Campagne wil globale Joodse solidariteit versterken

Het Israëlische ministerie van Diasporazaken heeft een solidariteits­campagne gelanceerd, waarbij beroemdheden en leiders uit de hele Joodse wereld betrokken zijn, om de krachten te bundelen om samen de Coronavirus-crisis aan te pakken.

Door Yossi Aloni |

Terwijl de Staat Israël te maken heeft met een van de ergste crises in zijn geschiedenis, worden veel Joodse gemeen­schappen over de hele wereld ook geconfronteerd met veran­deringen als gevolg van de Corona-crisis. Het hoogtepunt van de crisis in de Diaspora was vooral tijdens de eerste golf, toen veel Joodse scholen werden gesloten, leiders van de gemeenschap stierven en gemeen­schaps­centra hun werk stopten. Veel ouders vonden het moeilijk om hoge schoolgelden te blijven betalen voor een Joodse opleiding voor hun kinderen, en evenementen die de gemeenschap in het buitenland van oudsher versterkten, zijn stopgezet.

Gezien de gemeenschappelijke moeilijkheden die Israël en de gemeen­schappen in de diaspora onder­vinden, besloot het ministerie van Diasporazaken een solidariteits­campagne te lanceren onder de naam ‘Eén Natie’, waarin beroemd­heden en leiders uit de hele Joodse wereld oproepen tot eenheid om de Corona-crisis het hoofd te bieden. Onder de deelnemers aan de campagne zijn basket­balspeler Omri Casspi, chef-kok Meir Adoni, journalist Sivan Rahav-Meir, Joods-Amerikaanse actrice Mayim Bialik, en anderen.

Wijlen rabbijn Lord Jonathan Sacks, voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, die onlangs is overleden, stuurde kort voor zijn dood een ontroerende video naar de solidariteits­campagne, waarin hij zei:

‘Joden waren in feite de eerste wereldwijde natie. Ze bereikten dit 2.000 jaar eerder dan de anderen. En wat hen als natie bij elkaar hield is het concept dat ‘heel Israël onderling afhankelijk is’. Alle Joden zijn verant­woordelijk voor elkaar. We hebben een fundamentele solidariteit die zegt dat als er ergens ter wereld een Jood is die hulp nodig heeft, wij, het Joodse volk, er voor hen zullen zijn. Ik kan me niets belangrijkers voorstellen in deze tijd, nu de wereld zelf meer geglobaliseerd is, dan onze oude traditie te gebruiken om andere Joden te hulp te komen als ze die nodig hebben. Het Jodendom is veel meningen, één hart. Berouw, gebed en liefdadig­heid kunnen elk kwaadaardig decreet verbrijzelen. De wereld heeft lang genoeg geleden onder het kwaad en we moeten bidden, de zonde bestrijden en geven aan liefda­dig­heid, en zo zal het kwaad voorbijgaan’.

Als onderdeel van de solidariteits­campagne wordt het publiek uitgenodigd om een Verklaring van Wereld­wijde Joodse Solidariteit te ondertekenen, video’s in te zenden en er is ook een gezamenlijk samen­werkings­project gepland voor Joden over de hele wereld.

Minister van Diasporazaken, Omer Jankelevitsj zei:
‘Dit is een historische tijd, waarin het volk Israël over de hele wereld een gemeen­schappe­lijke crisis doormaakt. Het is tijd om samen te werken met onze broeders in de diaspora en gebruik te maken van de grote macht die we hebben als natie van 15 miljoen mensen, verspreid over de wereld, om elkaars kennis te delen en elkaar te steunen. Natuurlijk is in tijden van crisis iedereen gefocust op zijn of haar persoon­lijke moeilijkheden, maar het doel van de soli­dari­teits­campagne is om ons omhoog te laten kijken en elkaar in de ogen te kijken. Alleen zo kunnen we in vrede uit deze crisis komen, en zelfs sterker worden.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.