Claims Conference publiceert “ongekend” rapport over overlevenden van de Holocaust

Bijna de helft van de 245.000 overlevenden woont in Israël. Er zijn 48.200 overlevenden van de Holocaust in West-Europa, waaronder 21.900 in Frankrijk en 14.200 in Duitsland.

Door Efrat Forsher | | Onderwerpen: Holocaust
Het aantal Holocaustoverlevenden dat nog onder ons is, slinkt snel. Foto: Tomer Neuberg/Flash90

Volgens een nieuw rapport van de Claims Conference leven er nog ongeveer 245.000 overlevenden van de Holocaust. Ze leven in meer dan 90 landen, waarvan 49% in Israël.

Het rapport, dat werd vrijgegeven in de aanloop naar de jaarlijkse Internationale Holocaust Herdenkingsdag op 27 januari en door de organisatie – volledige naam: Conference on Jewish Material Claims Against Germany – werd omschreven als een “ongekend demografisch rapport”, geeft een opsplitsing van hun locaties en hun landen van herkomst, behoeften, demografie en meer.

“Het grootste aantal overlevenden – 119.300, wat neerkomt op bijna de helft (49%) van alle overlevenden wereldwijd – woont in Israël. Dit aantal is lager dan de 147.199 die door de Israëlische Holocaust Survivors’ Rights Authority werden gerapporteerd op de Holocaust Herdenkingsdag [afgelopen april], die zowel overlevenden van de Holocaust omvat als diegenen die Israël erkent als slachtoffers van antisemitische vervolging tijdens de oorlog,” stelt het rapport.

Ongeveer 44.200 overlevenden leven in Noord-Amerika (waarvan 38.400 in de Verenigde Staten) en ongeveer 2.500 in Australië.

Volgens het document zijn er 48.200 overlevenden van de Holocaust in West-Europa, waaronder 21.900 in Frankrijk en 14.200 in Duitsland. Ongeveer 6.100 leven in Centraal-Europese landen. 28.900 Holocaustoverlevenden leven in de voormalige Sovjet-Unie – 18.200 in Rusland, 7.400 in Oekraïne en 2.100 in Wit-Rusland.

De gemiddelde leeftijd van de overlevenden is 86 jaar.

Volgens het rapport is de gemiddelde leeftijd van Holocaustoverlevenden vandaag 86, met leeftijden variërend van 77 tot meer dan 100 (de oudste overlevende werd geboren in 1910). Vijfennegentig procent was kind tijdens de Holocaust. Vrouwen vormen de meerderheid van de overlevenden van de Holocaust (61%).

Als gevolg van jarenlange onderhandelingen tussen de Claims Conference en de Duitse regering ontvangt bijna 40% van de overlevenden een maandelijkse uitkering, terwijl de rest recht heeft op een eenmalige of jaarlijkse uitkering.

Sinds 1951 heeft de Claims Conference Joodse overlevenden van de Holocaust meer dan 90 miljard dollar toegekend in de vorm van compensatie voor lijden en verliezen als gevolg van nazivervolging, onder andere in de vorm van eenmalige uitkeringen en, voor degenen die het het meest nodig hebben, levensondersteunende diensten zoals thuiszorg, medicijnen, warme maaltijden en ondersteunende vriendschapsnetwerken, aldus de Claims Conference.

“De Claims Conference beheert verschillende compensatiefondsen die rechtstreekse betalingen doen aan overlevenden over de hele wereld en kent subsidies toe aan meer dan 300 organisaties voor sociale dienstverlening over de hele wereld die welzijnsdiensten aanbieden en helpen te voorzien in de behoeften van de ouder wordende, kwetsbare groep overlevenden,” voegde ze eraan toe.

Ongeveer 20% van de overlevenden van de Holocaust is ouder dan 90 jaar en heeft sociale bijstand nodig. Ongeveer 40% van de overlevenden ontvangen of ontvingen vorig jaar sociale uitkeringen van meer dan 300 agentschappen die subsidies ontvangen beheerd door de Claims Conference.

Greg Schneider, vicevoorzitter van de Claims Conference, zei: “De cijfers in dit rapport zijn interessant, maar het is ook belangrijk om achter de cijfers te kijken naar de mensen die ze vertegenwoordigen. Dit zijn Joden die geboren zijn in een wereld die wilde dat ze vermoord werden. Ze hebben de wreedheden van de Holocaust in hun jeugd moeten doorstaan en werden gedwongen om hele levens opnieuw op te bouwen uit de as van de kampen en getto’s die hun families en gemeenschappen wegvaagden. De gegevens dwingen ons om de realiteit te accepteren dat de overlevenden van de Holocaust niet voor altijd bij ons zullen zijn, sterker nog, dat we de meeste overlevenden al hebben verloren”.

De voorzitter van de organisatie, Gideon Taylor, voegde daaraan toe: “De gegevens die we hebben verzameld vertellen ons niet alleen hoeveel overlevenden er zijn en waar ze zijn, ze laten ook duidelijk zien dat de meeste overlevenden zich in een fase van hun leven bevinden waarin hun behoefte aan zorg en diensten toeneemt. Nu is het tijd om onze aandacht voor deze slinkende populatie te verdubbelen. Dit is het moment waarop ze ons het hardst nodig hebben.”

Dani Dayan, voorzitter van Yad Vashem, het Wereldcentrum voor de Herdenking van de Holocaust in Jeruzalem, zei: “Ik wil de Claims Conference uit de grond van mijn hart bedanken voor het produceren van dit belangrijke rapport over overlevenden van de Holocaust. Deze demografische studie is voor mij een waarschuwing omdat ze de huidige demografische situatie van de overlevenden van de Holocaust wereldwijd belicht. Het onderstreept de urgentie van ons werk om door te gaan met het verzamelen en onderzoeken van de getuigenissen en namen van deze opmerkelijke mensen voordat de generatie overlevenden verdwijnt. Moge hun aanwezigheid ons blijven sterken in onze vastberadenheid om aan een betere toekomst te bouwen.”

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox