‘Christus gaf me liefde voor ieder, vooral voor moslims’

‘Ik bekeerde tientallen Christenen tot de Islam, verliet later de Islam en bekeerde mijzelf tot het Christendom.’ Met deze woorden begon Muhammad Al Musawi zijn recente interview met Israel Today, waarin hij vertelt wat hem tot geloof in Jezus bracht.

Door Rami Dabbas |

Al Musawi is een ongewone figuur uit een van de promi­nentste sjiitische Islamitische families in Irak. Hij was een officiële vertegen­woordiger van de Iraanse Opperste Leider Ayatollah Khamenei in Bagdad, en was betrokken bij het uitvaardigen van fatwa’s tegen de vijanden van de ayatollah.

Hij bekeerde zich tot het Christendom nadat Jezus aan hem was verschenen, en werd vervolgens ter dood veroordeeld wegens het misdrijf van afvalligheid van de Islam. Nadat hij de regio was ontvlucht, werd Al Musawi een van de bekendste Arabische zendelingen onder moslims in Europa, met name in Duitsland. Hij sprak eerder met de Israel Today correspondent voor Arabische zaken Rami Dabbas.

Israel Today: Wat was de aard van uw relatie met Ayatollah Khamenei?
Muhammad Al-Musawi: Ik studeerde in 2001 aan de Hawza; een sjiitische Islamitische religieuze school in Najaf. Daarna studeerde ik in Iran, en in 2012 werd ik gekozen om de religieuze vertegen­woordiger van Ayatollah Khamenei in Bagdad te zijn. Daar heb ik fatwa’s van Khamenei uitge­vaardigd en doorge­geven, en lief­dadig­heid en hulp van de lokale bevolking ingezameld voor de Islamitische Revolutie.

Waarom verliet u de Islam en werd u christen?
Door mijn inspanningen werden tientallen Christenen bekeerd tot de Islam. Maar jaren geleden reisde ik naar Syrië met een pro-Iraanse militie­groep en was getuige van gruwelijke slacht­partijen tegen anders­gelovigen, in het bijzonder soennitische moslims. Op dat moment geloofde ik niet meer in het bestaan van God. Toen verscheen Jezus aan mij in vier opeen­volgende visioenen. Ik stelde mijn vertrouwen in Hem, en ontvluchtte Irak. Vanaf dat moment wijdde ik mij aan het verspreiden van het Evangelie in Europa.

Hoe bent u ontsnapt nadat u ter dood veroordeeld was wegens afvalligheid?
Het was mijn eigen vrouw die me aangaf bij de pro-Iraanse sjiitische milities, nadat ik haar had verteld dat Jezus aan mij was verschenen en dat ik van plan was Christen te worden. Ik was onmiddellijk het doelwit. Maar een vriend informeerde mij over de datum en de plaats van mijn moord, ondanks hij moslim was, en ik slaagde erin naar Turkije te vluchten. Nadat ik opnieuw was ‘ontmaskerd’, redde dezelfde vriend voor een tweede keer mijn leven, en ik ontsnapte naar Duitsland.

Israel Today’s Midden-Oosten analist Edy Cohen tweette in 2019 een videoclip van de voormalige moslim die zijn nieuwe geloof in het Arabisch deelt vanaf een podium in Duitsland. De tweet ontketende een storm van negatieve commentaren, maar werd ook ‘geliked’ en gedeeld op sociale media, door honderden in het Midden-Oosten.