Christelijk-Israëlische relaties in gevaar? Kom nou…

De kerkleiders in Jeruzalem dreigden vorige week de funda­menten van de betrekkingen tussen Israël en de christelijke wereld te verstoren. Ze klaagden dat het Israëlische ministerie van Justitie de lokale ver­tegen­woordigers van het christendom vijandig bejegent.

Door Ryan Jones |

En waar ging het om? Een vermeende opzettelijke vertraging door de Israëlische autoriteiten bij de goedkeuring van de verkoop van kerkelijke grond.

Ironisch genoeg raakten deze zelfde kerkleiders slechts een maand eerder over hun toeren wegens het tegendeel, toen Israëlische functionarissen nogmaals een pachtcontract ondersteunden waar de priesters spijt van hadden gekregen.

Het Israëlische ministerie van Justitie is bezig met een vijandige behandeling van de lokale vertegen­woordigers van het christendom. Zo klaagden de hoofden van het Grieks-orthodoxe patriar­chaat van Jeruzalem, het katholieke bisdom en de Armeens-orthodoxe kerk in een sterk geformuleerde brief aan premier Benjamin Netanyahu, zoals bericht door Yediot Achronot.

Volgens deze kerkleiders gaf de plaatsvervangend procureur-generaal van Israël de gemeente Jeruzalem opdracht tot uitstel van de afgifte van een certificaat, waarin wordt bevestigd dat er geen schulden zijn op bepaalde stukken grond die de kerk wenst te verkopen. Zonder dat certificaat kan de verkoop niet worden afgerond.
Zonder dat certificaat zijn blijkbaar ook de christelijk-Israëlische relaties in groot gevaar. (Ja, dat was sarcasme.)

‘Het verkeerde gedrag van deze ambtenaren zou kunnen leiden tot een verslechtering van de betrekkingen tussen de christelijke wereld en de Staat Israël,’ zeiden de priesters, alsof ze voor alle christenen in de wereld spreken. Ze dreigden verder met ‘drastische maatregelen’ als Israël hen niet onmiddellijk het land in kwestie laat verkopen. ‘We zullen de Kerk van het Heilig Graf sluiten!’ dreigden ze.

De ironie van de situatie is, dat iets meer dan een maand geleden de Grieks-orthodoxe patriarch een tegenovergestelde strijd voerde en probeerde de Israëlische rechtbanken de eerdere verkoop te laten verhinderen van kerkeelijke eigendommen, net binnen de Jaffapoort van Jeruzalem, aan een koper die Ateret Cohanim bleek te zijn, een organisatie die werkt om de Joodse aanwezigheid in de Oude Stad van Jeruzalem te versterken. (Zie: Kerk moet pachtcontract met ‘kolonisten’ nakomen)

In beide gevallen hebben de traditionele kerken die geworteld zijn in het land de neiging om bijna-apocalyptische retoriek toe te passen bij het uiten van hun frustratie over de Israëlische bureaucratie, wat eerlijk gezegd voor alle Israëli’s een pijnlijke zaak is.

Na een soortgelijke uitbarsting in 2017 drong Fleur Hassan-Nahoum, de gemeenteraadslid van Jeruzalem, er bij de kerkleiders op aan om zich verantwoordelijker te gedragen bij hun uitspraken.
‘Door er een religieuze kwestie van te maken, wordt Jeruzalem – dat een zeer delicate stad is, met veel conflicten – een zeer moeilijke plaats voor de religies. We leven op een plek waar een verklaring van een religieuze leider de volgende dag verwoestingen kan aanrichten’, vertelde het raadslid destijds aan The Jerusalem Post.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.