Bassem Naim, tijdens een bijeenkomst in Zwitserland, die ook werd bijgewoond door de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Thomas Pickering. Aan het eind van de bijeenkomst sprak Naim de hoop uit dat dit het begin was van de correctie van het onrecht dat in de drie jaar voor­af­gaand aan de bijeen­komst heeft plaats­gevonden.

Een andere e-mail onthult dat Saoed bin Faisal, de voormalige Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, in 2011 een telefoongesprek met Clinton afbrak toen ze eiste dat hij geen troepen naar Bahrein zou sturen. Opgemerkt moet worden dat de Saoedi’s toen optraden om de regering van Bahrein te redden van een zoge­naamde volks­opstand, die geïnspireerd was door sjiitische organisaties die verbonden zijn aan het Iraanse regime.

Arabische media hekelden Obama
Er verschenen artikelen in de Arabische media, waarin staat dat de e-mails een verder bewijs zijn van de wispel­turigheid en het gebrek aan steun van de regering-Obama voor de Arabische regimes, naast onbegrijpelijke steun voor extremistische bewegingen en de politieke islam.

In artikelen in de Arabische media wordt de Ameri­kaanse presidents­kandidaat Joe Biden aangevallen, stellend dat hij ‘tot dezelfde verrotte boom behoort’ en dat als hij wint, de wereld getuige zal zijn van veel ernstiger gebeur­tenissen dan de gebeur­tenissen van 2011 en de Arabische Lente, die door de regering-Obama werden gepromoot alsof het spontane volksopstanden waren.

Artikelen beweren dat de e-mail affaire de destructieve rol van Obama en de diepgang van zijn banden met Qatar en de Moslim­broeder­schap aan het licht brengt, evenals de hulp van Al Jazeera bij deze inspanningen.

De diverse getuigenissen geven aan, dat Clinton aan de touwtjes van de zogenaamde Arabische Lente trok, hoewel ze wist dat het geen spontane gebeurtenis was en dat ze deze ook via het investerings­fonds hielp promoten.

‘Dit is een getuigenis van het duistere hoofdstuk van Obama,’ luidde een van de Arabische artikelen, ‘een getuigenis van de Amerikaanse steun voor de politieke islam en chaos.’

Een artikel merkt ook op dat Biden destijds tegen de moord op Bin Laden was.

De Clinton-e-mailaffaire stond in het middelpunt van de verkiezingen van 2016 in de VS en hielp Donald Trump zijn rivaal af te schilderen als corrupt en ongeschikt voor het ambt.

Sindsdien heeft Trump de kwestie steeds aan de orde gesteld en geëist dat de e-mails worden vrijgegeven. Trump sprak zijn frustratie uit over het feit dat de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, tot nu toe een aantal van de geclassifi­ceerde e-mails niet had vrijgegeven en sprak zijn ontevredenheid over hem uit, waarna Pompeo beloofde om de e-mails vrij te geven.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.